Quyết định số 256-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 256-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 256-CT về việc cho phép thành lập Hội thể dục thể thao nhân dân (gọi tắt là Hội Dinamo Việt Nam) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 256-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 256-CT Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 1989 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I TH D C TH THAO CÔNG AN NHÂN DÂN (G I T T LÀ H I DINAMO VI T NAM) CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Ch th s 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c qu n lý t ch c và ho t ng c a các H i qu n chúng; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p H i th d c th thao Công an Nhân dân, ý ki n c a B N i v và T ng c c Th d c th thao. QUY T NNH: Cho phép thành l p H i th d c th thao Công an Nhân dân (g i t t là H i Dinamo Vi t Nam). H i th d c th thao Công an Nhân dân t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản