Similarities Between Actionscript 1.0 and 2.0

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
6
download

Similarities Between Actionscript 1.0 and 2.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giữa tương Actionscript 1,0 và 2,0 Được rồi, cho đến thời điểm này chúng tôi đã chỉ nói chuyện về tất cả mọi thứ đó là khác nhau giữa hai phiên bản của ActionScript. Nhưng những gì về họ là như nhau? Điều gì khó khăn giành được kiến thức về ActionScript 1,0 mà bạn đang có vẫn còn áp dụng đối với ActionScript 2.0?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Similarities Between Actionscript 1.0 and 2.0

  1. < Day Day Up > Similarities Between Actionscript 1.0 and 2.0 Okay, up to this point we've only talked about everything that's different between the two versions of ActionScript. But what about them is the same? What hard-earned knowledge of ActionScript 1.0 that you currently have is still applicable to ActionScript 2.0? Fortunately, plenty! You still control movie clips with this syntax: myMovieClip_mc.gotoAndPlay(15); You still create conditional statements the same way: if (myNumber1 + myNumber2 == 20 && enabled != true){ //actions; } or looping statements this way: for (i = 0; i
  2. And scripts can still be assigned to button and movie clip instances using the on() and onClipEvent() event handlers. < Day Day Up >
Đồng bộ tài khoản