Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT về việc áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tầu thuyền trên biển do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT

  1. 49/2005/QD-BGTVT,Quy t nh 49,B Giao thông v n t i, âm va tàu thuy n, âm va tàu thuy n trên bi n,Phòng ng a âm va tàu thuy n trên bi n,Quy t c qu c t phòng ng a âm va t u,Giao thông - V n t i,Quyet dinh 49,Bo Giao thong van tai,Dam va tau thuyen,Dam va tau thuyen tren bien,Phong ngua dam va tau thuyen tren bien,Quy tac quoc te phong ngua dam va tau,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản