Quyết định Số: 62/QĐ-HTT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
90
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 62/QĐ-HTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM 2009 CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 62/QĐ-HTT

  1. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ NAM CHUYÊN NGHIỆP VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NAM -------------- ------- Số: 62/QĐ-HTT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM 2009 CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 230/HĐBT ngày 6 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép thành lập Hội thể thao đại học Việt Nam (nay là Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam); Căn cứ Điều lệ Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam khóa V và chương trình hoạt động của Hội năm 2009; Theo đề nghị của Ông Tổng thư ký Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ giải Quần vợt “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc lần thứ II năm 2009. Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc giải. Chỉ có Ban Tổ chức Giải mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ. Điều 3. Các Ông Tổng thư ký, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban của Hội, Chủ tịch các Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo có vận động viên tham dự giải, các ông Trưởng ban tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 3; THỨ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT - Bộ GD&ĐT (để báo cáo); - TCTDTT – Bộ VHTTDL (để phối hợp) - Liên đoàn QVVN (để P/h) - Lưu: VP Hội. GS.TS – Phạm Vũ Luận
  2. 2 ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ II – 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HTT ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam) Điều 1. Mục đích yêu cầu 1. Mục đích Hưởng ứng, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, đặc biệt là môn Quần vợt cho Cán bộ, giảng viên, viên chức: nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường mối giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị, thành viên tham dự giải. 2. Yêu cầu. - Các đơn vị tuyển chọn và cử cán bộ, giáo viên dự thi theo đúng đối tượng quy định, có trình độ chuyên môn, đảm bảo tốt cho việc thi đấu; - Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức; - Trưởng đoàn chịu trách nhiệm đối với các thành viên tham dự giải của đơn vị mình và là đại diện chính thức của đơn vị làm việc với Ban tổ chức trong quá trình diễn ra giải. Điều 2. Đơn vị - đối tượng – số người dự thi 1. Đơn vị dự thi: - Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc. - Đại học quốc gia và các trường Đại học thành viên. - Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. - Sở Giáo dục và Đào tạo. 2. Đối tượng dự thi - Giáo viên, giảng viên, công chức, viên chức hiện đang công tác trong các cơ quan thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (căn cứ vào mã ngạch lương của ngành theo các chức danh). - Cán bộ công chức, viên chức tại Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên nhi đồng quốc hội.
  3. 3 - Các doanh nhân các nhà hoạt động xã hội hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Thể thao học sinh Việt Nam. - Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (tỉnh đăng cai giải) - Lãnh đạo Công ty Sông Hồng Thủ Đô (Đơn vị đăng cai giải) - Các đối tượng không được tham gia: Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm và hợp đồng không có mã ngạch lương không được tham dự giải. 3. Số lượng người tham gia: - Mỗi đơn vị được cử 1 đoàn gồm: 1 Trưởng đoàn, 2 huấn luyện viên và 2 đôi ở mỗi nhóm tuổi, riêng Cán bộ quản lý và Lãnh đạo không giới hạn số lượng. - Vận động viên được thi đấu tối đa 2 nội dung, nhóm tuổi cao được quyền đi đấu ở nhóm tuổi thấp, nhưng chỉ tham gia thi đấu ở 01 nhóm tuổi đối với một nội dung. Điều 3. Nội dung, thể thức, luật thi đấu 1. Nội dung: a. Đôi nam, đôi nam nữ: gồm 4 nhóm tuổi * 30 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/1979 trở lại đây) * 31 đến 40 tuổi (sinh từ ngày 31/12/1978 đến 01/01/1969) * 41 đến 50 tuổi (sinh từ ngày 31/12/1968 đến 01/01/1959) * 51 đến 60 tuổi (sinh trước ngày 01/01/1959) b. Đôi nữ không phân biệt nhóm tuổi c. Đôi nam; đôi nam nữ dành cho cán bộ quản lý (các đồng chí làm công tác quản lý giáo dục có hệ số phụ cấp lương chức vụ từ 0,7 trở lên đối với nam, 0,6 đối với nữ) gồm 2 lứa tuổi: * 50 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/1959 trở lại đây) * 50 tuổi trở lên (sinh trước ngày 01/01/1959) d. Đôi nam Lãnh đạo: (Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh trở lên) vận động viên ghép đôi cùng với Lãnh đạo phải có độ tuổi từ 35 trở lên và cùng đơn vị) 2. Thể thức thi đấu:
  4. 4 - Căn cứ vào số lượng vận động viên tham gia để chia bảng đấu vòng tròn giai đoạn 1, hoặc đấu loại trực tiếp. - Các đôi cùng đơn vị không gặp nhau ở vòng đầu (nếu là loại trực tiếp) hoặc không cùng bảng (nếu là chia bảng đấu vòng tròn) - Các nội dung thi đấu chỉ được tổ chức thi khi có ít nhất từ 03 đơn vị trở lên đăng ký thi đấu. 3. Luật thi đấu - Áp dụng luật Quần vợt hiện hành của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. - Mỗi trận thi đấu trong 1 hiệp, mỗi hiệp 6 game. - Bóng thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định. - Các VĐV khi thi đấu phải mặc trang phục và giầy thi đấu thể thao - Đồng phục trong thi đấu đôi. Điều 4. Đăng ký tham gia thi đấu: 1. Danh sách dự thi do thủ trưởng các đơn vị ký tên và đóng dấu gồm: 1.1. Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính). 1.2. Danh sách vận động viên đăng ký nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu theo điều lệ. 1.3. Một ảnh 3x4 của từng thành viên tham gia giải. 1.4. Các đơn vị cử Vận động viên đi thi đấu tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của các vận động viên tham gia dự giải. Bản đăng ký chính thức gửi về Văn phòng TW Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam – 49 Đại Cồ Việt Hà Nội trước ngày 13 tháng 01 năm 2010 (căn cứ theo dấu bưu điện). Sau thời gian trên Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đăng ký nhân sự của đơn vị. Điện thoại liên hệ: 04.8694983, 0913048608; Fax: 04.8684485 2. Hồ sơ dự thi: 2.1. Bản đăng ký tham gia thi đấu; 2.2. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận. 2.3. Chứng minh thư nhân dân;
  5. 5 2.4. Bản phôtôcopy “Bảng lương tháng 9/2008 của đơn vị” có cá nhân dự thi 2.5. Bảo hiểm Y tế của từng vận động viên. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học, Học viện; Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, cơ sở Giáo dục và đào tạo phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự dự thi của đơn vị mình. Điều 5. Thời gian và địa điểm thi 1. Thời gian - Vòng chung kết: Từ ngày 19/01/2010 đến ngày 24 tháng 01 năm 2010. - Đón tiếp, kiểm tra nhân sự, làm thẻ: từ 8h00 ngày 19/01/2010 - Họp Trưởng đoàn và bốc thăm thi đấu: 08h00 ngày 20/01/2010 - Thi đấu từ tối ngày 20/01/2010 đến 24 tháng 01 năm 2010 - Khai mạc: 8h00 ngày 21/01/2010 - Bế mạc giải: ngày 24/01/2010 - Nội dung thi đấu của Cán bộ quản lý được tổ chức từ ngày tối 22/01/2010 - Nội dung thi đấu của đôi Lãnh đạo được thi đấu ngày 23/01/2010. 2. Địa điểm họp và thi đấu: Khu du lịch sinh thái Sông Hồng Thủ Đô bắc Đầm Vạc; 189 đường Lam Sơn phường Tích Sơn thành phố Vĩnh Yên. Điều 6. Kinh phí - Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam đảm nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức Giải. - Các đơn vị về dự giải: Kinh phí do nhà trường và cơ quan có VĐV tham dự chịu trách nhiệm lo kinh phí ăn, ở, đi lại cho đội trong quá trình tổ chức giải. Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại 1. Khen thưởng: Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam tặng: Cờ, tặng phẩm cho các đôi đoạt giải nhất, nhì, ba (đồng giải ba), ở mỗi nội dung thi 2. Kỷ luật - Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật Quần vợt hiện hành và Điều lệ Giải, Cá nhân, tập thể nào vi phạm, tùy theo lỗi nặng, nhẹ Ban tổ chức sẽ có hình thức
  6. 6 kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông báo về đơn vị quản lý. 3. Khiếu nại Chỉ có Trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại về nhân sự, Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời. Nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, hủy toàn bộ kết quả thi đấu của đơn vị đó. Các khiếu nại về luật, chuyên môn, kỹ thuật do Tổng trọng tài phối hợp với tổ trọng tài xem xét, xử lý giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng kế hoạch. Điều 8. Công tác chỉ đạo giải - Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam chỉ đạo trực tiếp toàn bộ giải, cơ quan thường trực chỉ đạo là Văn phòng Trung ương Hội. - Chỉ có Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này khi thấy cần thiết để phù hợp với thực tế phong trào tập luyện và thi đấu môn Quần vợt của giáo viên, cán bộ và công chức của ngành.
Đồng bộ tài khoản