Sắp xếp vật dụng máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
26
download

Sắp xếp vật dụng máy ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn thường phải mang theo rất nhiều đồ nghề, máy móc trong những chuyến đi tìm kiếm cảm hứng cho bức ảnh vừa ý như chụp ảnh rừng, ảnh du lịch, phong cảnh... Có phương án nào làm gọn đi chiếc túi đựng máy không, nhất là trong trường hợp sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp hay bán chuyên? Điều khác biệt lớn nhất của một túi đồ "có nghề" và nghiệp dư là việc sắp xếp hợp lý và đảm bảo an toàn cho các thiết bị. Cùng tham khảo những bước chuẩn bị dưới đây cho hành trang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắp xếp vật dụng máy ảnh

  1. S p x p v t d ng máy nh
  2. B n thư ng ph i mang theo r t nhi u ngh , máy móc trong nh ng chuy n i tìm ki m c m h ng cho b c nh v a ý như ch p nh r ng, nh du l ch, phong c nh... Có phương án nào làm g n i chi c túi ng máy không, nh t là trong trư ng h p s d ng máy nh chuyên nghi p hay bán chuyên? i u khác bi t l n nh t c a m t túi "có ngh " và nghi p dư là vi c s p x p h p lý và m b o an toàn cho các thi t b . Cùng tham kh o nh ng bư c chu n b dư i ây cho hành trang c a mình! - Trư c tiên nên ch n túi ng máy nh l n, có ngăn riêng bi t cho t ng ph n trang thi t b . Nh ng chi c túi chuyên d ng tuy có v to l n nhưng th c ch t l i giúp ngư i dùng có th s p x p v t d ng m t cách khoa h c hơn và t ó cũng d dàng thao tác hơn trong quá trình s d ng.
  3. - Ch n lo i ng kính c n thi t, thích h p v i i u ki n, môi trư ng, c nh ch p mà b n s p th c hi n. - S p x p máy nh, ng kính, èn flash vào ngăn chính c a túi ng, s p theo khuôn túi ng máy ã thi t k cho nh ng v t d ng này. - t ph ki n, pin s c ngoài, th nh ngoài… vào ngăn dành cho thi t b nh . Lưu ý, c n em theo nh ng ph tùng s a ch a như tua vít, ch t an toàn hay ph ki n thay th , phòng h trư ng h p máy nh có s c , b tr c tr c.
  4. - Chú ý gi các d ng c và các ph ki n nh chung m t nơi v i nhau, t t nh t nên có m t túi kích thư c nh , b các v t d ng này vào và vào m t ngăn trong túi ng. - Cu i cùng, b n ph i ch c ch n r ng vi c s p x p c a b n là h p lý và m b o “khi c n là có”, ch c n m túi ra là có th l y ư c ngay máy nh, ng kính hay ph ki n m t cách d dàng, thu n l i. Chúc b n lên ư ng may m n!
Đồng bộ tài khoản