intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide bài Hô hấp tế bào - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc

Chia sẻ: Trần Việt Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

315
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hô hấp tế bào hướng dẫn học sinh hiểu được quá trình hô hấp tế bào gồm nhiều giai đoạn rất phức tạp. Bên cạnh đó, trình bày được một số giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào. Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô trước khi giảng bài đến lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Hô hấp tế bào - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc

 1. Kiểm tra bài cũ  Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.  Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạt tính của enzim lại bị giảm thẩm chí bị mất hoàn toàn 2
 2. Hô hấp ngoài là gì? Là sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường, hấp thụ O2 và thải ra khí CO2 từ cơ thể ra môi trường bên ngoài. 3
 3. 4
 4. Quan sát hình và cho biết mối quan hệ giữa hô hấp ngoài và hô hấp tế bào. 5
 5. I. Khái niệm hô hấp tế bào  Phương trình tổng quát: C6H12O6 + 6O2 →6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)  Khái niệm hô hấp tế bào: Là quá trình chuyển đổi năng lượng quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó, các phân tử cacbohyđrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và chuyển thành dạng năng lượng dễ sử dụng chứa trong các phân tử ATP.  Bản chất - Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử. - Phân tử glucô được phân giải dần dần, năng lượng được giải phóng từng phần -Tốc độ của quá trình Hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thông qua hoạt động của hệ enzim hô hấp. 6
 6. NADH NADH FADH2 Đường phân Chu trình Chuỗi chuyền Crep Electron hô hấp Bào tương Ti thể H 16.1.Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế bào 7
 7. 1.Tại sao, tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? ATP là một dạng năng lượng đơn giản dễ sử dụng. 8
 8. II. Các giai đoạn chính của quá trình đường phân 1. Đường phân 2. Chu trình crep 3.Chuỗi truyền electron hô hấp 9
 9. Glucôzơ (6 cacbon) ATP ATP ADP ADP NAD+ NAD+ NADH NADH 2ATP 2ATP Axit piruvic (3 cacbon) Axit piruvic (3 cacbon) H 16.2. sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân 10
 10. 1. Đường phân -Nguyên liệu: Glucôzơ -Nơi xảy ra: bào tương -Sản phẩm: 2 phân tử piruvic,2 ATP, 2NADH2 -Diễn biến: Glucôzơ bị biến đổi (các liên kết bị phá vỡ) -Sơ đồ: C6H12O62axit piruvic(3C) +2ATP+2NADH 11
 11. 2 Axêtyl –CoA ( 2 cacbon) 6NAD+ 6NADH 2 ADP 2 FAD+ 2 ATP 2 FADH2 4 CO2 H 16.3 Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep 12
 12. 2. Chu trình crep -Nơi xảy ra: chất nền ti thể -Nguyên liệu: phân tử axit piruvic -Sản phẩm: CO2, 2ATP,8NADH, 2FADH2 -Sơ đồ: 2axit piruvic  2axêtyl-CoA+ 2O2 + 2NADH 2axêtyl-CoA 4CO2 + 2ATP+ 6NADH + 2FADH 13
 13. Trong hô hấp tế bào nếu chỉ dừng lại ở chu trình crep (không cung cấp oxi) thì sẽ tạo ra bao nhiêu ATP?Theo các em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử Glucôzơ ban đầu không? Nếu không phần năng lượng còn lại nằm ở đâu? 14
 14. 3.Chuỗi chuyền electron hô hấp -Nơi xảy ra: màng trong ti thể -Nguyên liệu: NADH, FADH2 - Sản phẩm: H2O và ATP 15
 15. PHIẾU HỌC TẬP Hãy điền đầy đủ thông tin vào ô trống Giai đoạn ĐƯỜNG CHU CHUỖI PHÂN TRÌNH CHUYỀN CREP ElECTRON Nội dung HH NƠI THỰC HIỆN NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM 16
 16. Giai đoạn ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CHUỖI CREP CHUYỀN Nội dung ElECTRON HH NƠI THỰC BÀO TƯƠNG CHẤT NỀN MÀNG HIỆN TI THỂ TRONG TI THỂ NGUYÊN GLUCÔZƠ AXIT NADH, LIỆU PIRUVIC FADH2 SẢN PHẨM -2 PHÂN TỬ CO2,2ATP,8 H2O PIRUVIC. NADH, ATP 2ATP,2NADH 2FADH2 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2