Quyết định số 890/2002/QĐ-BCVTTH

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 890/2002/QĐ-BCVTTH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 890/2002/QĐ-BCVTTH về việc ban hành cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269 do Bưu điện tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 890/2002/QĐ-BCVTTH

  1. BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 890/2002/QĐ-BCVTTH Bắc Kạn, ngày 15 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CƯỚC CÀI ĐẶT, CƯỚC THUÊ BAO, CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP VNN1260, VNN1269 GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 17/06/1997của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc: Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Quyết định số 480/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN); Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-GCTT ngày 28/6/2002 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc ban hành cước cài đặt, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN 1260, VNN 1269; Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông - Tin học Bưu điện tỉnh QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269. Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 là mức giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và cước viễn thông. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2002. Các quyết định trước đây đều bãi bỏ. Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng BC-VT-TH, KT-TK-TC,KH-XDCB, Giám đốc Công ty Điện báo - Điện thoại, Trưởng các Bưu điệnhuyện trực thuộc Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN GIÁM ĐỐC
  2. Chu Hồng Tuấn BẢNG CƯỚC CÀI ĐẶT, CƯỚC THUÊ BAO, CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP VNN1260, VNN1269 (Chưa bao gồm thuế GTGT) (Ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ/2002-BCVTTH, ngày 15 tháng 7 năm 2002 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn) 1- Cước cài đặt: 1.1- Đối với thuê bao truy nhập Internet gián tiếp quamạng điện thoại công cộng (Có account riêng): 90.000 đồng/thuê bao-lần. 1.2- Đối với thuê bao sử dụng dịch vụ VNN 1269 qua mạng điện thoại công cộng: 70.000 đồng/lần. (Chỉ thu khi khách hàng yêu cầu Bưu điện đến nhà thuê bao để thực hiện cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng dịch vụ VNN 1260,VNN 1269. Nếu khách hàng tự thực hiện cài đặt hoặc yêu cầu Bưu điện hỗ trợ cài đặt và sử dụng qua điện thoại, fax hoặc Email, thì không thu cước cài đặt). 2- Cước thuê bao hộp thư điện tử: 27.273 đồng/thuêbao/tháng (Không thu cước thuê bao dịch vụ gọi VNN 1260, VNN 1269) 3- Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoạicông cộng: 3.1- Dịch vụ VNN 1260 Đơnvị tính: đồng/phút Từ 0 giờ đến 07 giờ trong Từ 07 giờ đến 19 Từ sau 19 giờ đến 24 ngày và từ sau 19 giờ đến 07 Thời giờ trong ngày (Trừ giờ hàng ngày và từ 07 giờ sáng ngày hôm sau đối gian ngày lễ, thứ Bảy, giờ đến 19 giờ ngày lễ, với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Chủ nhật) thứ Bảy, Chủ nhật nhật Mức 180 100 40 cước 3.2- Dịch vụ VNN 1269
  3. Đơnvị tính: đồng/phút Thời gian sử dụng Từ trên 10 Từ trên 20 Đến Từ trên 30 giờ đến của thuê bao trong giờ đến 20 giờ đến 30 10 giờ 50 giờ Trên 50 giờ tháng giờ giờ Mức cước 150 130 100 70 40
Đồng bộ tài khoản