Quyết định số 446/QĐ-BNV(C13)

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 446/QĐ-BNV(C13)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 446/QĐ-BNV(C13) về Thể lệ quản lý về an ninh trật tự đối với các nghề kinh doanh đặc biệt do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 446/QĐ-BNV(C13)

  1. 446/QD-BNV(C13),Quy t nh 446,B N i v ,An ninh tr t t ,Th l qu n lý,Ngh kinh doanh c bi t,Thương m i,Văn hóa- Xã h i,Quyet dinh 446,Bo Noi vu,An ninh trat tu,The le quan ly,Nghe kinh doanh dac biet,Thuong mai,Van hoa- Xa hoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản