intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Sinh hoạt tổ Địa lý theo chuyên đề

Chia sẻ: Thanhbinh225p Thanhbinh225p | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
68
lượt xem
10
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Sinh hoạt tổ Địa lý theo chuyên đề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Sinh hoạt tổ Địa lý theo chuyên đề được nghiên cứu với mục đích: Tích hợp nội dung giáo dục trong bộ môn Địa lí có hiệu quả, đồng thời thực hiện dạy học theo hướng nghiên cứu bài học có hiệu quả ở trường THPT Điểu Cả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Sinh hoạt tổ Địa lý theo chuyên đề

 1. 1 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu tổng quát của đổi mới là: Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo và làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc có hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương thức hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; hệ thống giáo dục được chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và mang đậm bản sắc dân tộc... Hướng tới mục tiêu đó, cần phải đổi mới đồng bộ về mục tiêu giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục, cách thức kiểm tra, đánh giá và công tác quản lí giáo dục. Với đặc thù môn địa lí ở trường thpt được lồng ghép nhiều nội dung mang tính thời sự để giáo dục học sinh như: “giáo dục học sinh hướng về biển đảo quê hương”, “ giáo dục học sinh tiết kiệm năng lượng”, “ giáo dục học sinh bảo vệ môi trường và tài nguyên”, “ rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh” và dạy học môn địa lí lổng ghép giáo dục học sinh bảo vệ di sản địa phương thông qua các buổi học ngoại khóa. Để quá trình đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả đối với môn địa lí theo chủ trương của bộ giáo dục đồng thời tích hợp những vấn đề mang tính thời sự giáo dục học sinh qua những bài dạy trong chương trình địa lí lớp 10, 11, 12 là một vấn đề không dễ. Để quá trình tích hợp nội dung giáo dục trong bộ môn địa lí có hiệu quả, đồng thời thực hiện dạy học theo hướng nghiên cứu bài học có hiệu quả ở trường thpt Điểu Cải, là một tổ trưởng bộ môn tôi mạnh dạn chon chuyên đề: “ sinh hoạt tổ địa lý theo chuyên đề ” làm sáng kiến kinh nghiệm cho mình. Quá trình thực hiện chuyên đề tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản đã thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng: Kết quả giáo dục nâng cao, được quý đồng nghiệp hưởng ứng, ban giám hiệu nhà trường chấp nhận và học sinh hưởng ứng tích cực.
 2. 2 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ II.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: Theo xu hướng mới của bộ giáo dục, các cơ sở giáo dục trung học, tổ chuyên môn và giáo viên được chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh. Nhà trường tổ chức cho giáo viên rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn; chú trọng giáo dục đạo đúc và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Điều 16 bộ giáo dục quy định nhiệm vụ của tổ chuyên môn như sau: 1. Giáo viên trường Trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và một hoặc hai tổ phó do Hiệu trưởng cử. 2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn sử dụng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các qui định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra đánh giá chất lượng, thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà trường. c) Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. 3. Tổ chuyên môn sinh hoat hai tuần một lần. Kế hoạch giáo dục của mỗi trường học xây dựng từ tổ bộ môn, được phòng, sở góp ý, phê duyệt làm căn cứ thực hiện và kiểm tra. Căn cứ vào những chủ trương của bộ giáo dục và quyền hạn của tổ bộ môn địa lí ở trường trung học phổ thông, tổ địa lí xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo chuyên đề. Mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề gắn liền với những chủ đề mà tổ đã đưa ra trong kế hoạch sinh hoạt, những chủ đề mang tính thiết thực, thời sự, gắn liền nội dung môn học. Thông qua những buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề thành viên trong tổ đúc kết được vấn đề trọng tâm kiến thức để truyền thụ cho học sinh thông qua những tiết dạy, đồng thời qua những buổi sinh hoạt tổ theo chuyên đề các tổ viên mạnh dạn đưa ra những đóng góp thiết thực làm cho nội dung sinh hoạt tổ phong phú. Những buổi sinh hoạt tổ thực sự là những buổi thảo luận về chuyên môn giúp cho quá trình giảng dạy tốt hơn, hạn chế những buổi sinh hoạt chuyên môn mang tính hình thức. Để hoạt động sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ môn hiệu quả hãy bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ. Ngoài ra, tổ chuyên môn cần thống nhất với nhau về việc sẽ ra quyết định thế nào khi giải quyết vấn đề và xác định các nguyên tắc làm việc của tổ.
 3. 3 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Những buổi họp là cách thức hiệu quả để bồi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm của tổ chuyên môn. Để tạo sự đồng thuận mọi thành viên của tổ cần thống nhất về việc phải nhắm tới các mục tiêu nào và bàn định các biện pháp thực hiện. Phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa năng lực tiềm tàng và vai trò của mỗi thành viên trong tổ: Mỗi giáo viên sẽ làm việc hết mình nếu họ được đánh giá đúng năng lực, sử dụng đúng và được tin tưởng. Sự phân công rõ ràng trách nhiệm của từng giáo viên sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tổ chuyên môn. Phát huy tốt vai trò của nhóm trưởng, tổ trưởng là nguồn sinh lực, người liên hệ chính giữa tổ và các bộ phận khác trong trường, là người phát ngôn cho tổ. Xây dựng môi trường khuyến khích mọi người làm việc: Trong tổ chuyên môn luôn tuân thủ kế hoạch đã vạch ra; làm việc đúng giờ, tôn trọng, nêu cao tinh thần hợp tác và chia sẻ, dân chủ, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự cống hiến của các thành viên trong tổ, thừa nhận sự khác biệt cá nhân, cùng theo đuổi mục tiêu chung của tổ đề ra. Trong hoạt động của một tổ chức, các cá nhân có thể là nguồn phát sinh những ý tưởng sáng tạo nhất, nhưng nhóm làm việc vẫn là công cụ tốt nhất của tổ chức để biến các ý tưởng thành hiện thực. Mỗi chuyên đề tổ đưa ra sinh hoạt phải gắn liền với nội dung môn học, thông qua những chuyên đề là những nguồn tư liệu quý giá để giáo viên trong tổ truyền thụ đến học sinh. Tên mỗi chuyên đề gắn liền với tính thời sự của ngành giáo dục, của đất nước, thông qua những buổi sinh hoạt chuyên đề giúp cho quá trình lồng ghép kiến thức vào môn địa lí tốt hơn ở trường trung học phổ thông, giúp cho giáo viên giảng dạy hiểu sâu kiến thức hơn khi truyền thụ đến học sinh. Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học như thế nào? học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không? cần điều chỉnh điều gì và điều chỉnh như thế nào? Và qua những buổi sinh hoạt tổ theo chuyên đề, tổ thống nhất nội dung giảng dạy cho học sinh qua những buổi thảo luận chuyên môn, tránh những bất đồng ý kiến về kiến thức giữa các thành viên trong tổ. Những buổi sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề khác nhau làm cho buổi sinh hoạt chuyên môn thêm sinh động, cuốn hút thành viên trong tổ tham gia đóng góp, hạn chế những buổi sinh hoạt tổ theo tính hình thức.
 4. 4 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP: Dựa trên thực tế tổ địa lý trường thpt Điểu Cải có 6 giáo viên trong đó trực tiếp giảng dạy 6 giáo viên và 4 giáo viên làm công tác chủ nhiệm, 1 giáo viên làm công tác đoàn trường. Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ theo các mục tiêu sau: + Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập + Tạo động lực làm việc cho thành viên trong tổ + Tăng cường khả năng làm việc nhóm trong tổ chuyên môn + Khuyến khích quá trình tự học, tự bồi dưỡng của các thành viên trong tổ Tổ địa lí có 06 giáo viên Năm Tốt nghiệp TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ vào trường đại học ngành 1 Phạm Văn Lâm 07/06/1980 Tổ trưởng Sư phạm Huế 09/2003 2 Ngô thị Bích 20/08/1981 Giáo viên Sư phạm Huế 09/2003 Thuận 3 Đào Thị Thu 31/08/1982 Giáo viên Khoa học Huế 09/2006 4 Phạm Thị An 17/02/1983 Giáo viên T.phố Hồ Chí 09/2007 Minh 5 Nguyễn Công 02/11/1979 Giáo viên Khoa học Huế 09/2007 Ninh 6 Lưu Thị Soa 10/10/1984 Giáo viên T.phố Hồ Chí 09/2008 Minh Phân công chuyên môn. + Môn: Địa lý. +Kỳ I: khối 12 (1 tiết), khối 10 dạy (2 tiết); khối 11 (dạy 1 tiết) /tuần . +Kỳ II: khối 12 (2 tiết), khối 10 dạy (1 tiết); khối 11 (dạy 1 tiết) /tuần .
 5. 5 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Kiêm Giáo viên Phụ trách giảng dạy các lớp Số tiết nhiệm Phạm Văn Lâm 12A1,12A4,12CB8,10CB3, Tổ trưởng 13 10CB5,10CB9 Ngô thị Bích Thuận 12A2 , 12A3, 12CB2, 10CB7,CB10 12CB2 11 Đào Thị Thu 11 A1,11 A2 , 11CB2 ,11CB2 ,CB5 ,CB6 11 12 10 CB11 10 10 CB ,CB Phạm Thị An 12CB1,12CB4,12CB7,10 A1,10 09 A2,10CB1 Nguyễn Công Ninh 12CB3,12CB5,12CB6 10CB2 10 Lưu Thị Soa 10CB6,B8,11A3,A4,11CB3,CB4,CB7,CB8 11A3 10 KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2014 – 2015 Căn cứ vào kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Trường THPT Điểu Cải. Căn cứ vào điều kiện thực tế của Tổ Địa Lý trong năm học 2014 - 2015. Tổ Địa Lý xây dựng kế hoạch cụ thể về sinh hoạt tổ theo chuyên đề như sau: 1 / MỤC TIÊU : a/ Với giáo viên: - Thông qua các quy trình nghiên cứu bài học, giúp giáo viên tìm các giải pháp trong quá trình dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh. Người dự giờ tập chung phân tích hoạt động học của học sinh, phát hiện những khó khăn mà học sinh gặp phải, tìm các giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập, mạnh dạn đưa ra những thay đổi, điều chỉnh nội dung, cách dạy cho phù hợp. - Tạo cơ hội cho giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, tiềm năng sáng tạo. Thông qua việc dạy và dự giờ minh họa mỗi giáo viên tự rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng trong quá trình dạy học của mình. - Giáo viên tự tin, chủ động, sáng tạo, tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng dạy
 6. 6 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ và học; có cơ hội nhìn lại quá trình dạy để kịp thời điều chỉnh; quan tâm đến học sinh nhiều hơn; cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau. b/ Với học sinh: Kết quả học tập được cải thiện, học sinh trở thành trung tâm của quá trình dạy học, các em hứng thú học tập môn địa lí. 2/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Thứ Nội dung chuyên đề sinh Người thực Điều chỉnh bổ Thời gian tự hoạt hiện sung - Triển khai nội dung chuyên - Tổ trưởng ........................ đề “Đổi mới SHCM theo ……………… nghiên cứu bài học”. ……………… - Họp tổ chuyên môn xác định - Cả tổ Địa ........................ Lần 1 Tháng 9 mục tiêu bài học. ……………… - Tất cả các thành viên trong tổ - Cô Soa ……………… tham gia soạn giáo án mẫu. - Họp tổ, nhóm chuyên môn - Tổ trưởng, tất ……………… thảo luận xây dựng kế hoạch cả thành viên ……………… bài học nghiên cứu. trong tổ ……………… Lần 2 Tháng 10 - Cử đại diện giáo viên dạy ……………… minh họa. - Cô Soa dạy ……………… - Phân công vị trí dự giờ, quan minh họa ……………… sát, hỗ trợ. - Sinh hoạt tổ theo chuyên đề: ……………… “ giáo dục học sinh 12 hướng - Cả tổ Địa ……………… Lần 3 Tháng 11 về biển, đảo quê hương” ……………… ……………… ……………… - Sinh hoạt tổ theo chuyên ……………… đề:“ Tích hợp kiến thức giáo - Cả tổ Địa ……………… dục học sinh tiết kiệm năng ……………… Lần 4 Tháng 12 lương trong chương trình địa lí ……………… thpt” ……………… …………
 7. 7 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ - Sinh hoạt tổ theo chuyên ……………… đề:“ Tích hợp kiến thức giáo - Cả tổ Địa ……………… Lần 5 Tháng 1 dục học sinh lớp 12 bảo vệ ……………… môi trường và tài nguyên” …………… - Sinh hoạt tổ theo chuyên ……………… đề:“ rèn luyện kĩ năng sống - Cả tổ Địa ……………… cho học sinh trong chương ……………… Lần 6 Tháng 2 trình địa lí thpt” ……………… ……………… ……………… - Sinh hoạt tổ theo chuyên - Cả tổ Địa kết đề:“ xây dựng kế hoạch tham hợp với đoàn Lần 7 Tháng 3 quan địa lí để giáo dục học trường sinh bảo vệ di sản văn hóa địa phương” - Sinh hoạt tổ theo chuyên -Cả tổ Địa kết ……………… đề:“thành lập câu lạc bộ địa lí hợp chính ……………… Lần 8 Tháng 4 ở trường thpt kết hợp địa quyền địa ……………… phương giáo dục chính sách phương ……………… dân số ” ……………… - Sinh hoạt tổ theo chuyên đề:“xây dựng hệ thống trò - Cả tổ Địa Lần 9 Tháng 5 chơi địa lí để giáo dục học sinh bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai ” 3/ NHỮNG ĐỀ XUẤT: a/ Với BGH: - Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. - Cung cấp kinh phí cho hoạt động chuyên đề mua giấy, bút, in tranh ảnh,… b/ Với các thành viên trong tổ: - Các thành viên được phân công nhiệm vụ hoàn thành hồ sơ và lưu vào hồ sơ tổ chuyên môn. - Đây là chuyên đề mới được áp dụng trong sinh hoạt chuyên môn nên có nhiều khó khăn, vì vậy giáo viên trong tổ cần thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm để chuyên đề đạt được kết quả cao.
 8. 8 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ MINH HỌA TỔ ĐỊA LÝ XÂY DỰNG THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CHỦ ĐỀ: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 Nội Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao Dung thấp - Biết được đặc Hiểu được sự Phân tích Đánh giá được các điểm chung của phân hoá của được ảnh mặt thuận lợi và địa hình Việt địa hình VN, hưởng của khó khăn trong Nam đặc điểm mỗi thiên nhiên việc sử dụng đất ở - Nêu được vị trí, khu vực địa khu vục đồi mỗi vùng đồng đặc điểm cơ bản hình và sự núi và đồng bằng của khu vực đồi khác nhau bằng đối núi, khu vực giữa các khu với sự phát đồng bằng, bờ vực địa hình. triển kinh tế ĐẤT biển và thềm lục Hiểu được xã hội NƯỚC địa. đặc điểm của - Sử dụng NHIỀU địa hình đồng bản đồ địa ĐỒI bằng của hình Việt NÚI nước ta và sự Nam để làm khác nhau rõ một số giữa các đồng đặc điểm bằng. chung của địa hình, đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta. - Biết diện tích ; - Hiểu được - Đánh giá Vì sao sử dụng THIÊN trình bày được ảnh hưởng được giá trị hợp lý tài nguyên NHIÊN một số đặc điểm của biển kinh tế của Biển Đông, bảo vệ CHỊU của Biển Đông Đông làm khí các dạng môi trường, phòng ẢNH và vùng biển hậu nước ta địa hình và chống thiên tai là HƯỞNG nước ta. mang tính hải hệ sinh thái chiến lược khai SÂU - Biết nước ta có dương, điều ven biển. thác tổng hợp, phát SẮC nguồn tài nguyên hoà hơn triển kinh tế biển. CỦA biển phong phú, - Hiểu được BIỂN đa dạng ; một số quá trình hình thiên tai thường thành một số
 9. 9 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Nội Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao Dung thấp xảy ra trên vùng dạng địa hình biển nước ta ; sự ven biển. cần thiết phải bảo vệ môi trường biển. - Biết được tính Hiểu được Phân tích Giải thích được một chất nhiệt đới ẩm nguyên nhân được bảng số hiện tượng tự gió mùa của khí làm cho thiên số liệu về nhiên của Việt THIÊN hậu nước ta. nhiên nước ta nhiệt độ và Nam: gió fơn, gió NHIÊN - Nêu được biểu có tính chất lượng mưa mùa Đông Nam, NHIỆT hiện tính chất nhiệt đới ẩm ở một số địa tuyết ở Sapa, Lạng ĐỚI ẨM nhiệt đới ẩm, gió gió mùa. điểm ở Sơn, Lào Cai..., giải GIÓ mùa qua các nước ta. thích được sự chênh MÙA thành phần địa lệch nhiệt độ và hình, sông biên độ nhiệt B-N ngòi…. Biết được thiên Phân tích Giải thích nhiên phân hoá được nguyên được đặc Vận dụng được để đa dạng nhân thiên điểm của giải thích tại sao - Nêu được đặc nhiên phân cảnh quan duyên hải MT có điểm của cảnh hoá đa dạng ba miền tự nhiều cảng nước THIÊN quan ba miền tự nhiên ở sâu NHIÊN nhiên ở nước ta : - Phân tích nước ta : PHÂN miền Bắc và được đặc miền Bắc HOÁ Đông Bắc Bắc điểm của cảnh và Đông ĐA Bộ, miền Tây quan ba miền Bắc Bắc DẠNG Bắc và Bắc tự nhiên ở Bộ, miền Trung Bộ, miền nước ta : miền Tây Bắc và Nam Trung Bộ Bắc và Đông Bắc Trung và Nam Bộ. Bắc Bắc Bộ, Bộ, miền miền Tây Bắc Nam Trung và Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, miền Bộ.
 10. 10 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Nội Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao Dung thấp Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Định hướng năng lực được hình thành - Năng lực chung: 1. Năng lực tự học 2. Năng lực giải quyết vấn đề 3. Năng lực giao tiếp 4. Năng lực hợp tác 5. Tự quản lí 6. Năng lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: 1. Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ 2. Năng lực học tập tại thực địa 3. Năng lực sử dụng bản đồ 4. Năng lực sử dụng ảnh, hình vẽ, mô hình... 1. Câu hỏi nhận biết Câu A. Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam Gợi ý trả lời: - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp - Cấu trúc địa hình khá đa dạng - Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa - Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người Câu B.Nêu đặc điểm địa hình vùng núi Đông Bắc - Ở tả ngạn sông Hồng. - Đồi núi thấp chiếm ưu thế, địa hình thấp dần từ TB xuống ĐN - Núi hướng vòng cung, có 4 cánh cung lớn, chụm đầu ở Tam đảo, mở ra về phía bắc và đông 2. Câu hỏi thông hiểu So sánh địa hình đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long Gợi ý trả lời: - Giống nhau: Hình thành và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên một vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng - Khác nhau:
 11. 11 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Tiêu chí Đồng bằng Sông Đồng bằng sông Cửu Hồng Long Nguồn gốc hình Sông Hồng và sông Sông Tiền và sông Hậu thành Thái Bình Diện tích 15.000km2 40.000km2 Cao ở rìa phía tây và Địahình thấp, phẳng tây bắc, thấp dần ra hơn, kênh rạch chằng Địa hình biển, bị chia cắt thành chịt nhiều ô Vùng trong đê không 2/3 diện tích là đất được phù bồi đắp hàng phèn, đất mặn năm, tạo thành các bậc ruộng cao bạc màu và Đất đai các ô trũng ngập nước. Vùng ngoài đê được bồi đắp phù sa hàng năm 3. Câu hỏi vận dụng thấp Dựa vào Átlát Địa lí VN và kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau: Dãy núi Thuộc vùng núi nào Hướng núi 4.Câu hỏi vận dụng cao Dựa vào Átlát và kiến thức của mình, cho biết huyện Định Quán thuộc dạng địa hình nào? Gợi ý trả lời: địa hình bán bình nguyên. 5. Câu hỏi định hướng năng lực Câu 1.Bằng kiến thức địa lý đã học, em hãy giải thích nguyên nhân tạo thành đá ba chồng ở thị trấn huyện Định Quán. Gợi ý trả lời: Do: Huyện Định Quán nằm trong vùng nhiệt đới, ẩm, gió mùa nên quá trình phong hóa diễn ra mạnh, đây là hậu quả của tác động ngoại lực, chủ yếu do 2 nhân tố : nhiệt độ và độ ẩm.
 12. 12 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ GỢI Ý TỔ CHỨC DẠY HỌC (bài 6-7) Hình Mức độ PP/KT dạy Kiến thức, kĩ năng thức dạy nhận thức học học Phương pháp Cả lớp phát vấn, giải - Biết được đặc điểm chung của thích địa hình Việt Nam Phương pháp hướng dẫn Nhóm Nhận biết học sinh khai - Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản thác bản đồ của khu vực đồi núi, khu vực Átlát đồng bằng, bờ biển và thềm lục Phương pháp địa. dạy học nhóm - Hiểu được sự phân hoá của địa hình VN, đặc điểm mỗi khu vực địa hình VN và sự khác nhau giữa Phương pháp Thông hiểu các khu vực địa hình Nhóm động não - Hiểu được đặc điểm của địa hình đồng bằng của nước ta và sự khác nhau giữa các đồng bằng - Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên khu vục đồi núi và đồng bằng đối với sự phát triển Phương pháp kinh tế xã hội Vận dụng nêu và giải Cả lớp - Sử dụng bản đồ địa hình Việt thấp quyết vấn đề Cặp đôi Nam để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình, đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta. Phương pháp Đánh giá được các mặt thuận lợi Vận dụng nêu và giải và khó khăn trong việc sử dụng Cả lớp cao quyết vấn đề đất ở mỗi vùng đồng bằng
 13. 13 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ (bài 8) Hình Mức độ PP/KT dạy Kiến thức, kĩ năng thức dạy nhận thức học học - Biết diện tích ; trình bày được Phương pháp Cả lớp một số đặc điểm của Biển Đông hướng dẫn và vùng biển nước ta. học sinh khai - Biết nước ta có nguồn tài thác bản đồ- Nhận biết nguyên biển phong phú, đa dạng ; Átlát Nhóm một số thiên tai thường xảy ra trên Phương pháp vùng biển nước ta ; sự cần thiết dạy học phải bảo vệ môi trường biển. nhóm - Hiểu được ảnh hưởng của biển Phương pháp đông làm cho khí hậu nước ta động não mang tính hải dương, điều hoà Thông hiểu Phương pháp Cả lớp hơn đàm thoại gợi - Hiểu được quá trình hình thành mở một số dạng địa hình ven biển. Phương pháp - Đánh giá được giá trị kinh tế của Vận dụng nêu và giải Cả lớp các dạng địa hình và hệ sinh thái thấp quyết vấn đề Cặp đôi ven biển. Vì sao sử dụng hợp lý tài nguyên Quan sát Biển Đông, bảo vệ môi trường, Vận dụng atlat, giải phòng chống thiên tai là chiến Nhóm cao thích... lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta. (bài 9-13) Hình Mức độ PP/KT dạy Kiến thức, kĩ năng thức dạy nhận thức học học - Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta. Đàm thoại - Biểu hiện tính chất nhiệt đới ẩm, gợi mở, Cả lớp, Nhận biết gió mùa qua các thành phần địa giải thích, cá nhân, hình, sông ngòi…. chứng nhóm - Nêu được đặc điểm của cảnh minh. quan ba miền tự nhiên ở nước ta :
 14. 14 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Hình Mức độ PP/KT dạy Kiến thức, kĩ năng thức dạy nhận thức học học miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Phân tích các thành phần tự nhiên để thấy được các đặc điểm cơ bản Thông của tự nhiên Việt Nam. Công nghệ Nhóm, hiểu - Hiểu được nguyên nhân làm cho thông tin thiên nhiên nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. - Phân tích được đặc điểm của cảnh quan ba miền tự nhiên ở nước ta : miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vận dụng Đàm thoại Nhóm,cá - Giải thích được một số tác động thấp gợi mở nhân tiêu cực do thiên nhiên gây ra đã phá hoại sản xuất, gây thiệt hại về người và của. - Phân tích được bảng số liệu về nhiệt độ và lượng mưa ở một số địa điểm ở nước ta. Đàm - Giải thích được một số hiện thoại,tư Vận dụng tượng tự nhiên của Việt Nam duy, công Cả lớp cao nghệ thông tin CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1. Câu hỏi nhận biết Câu A.Nêu khái quát về biển đông 2. Câu hỏi thông hiểu Câu A.Biển Đông ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nước ta. Câu B.Em hãy kể tên một vài khoáng sản do biển Đông mang lại cho nước ta? 3. Câu hỏi vận dụng thấp
 15. 15 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ Dựa vào át lát và kiến thức thực tiễn em kể tên môt số bãi biển đẹp ở nước ta? 4. Câu hỏi vận dụng cao Câu A. Em kể tên hệ thống đầm phá lớn nhất nước ta? Gợi ý trả lời: Hệ thống đầm phá Tam Giang, Cầu Hai ở Huế. Câu B.Vì sao Việt Nam cùng vĩ độ như một số nước ở Tây Á, Bắc Phi nhưng Việt Nam không có hoang mạc? Gợi ý trả lời: Do hình thể Việt Nam kéo dài và hẹp ngang, có ba mặt giáp biển nên Việt Nam không khô hạn như một số quốc gia cùng vĩ độ ở Tây Á và Bắc Phi. Câu C.Tại sao nước biển ở Cà Ná tỉnh Ninh Thuận trong xanh hơn ở những khu vực khác và người dân phát triển mạnh nghề làm muối? Đáp án: Do lượng mưa thấp, ít hệ thống sông đổ ra biển, giờ nắng trong năm nhiều. Câu D. Phương trình phản ứng sau: caco3+co2+H2o→ca(Hco3)2 tạo nên dạng địa hình nào ở nước ta? Đáp án: Địa hình caxtơ như động Phong Nha, Thiên Đường ở tỉnh Quãng Bình. E.Câu hỏi định hướng năng lực và gắn với thực tiễn Qua câu thơ “ Nỗi niềm chi rứa Huế ơi? Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên” Bằng kiến thức địa lý đã học, em hãy giải thích hiện tượng này ? Gợi ý trả lời: Huế lượng mưa cao nhất cả nước 3000mm/năm do dãy Bạch Mã chắn gió, ảnh hưởng hai luồng gió trong năm lượng ẩm cao đó là gió mùa Tây Nam và gió tín phong bắc bán cầu.
 16. 16 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ SƠ ĐỒ DỰ GIỜ CỦA GIÁO VIÊN TRONG TIẾT DẠY THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC NỘI DUNG CÂU HỎI TỔ ĐỊA LÍ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ: “ GIÁO GIỤC HỌC SINH 12 HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG” Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa địa lí 12 tổ xây dựng một số bài có thề lồng ghép giáo dục học sinh hướng về biển đảo quê hương. STT Bài Kiến thức địa Nội dung giáo Dạng nội lí c khả năng dục biển đảo dung giáo giáo dục biển dục biển đảo đảo 1 Vị trí địa lí, phạm Phạm vi lãnh Phạm vi vung Lồng vi lãnh thổ thổ biển Việt Nam nghép được quốc tế công nhận. Nhiệm vụ chúng ta bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. 2 Thực hành: vẽ Cách vẽ Chú ý thể hiện Lồng
 17. 17 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ lược đồ Việt Nam hai quần đảo nghép Hoàng Sa và Trường Sa trên lược đồ. 3 Thiên nhiên chịu Toàn bài học Dùng phương Trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc pháp dạy học của biển theo dự án. Để học sinh tìm hiểu đặc điểm và tài nguyên của Biển Đông. 4 Thiên nhiên nhiệt Khí hậu nhiệt Khí hậu nước ta Lồng đới ẩm gió mùa đới ẩm gió mùa không khô nóng nghép như những quốc gia cùng vĩ độ là nhờ ảnh hưởng biển Đông. 5 Thiên nhiên nhiệt các thành phần Sinh vật nước ta Lồng đới ẩm gió mùa tự nhiên phong phú nhờ nghép (tt) nước ta có vùng biển nhiệt đới. 6 Thiên nhiên phân Thiên nhiên Vùng đồng bằng Lồng hóa đa dạng phân hóa đông ven biển nước ta nghép tây kéo dài, phong cảnh đẹp thuận lợi phát triển du lịch. 7 Thiên nhiên phân Các miền địa lí Các miền tự Lồng hóa đa dạng (tt) tự nhiên nhiên nước ta nghép đều ảnh hưởng tính chất của biển. 8 Vấn đề sử dụng Đa dạng sinh Do đánh bắt quá Lồng và bảo vệ tự học mức, tài nguyên nghép nhiên sinh vật biển tuy Sử dụng và bảo vệ phong phú tài nguyên thiên nhưng đang bị
 18. 18 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ nhiên cạn kiệt. Cần có biện pháp bảo vệ. 9 Bảo vệ môi trường Bão Xảy ra chủ yếu Lồng và phòng chống khu vực ven nghép thiên tai biển. Cần có biện pháp phòng tránh những thiên tai do biển mang đến. 10 Đặc điểm dân số Phân bố dân cư Dân cư phân bố Lồng và phân bố dân cư chủ yếu ở những nghép nước ta đồng bằng ven biển do điều kiện tự nhiên thuận lợi và tài nguyên biển phong phú. 11 Đô thị hóa Mạng lưới đô Những đô thị lớn Lồng thị chủ yếu ven biển nghép do giao thông vận tải thuận lợi, đặc biệt vai trò các cảng biển. 12 Vấn đề phát triển Ngành thủy sản Do có bờ biển Lồng ngành thủy sản và dài và nhiều ngư nghép lâm nghiệp trường lớn nên nước ta phát triển mạnh ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 13 Ngành vận tải Ngành vận tải Lồng Vấn đề phát triển đường biển đường biển đảm nghép ngành GTVT và nhiệm vai trò TTLL chủ đạo lưu thông hàng hóa quốc tế.
 19. 19 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ 14 Vấn đề phát triển Du lịch Tài nguyên du Lồng thương mại, du lịch biển nước ta nghép lịch đẹp. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. 15 Vấn đề khai thác Kinh tế biển Du lịch biển đảo Lồng thế mạnh ở trung góp phần vào nghép du miền núi bắc phát triển kinh tế bộ cho khu vự này. 16 Vấn đề chuyển các thế mạnh Nhờ vị trí giáp Lồng dịch cơ cấu kinh tế chủ yếu vùng biển. nghép theo ngành ở ĐBSH 17 Vấn đề phát triển Hình thành cơ Tất cả các tỉnh Lồng kinh tế xã hội ở cấu nông lâm đều giáp biển là nghép Bắc trung bộ ngư nghiệp một lợi thế cho vùng. 18 Vấn đề phát triển Phát triển tổng Biển mang lại Lồng kinh tế-xã hội ở hợp kinh tế hiệu quả kinh tế nghép duyên hải nam biển cho vùng. trung bộ 19 Vấn đề khai thác Khái quát Vì Tây Nguyên Lồng thế mạnh ở Tây chung không giáp biển nghép Nguyên nên khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế. 20 Vấn đề khai thác Khai thác lãnh Phát triển tổng Lồng lãnh thổ theo thổ theo chiều hợp kinh tế biển nghép chiều sâu ở Đông sâu là một vấn đề Nam bộ trọng tâm trong phát triển kinh tế của khu vực. 21 Vấn đề sử dụng Các thế mạnh Nhờ giáp biển là Lồng hợp lí và cải tạo tự và hạn chế một thế mạnh nghép
 20. 20 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ nhiên ở ĐBSCL của khu vực. 22 Vấn đề phát triển Toàn bài Giáo viên tổ Trực tiếp kinh tế, an ninh chức cho học quốc phòng ở sinh thi báo ảnh Biển đông và các về biển đảo nước đảo, quần đảo ta. 23 Các vùng kinh tế Đặc điểm Các vùng kinh tế Lồng trọng điểm trọng điểm đều nghép nhờ thế mạnh từ biển mang lại. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC HỌC SINH HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO TỔ XÂY DỰNG 1/ Nước ta là cửa ngõ mở lối ra biển thuận tiện cho : A. Lào B. Malaixia C. Brunây D. Philippin 2/ Vùng biển nước ta có diện tích khoảng : A. 1 triệu km2 B. 1,2 triệu km2 C. 1,5 triệu km2 D. 1,6 triệu 2 km 3/ Đường bờ biển nước ta dài : A. 3220 km B. 3235 km C. 3260 km D. 3620 km 4/ Số tỉnh- thành giáp biển của nước ta là : A. 31 B. 30 C. 29 D. 28 5/ Địa phương giáp biển nằm ở vĩ độ thấp nhất của nước ta là : A. Bạc Liêu B. Sóc Trăng C. Cà Mau D. Kiên Giang 6/ Huyện đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính thuộc : A. Thành phố Hải Phòng B. Thành phố Đà Nẵng C. Tỉnh Thừa Thiên Huế D. Tỉnh Quảng Nam 7/ Huyện đảo Trường Sa là đơn vị hành chính thuộc : A. Tỉnh Bình Thuận B. Tỉnh Khánh Hòa C. Tỉnh Quảng Nam D. Tỉnh Quảng Trị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản