intTypePromotion=3

Routing and Remote Access

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
477
lượt xem
140
download

Routing and Remote Access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để cho các máy khác nhau địa chỉ đường mạng liên lạc được với nhau, ta phải dùng thiết bị định tuyến, là thiết bị được kết nối ở tầng thứ 3 trong mô hình OSI (Network Layer), như Router hoặc Switch L3. Do không có thiết bị như Router hay Switch L3 (Router cứng), ta dùng Server với 2 NIC và dùng dịch vụ Routing and Remote Access (RRAS) để thay thế chức năng Router (Router mềm).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Routing and Remote Access

 1. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Routing and Remote Access Phần I: Lý thuyết I. Đặt vấn đề: Giả sử hệ thống có 3 mạng như mô hình: Đường mạng thứ 1: 192.168.100.0/24 Đường mạng thứ 2: 172.16.0.0/16 Đường mạng thứ 3: 10.0.0.0/8 Nếu không có thiết bị nào khác: • Các máy trong cùng đường mạng thì truy cập được với nhau • Các máy khác đường mạng không truy cập được với nhau II. Yêu cầu: Lab 1: Làm sao cho tất cả các máy đều liên lạc được với nhau. Lab 2: Cấp IP động cho tất cả các máy trong mạng III. Phân tích Để cho các máy khác nhau địa chỉ đường mạng liên lạc được với nhau, ta phải dùng thiết bị định tuyến, là thiết bị được kết nối ở tầng thứ 3 trong mô hình OSI (Network Layer), như Router hoặc Switch L3. Do không có thiết bị như Router hay Switch L3 (Router cứng), ta dùng Server với 2 NIC và dùng dịch vụ Routing and Remote Access (RRAS) để thay thế chức năng Router (Router mềm). Để cấp phát IP cho các Client Computer trong tất cả các mạng, ta dùng chức năng DHCP Relay Agent, DHCP Relay Agent đóng vai trò giống như trạm trung chuyển giữa DHCP Server và DHCP Client IV. Mô hình Lab
 2. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Phần II: Cài đặt thực tế LAB 1: Routing giữa 3 mạng LAN1, LAN2, LAN3 A. Đặt IP tỉnh cho tất cả các máy trong mô hình LAB Thực hiện trên 5 máy ảo (nếu dùng 4 máy ảo thì không sử dụng PC1), trong đó: 2 máy ảo Windows 2003 Server Server1 (DC1): Domain: bknet.vn Dùng 2 NIC:
 3. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni NIC 1: (VMNET0) • Tên: EXT • IP Address: 192.168.100.1/24 NIC 2: (VMNET2) • Tên: LAN3 • IP Address: 10.0.0.1/8 Server5 (Members Server) Dùng 2 NIC: NIC 1: (VMNET0) • Tên: EXT • IP Address: 192.168.100.5/24 NIC 2: (VMNET2) • Tên: LAN2 • IP Address: 10.0.0.1/8 3 máy ảo Windows XP PC1: (VMNET0) • IP Address: 192.168.100.10/24 • Default Gateway: 192.168.100.1 PC2: (VMNET5) • IP Address: 172.16.1.10/16 • Default Gateway: 172.16.1.1 PC3: (VMNET2) • IP Address: 10.0.0.10/8 • Default Gateway: 10.0.0.1
 4. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni B. Cài đặt: I. Cấu hình Routing cho đường mạng 192.168.100.0 và đường mạng 10.0.0.0 Tại DC1: 1. Start – Administrator Tools – Routing and Remote Access (Start – Run – Rrasmgmt.msc) 2. Click phải mouse tại Server1 - Chọn Configure and Enable Routing and Remote Access
 5. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni 3. Nhấn Next để tiếp tục 4. Chọn Custom Configuration – Chọn Lan Routing
 6. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni 5. Chọn Finish – Yes (khởi tạo dịch vụ Routing and Remote Access) Kiểm tra: Tại PC1: ping 10.0.0.10 Tại PC3: ping 192.168.100.10 Hoàn thành Routing giữa 2 mạng 192.168.100.0 và 10.0.0.0 II. Cấu hình Routing cho đường mạng 192.168.100.0 và đường mạng 172.16.0.0 Tại Server5 (Members Server) Làm tượng tự 5 bước như trên DC1 Kiểm tra: - Đặt lại IP Address cho PC1: 192.168.100.10/24 – Default Gateway: 192.168.100.5 - Tại PC2: ping 192.168.100.10 - Tại PC1: ping 172.16.1.10
 7. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Hoàn thành Routing giữa 2 mạng 192.168.100.0 và 172.16.0.0 III. Cấu hình Routing cho đường mạng 10.0.0.0 và đường mạng 172.16.0.0 Tại PC2: ping 10.0.0.10 Tại PC3: ping 172.16.1.10 Kết quả: không liên lạc được là cái chắc, bởi chưa có bảng dẫn đường (Routing Table) giữa hai mạng này Xem Routing Table Tại DC1: Start – Run – cmd - Route print Tại Server5
 8. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Cấu hình Routing giữa 2 mạng: Có 2 cách: Dùng Static Routing hoặc Dynamic Routing 1. Dùng Static Routing Tại DC1: - Click phải mouse tại Static Routing
 9. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni - Chọn New Static Routing Chọn Ok Tại Server5 Làm tương tư như DC1
 10. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Kiểm tra: Tại PC2: ping 10.0.0.10 Tại PC3: ping 172.16.1.10 Ok, hoàn thành Routing giữa 2 mạng 172.16.0.0 và 10.0.0.0 2. Dùng Dynamic Routing Tại DC1: Click phải mouse tại General – Chọn New Routing Protocol
 11. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Chọn RIP V2 Click phải mouse tại RIP – chọn New Interface
 12. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Chọn card mạng EXT (192.168.100.1) Để mặc định – chọn OK Tại Server5 Làm tương tự Server1 Lưu ý: RIP là Protocol dùng để tìm đường động (tự động xây dựng Routing Table), do đó sau khi cấu hình xong, phải có thời gian cập nhật Routing table (khoảng 30s sau khi cấu hình)
 13. Huy Hoàng 47k_DTVT_Vinhuni Kiểm tra: Tại PC2: ping 10.0.0.10 Tại PC3: ping 172.16.1.10 Ok, hoàn thành Routing giữa 2 mạng 172.16.0.0 và 10.0.0.0 Dùng Route print để kiểm tra lại Routing table xem sau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản