intTypePromotion=1
ADSENSE

SLIDE QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

483
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là các hoạt động mà tổ chức sử dụng để thu hút ứng viên, những người có khả năng và phẩm chất cần thiết nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu của nó. Thu hút số lượng lớn ứng viên Thu hút ứng viên có khả năng Thu hút ứng viên sẵng sàng chấp nhận việc làm Điền khuyết các vị trí nhanh chóng Thuê được nhân viên giỏi Điền khuyết các vị trí ở chi phí tối thiểu 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiêu mộ Nhân tố Nhân tố tổ chức Nhân tố từ môi trường bên ngoài Vai trò của cấp quản lý a. Nhân tố tổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SLIDE QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG

 1. LOGO CHƯƠNG 4 TUYỂN DỤNG
 2. I. CHIÊU MỘ 1. Định nghĩa Là các hoạt động mà tổ chức sử dụng để thu hút ứng viên, những người có khả năng và phẩm chất cần thiết nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu của nó.
 3. 2. MỤC TIÊU 1 Thu hút số lượng lớn ứng viên 2 Thu hút ứng viên có khả năng 3 Thu hút ứng viên sẵng sàng chấp nhận việc làm 4 Điền khuyết các vị trí nhanh chóng 5 Thuê được nhân viên giỏi 6 Điền khuyết các vị trí ở chi phí tối thiểu
 4. 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiêu mộ Nhân tố Vai trò Nhân tố tổ Nhân tố từ của cấp chức môi quản lý trường bên ngoài Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 5. a. Nhân tố tổ chức 1 Danh tiếng công ty 2 Quảng cáo và các nổ lực quan hệ công chúng 3 Văn hóa tổ chức 4 Khả năng tài chính
 6. c. Nhân tố từ môi trường bên ngoài 1 Thị trường lao động 2 Thái độ xã hội về lao động đặc thù 3 Quy định của chính phủ
 7. 4. Hình thức chiêu mộ Chiêu mộ bên Chiêu mộ bên Text trong ngoài Niêm yết công việc Quảng cáo • • Bảng tóm tắt kỹ năng Công ty săn đầu • • người Job Trung tâm hỗ trợ việc • Job làm Job Văn phòng hỗ trợ việc • làm Đối thủ cạnh tranh • Truyền miệng • Text Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 8. a. Chiêu mộ bên trong Khó khăn Thuận lợi Text •Hiệu ứng gợn •Biết về khả năng sóng •Động cơ thúc đẩy •Tổ chức kém linh cho nhân viên hoạt hiện tại •Giảm thời gian đào tạo •Điền khuyết vị trí trống nhanh Text chóng hơn và chi phí thấp hơn Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 9. b. Chiêu mộ bên ngoài Text Khó khăn Thuận lợi •Chi phí cao và tốn •Mang lại ý tưởng thời gian mới, quan điểm mới •Rủi ro •Tránh hiệu ứng gợn sóng •Không khuyến khích nhân viên hiện tại Text Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 10. II. Lựa chọn 1.Định nghĩa: Lựa chọn nhân lực là một tiến trình sàn lọc ứng viên đủ điều kiện làm việc cho tổ chức.
 11. 2. Các công cụ lựa chọn
 12. a. Hồ sơ xin việc Mục đích Ứng viên: không trực Nhà tuyển dụng: tiếp xin được vị trí công Rà soát sơ bộ các việc mà là khơi dậy sự ứng viên không chú ý và chiếm được đáp ứng các yêu cảm tình của nhà tuyển cầu tối thiểu của công việc dựa dụng, qua đó người xin trên giáo dục việc sẽ giành chiến hoặc kinh nghiệm, thắng với mục đích tìm các hồ sơ xin được đi vào vòng tiếp việc ấn tượng. theo Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 13. b. Trắc nghiệm 1 Trắc nghiệm khả năng nhận thức 2 Trắc nghiệm tâm lý 3 Trắc nghiệm tính cách 4 Trắc nghiệm tính trung thực 5 Kỹ thuật dự báo 6
 14. c. Phỏng vấn Độ tin cậy của phỏng vấn. Hiệu lực của phỏng vấn Loại phỏng vấn Cấu trúc phỏng vấn Interview Các lỗi phỏng vấn Những điều gây ấn tượng cho phỏng vấn Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 15. Độ tin cậy của phỏng vấn Độ tin cậy của phỏng vấn: là sự đồng ý hoặc nhất trí giữa hai phỏng vấn viên về đánh giá của họ đối với cùng một ứng viên
 16. Hiệu lực của phỏng vấn Hiệu lực của pv: là mối liên hệ giữa các thông tin pv và thành tích nhân viên trong tương lai.
 17. Loại phỏng vấn Loại phỏng vấn Phỏng Phỏng vấn vấn hành tình huống vi Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 18. Cấu trúc phỏng vấn Cấu trúc Phỏng vấn Phỏng vấn bán Phỏng vấn cấu không cấu trúc cấu trúc trúc Thuận lợi: ít Thuận lợi: linh Thuận lợi: tập chuẩn bị, tự do hoạt khi tập trung trung vào công cao. vào vấn đề chính, việc, nhất quán công bằng các ứng viên, ít Khó khăn: ít liên đào tạo người quan đến công Khó khăn: không đánh giá việc, không công đồng nhất, cần bằng với các ứng đào tạo ứng viên Khó khăn: không viên linh hoạt
 19. Các lỗi thường gặp trong phỏng vấn  Lỗi tương phản  Lỗi quá nhấn mạnh vào những thông tin bất lợi  Lỗi thành kiến về giới tính, chủng tộc, diện mạo  Lỗi ấn tượng đầu tiên  Lỗi vầng hào quang  Lỗi các nhân tố không lời  Lỗi nghe và nhớ
 20. d. Sưu tra lý lịch Mục đích: thẩm tra những thông tin mà ứng viên đã cung cấp cho tổ chức nhằm thẩm tra sự dối trá của ứng viên hoặc những người có vấn đề về hành vi ở một vài việc trước đây hơn là dự báo thành tích công việc. Thực hiện bởi: tổ chức hoặc thuê ngoài
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2