Quyết định số 573/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thiên Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
4
lượt xem
0
download

Quyết định số 573/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 2988/QĐ-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Dự án Thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 573/QĐ-BYT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản