Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92 về việc điều chỉnh phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh do Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 963-BHQĐ/CN-92

  1. TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 963-BHQĐ/CN-92 Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÍ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM TAI NẠN THÂN THỂ HỌC SINH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 179/CP ngày 17-12-1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 179/TCQĐ/TCCB ngày 2-3-1989 của bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 256/TC-BH ngày 22-7-1991 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm Tai nạn thân thể học sinh; Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng bảo hiểm con người Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm áp dụng cho năm học 1992 - 1993. Điều 2. Các ông Giám đốc các Công ty Bảo hiểm; Trưởng phòng các phòng có liên quan thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trương Mộc Lâm (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản