Quyết định số 895-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 895-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 895-BYT/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn ngành y tế mới Artemisinin 0,25% (nguyên liệu dược dụng) do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 895-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 895-BYT/Q Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 1991 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 895-BYT/Q NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1991 BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH Y T M I ARTEMISININ (NGUYÊN LI U DƯ C D NG) B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 141/H BT ngày 4/8/1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác Tiêu chu n hoá; Theo ngh c a ông V trư ng V Dư c - TTB. QUY T NNH i u 1: Ban hành tiêu chuNn ngành y t Artemisinin (nguyên li u dư c d ng) 52 TCN 364 - 91 thay th cho 52 TCN -89 và s a i 1 s ch tiêu trong 52 TCN 365 -89 (viên nén Artemisinin); 52 TCN 369 - 91 (nang Artemisinin 0,25g). i u 2: Các tiêu chuNn này có hi u l c t ngày ban hành. i u 3: Các ông Chánh văn phòng, V trư ng các V - Th trư ng các ơn v tr c thu c, Giám c các S Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn àn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản