Quyết định số 294-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 294-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 294-CT về việc thành lập Liên đoàn Cầu lông Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 294-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 294-CT Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 1990 QUY T NNH V VI C THÀNH L P LIÊN OÀN C U LÔNG VI T NAM CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Ch th s 1-CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 v vi c qu n lý t ch c và ho t ng c a các H i qu n chúng; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p Liên oàn c u lông Vi t Nam và ý ki n c a B Văn hoá - Thông tin - Th thao và Du l ch, QUY T NNH: Cho phép thành l p Liên oàn c u lông Vi t Nam. Liên oàn c u lông Vi t Nam t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản