Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm Dus do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 98/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG LOÀI CÂY TRỒNG VÀO DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG ĐƯỢC BẢO HỘ VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KHẢO NGHIỆM DUS BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về việc qui định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Trồng trọt. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung các chi và loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ: 8. Sen (Lotus corniculatus L.; Lotus pedunculatus 1. Sung – Ficus L. (Ficus costata Ait; Ficus Benjamina Cav.; Lotus uliginosus Schkuhr.; Lotus tenuis Waldst.et L.; Ficus carica L. và các loài lai giữa chúng) Kit.ex Willd; Lotus subbiflorus Lag.) 9. Nhãn (Dimocartpus Longan L.) 2. Cỏ (Pennisetum americanum [L.] Leeke; Pennisetum purpureum Schumach; và các loài lai giữa chúng) 10. Vải (Litche Chinensis L.) 3. Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (hook.et Arn.) 11. Địa Lan (Cymbidium Sw.) Planch.) 4. Khoai lang (Ipomoea batatas L.) 12. Rau giền (Amaranthus L.) 5. Mơ (Prunus arminiaca L.) 13. Xà lách (Lactuca sativa L.) 6. Ổi (Psidium guava L.) 14. Cải củ (Raphanus sativus L.) 7. Cây hoa trạng nguyên (Euphorbia pulcherrima Willd. 15. Đào (Prunus persica (L.) Batsch) ex Klotzsch và các loài lai giữa chúng) Điều 2. Cục Trồng trọt lựa chọn đơn vị thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật để có kết quả thẩm định DUS phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng
Đồng bộ tài khoản