intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
11
lượt xem
0
download

Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện chủ trương “kết hợp kinh tế với quốc phòng” và “tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội có nhiệm vụ tổ chức ra các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Trong những năm qua, các doanh nghiệp quân đội đã đạt được nhiều kết quả sản xuất kinh doanh tốt và có thương hiệu trên trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

 1. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật SẮP XẾP, ĐỒI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Lê Duy Dũng* TÓM TẮT kinh tế quốc tế mang lại cho doanh nghiệp quân đội nhiều thuận lợi và cũng không ít Thực hiện chủ trương “kết hợp kinh tế khó khăn. Do vậy, cần thiết phải đánh giá với quốc phòng” và “tích cực hội nhập kinh thực trạng và chỉ ra những biện pháp để tế quốc tế” của Đảng Cộng sản Việt Nam, sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt Quân đội có nhiệm vụ tổ chức ra các doanh động cho doanh nghiệp quân đội trong quá nghiệp kinh tế quốc phòng. Trong những năm trình hội nhập kinh tế quốc tế. qua, các doanh nghiệp quân đội đã đạt được nhiều kết quả sản xuất kinh doanh tốt và có Từ khóa: Doanh nghiệp quân đội; sắp thương hiệu trên trường quốc tế. Hội nhập xếp; đổi mới; hội nhập; kinh tế quốc tế. ARRANGING, RENEWING AND ENHANCE EFFICIENT EFFICIENCY OF MILITARY ENTERPRISES - PATTERNS AND SOLUTIONS ABSTRACT brings to the military business a lot of advantages and disadvantages. Therefore, it Implementing the policy of “combining is necessary to evaluate the situation and to economy with defence” and “actively identify measures to rearrange, renovate and integrating into the international economy” improve the operation eficiency of military of the Communist Party of Vietnam, the enterprises in the process of international Army is tasked to found defense economics economic integration. enterprises. In the last years, the military business has achieved good business results Keywords: Military business; arrange; and created their fame in the international innovate; integration; international arena. International economic integration economic 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: xây dựng kinh tế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc Sau một thời gian dài Quân đội tham gia phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, * Khoa Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; ĐT: 0973331386; Email: leduydung.hvct@gmail.com 112
 2. Sắp xếp, đổi mới và nâng cao ... doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) cần phải xây Tường/Quân khu 5; Công ty Dệt may 7/Công dựng theo hướng “tinh - gọn - mạnh” cho phù ty Đông Hải...; Hoàn thành xác định giá trị hợp yêu cầu, nhiệm vụ kinh tế, quân sự, quốc 12 doanh nghiệp: Công ty Quản lý nhà và phòng và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Dịch vụ đô thị/TCT Đầu tư phát triển nhà và trong tình hình mới. Để hoàn thành tốt nhiệm Đô thị BQP; Công ty 17, Công ty 145, Công vụ chính trị trung tâm của mình, DNQĐ phải ty 532, Công ty Khảo sát thiết kế xây dựng/ tiến hành sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả TCT Xây dựng Trường Sơn; Công ty Đồng hoạt động. Tân, Công ty Minh Thành/Quân khu 7; Công ty 29/TCT 319; Công ty Xuân Khánh/Công 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ty 622/Quân khu 9; Công ty Hùng Vương/ DNQĐ THỜI GIAN QUA Quân khu 5; Công ty Trường Thành/Bộ đội 2.1. Những thành tựu đạt được Biên phòng, TCT Xăng dầu Quân đội; Giải Các DNQĐ quán triệt đường lối, chủ thể 03 doanh nghiệp: Công ty 7-5/Quân khu trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 7, Công ty 621/Quân khu 9, Công ty Xi măng Nhà nước về phát triển kinh tế kết hợp với Thanh Sơn/Quân khu 4)... tăng cường, củng cố quốc phòng và sắp xếp, Hai là, mặc dù phải đối mặt với nhiều đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Quân ủy khó khăn khách quan, nhưng nhìn chung, sau Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang điều khi được tổ chức, sắp xếp lại, chuyển đổi (cổ chỉnh sắp xếp, đổi mới DNQĐ, tập trung vào phần hóa), các DNQĐ có sự phát triển tương những ngành, lĩnh vực then chốt phục vụ đối ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Có thể kể đến đúng quy định của Pháp luật và của Bộ Quốc một số kết quả nổi bật như sau: phòng; đã phát huy tốt tính năng động, tự Một là, đã giảm số lượng DNQĐ từ 305 chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản doanh nghiệp (năm 2000) xuống còn 88 xuất kinh doanh; đang từng bước nâng cao doanh nghiệp độc lập thuộc loại hình công ty hiệu quả sử dụng đồng vốn và nâng cao trình TNHH MTV Nhà nước nắm giữ 100% vốn độ quản lý, nhằm giảm thiểu chi phí; sản xuất (tính đến ngày 31/12/2016): Công ty Trường ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng cao An/Bộ tổng Tham mưu; Công ty mẹ - TCT phục vụ quốc phòng và xã hội; tạo việc làm, 36, Công ty 36.55/TCT 36; Công ty ICD Tân thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động và Cảng - Sóng Thần/TCT Tân Cảng Sài Gòn/ đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Các Quân chủng Hải quân; Công ty 711/TCT 15; chỉ tiêu chủ yếu đều tăng như: tổng số vốn Công ty Du lịch Trường Sơn/TCT Hợp tác nhà nước tăng gần 16,5 lần; doanh thu tăng kinh tế/Quân khu 4; Công ty 28.1/TCT 28/ 18 lần; lợi nhuận trước thuế tăng 49,4 lần; Tổng cục Hậu cần; Công ty 185/Tổng công nộp ngân sách tăng 18,9 lần. Chỉ tính riêng ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty 319.1, năm 2016, tổng doanh thu của các DNQĐ đạt Công ty 319.2, Công ty 319.5, Công ty 319 gần 350 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Miền Trung/TCT 319; Công ty 117/TCT đạt hơn 43 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà Thành An; Công ty Đầu tư phát triển nhà nước hơn 40 nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình MHDI2/TCT Đầu tư phát triển nhà và Đô quân người lao động trong toàn doanh nghiệp thị BQP; Công ty Vatuco 378/Công ty Vạn quân đội đạt 11,832 triệu đồng/người/tháng, 113
 3. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật tăng 17,1% so với năm 2015 (10,874 triệu tài chính, logistics, bay, xây dựng, bất động đồng/ngưòi/tháng). sản, cơ khí, xăng dầu, cho tới nông nghiệp… Ba là, các DNQĐ đã và đang khẳng định Đặc biệt, trong đó có nhiều DNQĐ xây dựng vị thế trong nền kinh tế, đóng góp tích cực được thương hiệu mạnh; giữ vị trí xứng đáng vào sự ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô, công trong nền kinh tế quốc dân và lực lượng dự bị nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo mạnh cho quốc phòng, góp phần khẳng định đảm an sinh xã hội. Hàng năm, các DNQĐ vị thế của doanh nghiệp Quân đội đối với sự vẫn duy trì được nhịp độ phát triển ổn định, phát triển chung của đất nước. hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đứng đầu trong danh sách này là Tập đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 2 tỷ đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Dù chỉ USD. Dù số lượng không quá nhiều nhưng là doanh nghiệp duy nhất của Bộ Quốc phòng các DNQĐ đang giữ vị thế lớn ở nhiều lĩnh hoạt động trong lĩnh vực viễn thông nhưng vực. Do đặc thù hoạt động, các tập đoàn, tổng Viettel lại là đơn vị đang giữ vị thế lớn nhất công ty thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động trên trên thị trường và tạo sự cách biệt lớn với rất nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghiệp hai nhà mạng đứng sau là VinaPhone và đến nông nghiệp và dịch vụ như: viễn thông, Mobifone (Hình 1). Hình 1: Doanh thu và lợi nhuận của “3 ông lớn” viễn thông, 6 tháng đầu năm 2017 (tỷ đồng) Nguồn: http://vneconomy.vn, 2017 Năm 2016, Viettel đạt hơn 226.000 tỷ lại, đồng thời là đơn vị đang đóng góp vào đồng doanh thu, xấp xỉ 10 tỷ USD và hơn ngân sách lớn nhất trong số các doanh nghiệp 43.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng quốc phòng, đạt trên 40.000 tỷ đồng. Không doanh thu của Viettel cũng gấp gần 3 lần chỉ ở thị trường trong nước, Viettel cũng là doanh thu của VinaPhone và Mobifone cộng một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam có 114
 4. Sắp xếp, đổi mới và nâng cao ... hoạt động ra nước ngoài. Tính đến năm 2016, trong nhóm “Big 4” của thị trường. Được Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel niêm yết từ năm 2011 nhưng phải đến đầu Global) - công ty con của Viettel, có 35 triệu năm 2017 và đặc biệt là cuối tháng 5/2017, thuê bao trên 9 thị trường quốc tế, cung cấp cổ phiếu MBB mới thực sự thăng hoa và đưa dịch vụ tới khách hàng trải dài từ châu Á, vốn hóa thị trường của Ngân hàng Quân đội châu Phi và châu Mỹ. Kết thúc năm, doanh lên hơn 38.000 tỷ đồng. Tính đến cuối quý nghiệp này đạt hơn 15.300 tỷ đồng doanh I/2017, MB đạt tổng tài sản hơn 250.000 tỷ thu, nhưng báo lỗ hơn 3.000 tỷ đồng do tỷ với vốn điều lệ hơn 17.000 tỷ đồng. Năm giá, chủ yếu tại thị trường Mozambique. 2016, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng Một cái tên thường được nhắc đến ngay sau này cũng đạt tới 24% - cao nhất trong số các Viettel là Ngân hàng Quân đội (MB). Nhà ngân hàng niêm yết tại Việt Nam. MB không băng này cũng thuộc top một trong những tạo ấn tượng bởi sự phát triển nóng mà là sự ngân hàng lớn nhất hiện nay và được xét ổn định, vững chắc (Hình 2). Hình 2: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng MB, 2010 - quý I/2017 (tỷ đồng) Nguồn: http://news.zing.vn, 2017 Trong lĩnh vực Logistics, Tổng công ty Bón là, các khu kinh tế - quốc phòng đã Tân cảng Sài Gòn giữ thị phần container xuất và đang phát huy hiệu quả to lớn về nhiều nhập khẩu trên 85% khu vực phía Nam và mặt, đi vào thực chất, sát với người dân hơn, gần 50% thị phần cả nước. Doanh nghiệp này phát huy tốt nguồn lực đội ngũ tri thức trẻ ghi nhận hơn 17.200 tỷ đồng doanh thu và tình nguyện; thực sự là nhân tố quan trọng gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2016, trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực với hệ thống 19 cảng biển tại TP HCM, Vũng hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển Tàu, Quy Nhơn, Hải Phòng… Sản lượng xếp kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc dỡ ngày càng lớn (Hình 3). phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược của đất nước. 115
 5. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Hình 3: Sản lượng xếp dỡ của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, 2006 - 2016 (DWT) Nguồn: https://saigonnewport.com.vn, 2017 Năm là, những năm qua, Binh đoàn 15, hợp lý; công tác sắp xếp chưa gắn với công Binh đoàn 16 với tư cách là hai doanh nghiệp tác tổ chức lực lượng; còn 14 doanh nghiệp kinh tế quốc phòng, đứng chân trên địa bàn trong tổng số 51 doanh nghiệp mà Bộ Quốc chiến lược, đã kết hợp tốt giữa kinh tế với phòng phải hoàn thành cổ phần hóa đến hết quốc phòng, quốc phòng với kinh tế... góp năm 2016; còn 07 doanh nghiệp/ 21 Công ty phần quan trọng vào ổn định phát triển kinh Cổ phần chưa triển khai thực hiện thoái vốn; tế - xã hội, phân bổ lại cơ cấu kinh tế, dân cư, chưa hoàn thành điều chuyển nguyên trạng xóa đói giảm nghèo; tăng cường quốc phòng 2/5 doanh nghiệp; chưa hoàn thành giải thể - an ninh trên địa bàn... 02/05 doanh nghiệp. 2.2. Những hạn chế, yếu kém còn tồn tại Hai là, công tác quản lý tài chính, quản trị Bên cạnh những điểm sáng nêu trên, quá doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp còn hạn trình hoạt động của các DNQĐ vẫn tồn tại chế, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, tiềm những hạn chế cơ bản sau: ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tài chính. Một là, tiến độ sắp xếp, đổi mới nhất là Ba là, công tác quản lý, sử dụng đất quốc việc cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm, phòng vào mục đích kinh tế của một số cơ chưa gắn chặt chẽ với công tác tổ chức lực quan, đơn vị, một số doanh nghiệp chưa đúng lượng; số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà và thiếu chặt chẽ, gây lãng phí nguồn lực. nước vẫn còn nhiều, có nhiều doanh nghiệp Việc giải quyết chế độ chính sách cho quân quy mô nhỏ, cùng ngành nghề, hoạt động nhân và người lao động khi sắp xếp, cổ phần trên cùng địa bàn; cơ cấu doanh nghiệp chưa hóa còn vướng mắc, bất cập. 116
 6. Sắp xếp, đổi mới và nâng cao ... Bốn là, một số DNQĐ đứng chân trên cơ cấu lại, sáp nhập, cổ phần hóa, thoái vốn và địa bàn chiến lược chưa cân đối được nhiệm giải thể nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng quan vụ sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quân điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp sự, quốc phòng, nhiều khi nhiệm vụ quân sự, luật Nhà nước và Quân ủy Trung ương; kiên quốc phòng bị xem nhẹ; hoạt động chủ yếu quyết đấu tranh với những tư tưởng ngại đổi trên lĩnh vực trồng cây công nghiệp dài ngày, mới, né tránh cồ phần hóa. quản lý sử dụng diện tích lớn dễ dẫn đến mâu 3.2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp thuẫn trong tranh chấp đất đai, mức độ rủi ro xếp, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với Đề trong kinh doanh cao. án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, Năm là, một số DNQĐ qua thời gian dài đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hoạt động, để lại nhiều tồn đọng về tài chính, hình mới đến nay chưa giải quyết được; đặc biệt các Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/ DNQĐ hoạt động lưỡng dụng, xây dựng, QUTW ngày 25/9/2012 của Quân ủy Trung thương mại, dịch vụ có hệ số nợ phải trả/vốn ương “về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất xây dựng chủ sở hữu lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội an toàn về tài chính; cá biệt, có những doanh đến năm 2020”; nghiên cứu sáp nhập, cơ cấu nghiệp phải nợ lương, bảo hiểm xã hội của lại doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, người lao động, nợ thuế, dẫn đến thua lỗ, phá quốc phòng có cùng ngành nghề hoạt động sản… như: các công ty Hà Thành, Tây Bắc, thành doanh nghiệp có quy mô lớn, hợp lý, Việt Bắc, Hùng Vương, các công ty cổ phần thương hiệu mạnh, phát huy thế mạnh của Xi-măng 77, Xi-măng X18… các doanh nghiệp Quân đội, đáp ứng yêu cầu 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM kết hợp kinh tế với quốc phòng. Thực hiện cổ SẮP XẾP, ĐỒI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU phần hóa đồng bộ các doanh nghiệp (cả công QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DNQĐ ty mẹ và công ty con) bảo đảm tập trung vốn và vai trò quản trị, điều hành cho công ty mẹ. 3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn triệt để đối cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cơ quan, với các doanh nghiệp ít liên quan đến nhiệm đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện vụ quân sự, quốc phòng; trường hợp không cổ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo đúng phần hóa được hoặc sản xuất, kinh doanh thua mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, kế hoạch đã lỗ kéo dài, mất cân đối về tài chính nghiêm xác định trọng thì giải thể hoặc phá sản theo quy định Cấp ủy, chỉ huy các doanh nghiệp và đơn của pháp luật. vị có doanh nghiệp quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao và triển khai thực 3.3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiện có hiệu quả chủ trương, giải pháp lãnh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa phòng về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả Xây dựng cơ chế lãnh đạo, hoạt động giữa hoạt động của doanh nghiệp Quân đội. Đẩy cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, hội đồng mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, định quản trị bảo đảm doanh nghiệp hoạt động có hướng tư tưởng để cán bộ, đảng viên và người hiệu quả và phát triển. Chú trọng công tác lao động, nhất là các doanh nghiệp thuộc diện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 117
 7. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sắp xếp, đổi 3.4. Tăng cường hoạt động kinh tế đối mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngoại, xúc tiến thương mại, đầu tư và đẩy doanh nghiệp; thực hiện chặt chẽ việc đánh mạnh hội nhập kinh tế quốc tế giá, bổ nhiệm và phát huy tốt vai trò người Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc quản lý, người đại diện theo đúng các quy phòng và các doanh nghiệp Quân đội tiếp định của Pháp luật. tục quán triệt, nắm vững Nghị quyết số 22 Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, của Bộ Chính trị khoá XI, Nghị quyết số kinh doanh; đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế 806 của Quân uỷ Trung ương “về hội nhập quản lý doanh nghiệp hợp lý, sát với từng quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm ngành nghề, lĩnh vực, bảo đảm chức năng chủ 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở sở hữu của Bộ Quốc phòng đối với các doanh đó, nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các cơ nghiệp. Đầu tư hợp lý vốn, công nghệ, nhân chế, chính sách phù hợp với tình hình và tổ lực cho các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh chức hoạt động kinh tế đối ngoại của doanh có uy tín, thương hiệu mạnh để nâng cao hiệu nghiệp Quân đội, bảo đảm hiệu quả; chủ quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh động mở rộng quan hệ thương mại quân sự, tranh, hội nhập quốc tế. Bảo đảm nguồn kinh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phí cho việc xử lý tài chính trong quá trình kết hợp hoạt động đối ngoại quốc phòng với sắp xếp, cổ phần hóa, giải thể, sáp nhập doanh hoạt động kinh tế đối ngoại theo định hướng nghiệp; tiếp tục đảm bảo các nguồn lực về tài của Đảng, Nhà nước. chính để đầu tư phát triển các doanh nghiệp 3.5. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản quốc phòng, an ninh. Đổi mới, nâng cao quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, sớm kinh tế thực hiện tách chức năng quản lý nhà nước, Các cơ quan, đơn vị toàn quân và các đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của các DNQĐ quán triệt thực hiện nghiêm quy định cơ quan, đơn vị với hoạt động sản xuất kinh của Luật Đất đai, chủ trương của Thường vụ doanh của doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo Quân ủy Trung ương và các quy định của Bộ của Chính phủ. Chủ động liên doanh, liên kết Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất với các doanh nghiệp trong và ngoài quân quốc phòng vào mục đích kinh tế. Thực hiện đội để sản xuất, cung ứng sản phẩm phục vụ nghiêm Nghị quyết của Thường vụ Quân ủy quốc phòng, tìm kiếm, mở rộng thị trường, Trung ương về lãnh đạo công tác quản lý, sử tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm dụng đất đến năm 2020 và những năm tiếp tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, bảo đảm theo; Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung công khai, minh bạch thông tin doanh nghiệp ương về quản lý và sử dụng đất quốc phòng theo quy đinh; quản lý chặt chẽ phần vốn nhà vào mục đích kinh tế... Trong đó, tập trung rà nước, cơ sở vật chất và đất quốc phòng, nhất soát chặt chẽ từng dự án chưa ký hợp đồng, là các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, dự án không triển khai thực hiện. Trường hợp không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của để đất trống phải hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi kịp Nhà nước và Quân đội; chống tiêu cực và lợi thời để sử dụng lâu dài cho mục đích quốc ích nhóm, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp phòng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả. phù hợp. 118
 8. Sắp xếp, đổi mới và nâng cao ... 3.6. Chủ động củng cố, kiện toàn, nâng vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các nhân dân giao phó; tạo niềm tin trong toàn cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo được uy tín, đảng viên thương hiệu với các đối tác, mang hình ảnh Thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tổ Quân đội và đất nước ra thế giới. Việc đánh chức bộ máy của Đảng trong doanh nghiệp giá đúng thực trạng và thực hiện đồng bộ các nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao tính chi phối theo Quy định của Ban Bí thư và hiệu quả hoạt động cho các DNQĐ trong quá Quân ủy Trung ương; phát huy tốt vai trò, trình hội nhập kinh tế quốc tế./. hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác TÀI LIỆU THAM KHẢO: chính trị phù hợp với từng loại hình DNQĐ. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt công tác [1]. Quân ủy Trung ương (2012), Nghị quyết chính sách đối với quân nhân và người lao số 520-NQ/QUTW “về lãnh đạo nhiệm vụ động bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”, ngày định trong quá trình sắp xếp, đổi mới, nhất là 25/9/2012. cổ phần hóa doanh nghiệp. [2]. Quân ủy Trung ương (2017), Nghị quyết 4. KẾT LUẬN số 425-NQ/QUTW “về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNQĐ đến Có thể nói, các DNQĐ thực hiện nhiệm năm 2020 và những năm tiếp theo”, ngày vụ gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc 18/5/2017. phòng, an ninh, an sinh xã hội và tiến sâu [3]. Quân ủy Trung ương (2017), Nghị quyết vào hội nhập kinh tế quốc tế một cách bền số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi vững vừa là vấn đề thuộc về bản chất, chức mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà năng, nhiệm vụ của Quân đội cách mạng của nước”, ngày 03/6/2017. nhân dân, vừa là một xu thế tất yếu khách [4]. Minh Sơn (2017), “Doanh nghiệp quân quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đội đang kinh doanh những lĩnh vực gì?”, vừa khẳng định sự đúng đắn trong quan điểm http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh- lãnh đạo kinh tế của Đảng. Từ khi được thành nghiep/doanh-nghiep-quan-doi-dang-kinh- lập tới nay, các DNQĐ đã thực hiện tốt nhiệm doanh-nhung-linh-vuc-gi-3610569.html 119

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản