intTypePromotion=1

Sơ đồ tư duy

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

3
3.204
lượt xem
1.438
download

Sơ đồ tư duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ tư duy giúp bạn nâng cao khả năng vẽ kỹ thuật hình họa, khai phá tiềm năng bộ não, kết hợp các năng lực tư duy, sử dụng hiệu quả quỹ thời gian. Đây là cách học sơ dồ hóa vô cùng hiệu quả, đồng thời nâng cao hứng thú học tập cùng sáng tạo. Cùng tham khảo để tìm hiểu cách vẽ sơ đồ tư duy giúp bạn đạt kết quả cao trong các môn học nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ tư duy

  1. Khái ni m K thu t hình ho Sơ ñ tư duy Khai phá ti m năng b não K t h p các năng l c tư duy S d ng hi u qu qu th i gian Sơ ñ tư duy 40-50 nghìn suy nghĩ m i ngày M i th r i tung Suy nghĩ & 1
  2. L ch s L ch s Hàng tri u Tony Buzan ngư i s d ng Gi ng viên. ð i s nh.Văn ngh . Loa. ðèn.Thi c .Sinh viên.Sân bãi.Micrô. Chia s v Cây c i.Giao lưu.Gh ñá.Liên hoan. Hi u phó.Gi ng ñư ng. Máy tính. Cách h c H c t p . Qu t . Bí thư . Vư n hoa B o v . Bàn gh . B n bè. Nhà t p. Sơ ñ hoá Th thao . Máy chi u . Nghiên c u.,. Ýc Ý Ýc Ý on ch Ý con on ch Ý con 1 ín 1 ín 2 2 co n h Ý con co n h Ý con Ý 1 h 2 Ý 1 h 2 chín chín 3 3 on on Ý Ý Ýc Ýc Ý con Ý con 4 4 ính ính Ý Ý ch ch Ý Ý CH CH ch ch Ý ð Ý ð con con ính ính Ý con 1 Ý con 1 1 1 2 2 3 3 n Ý n Ý co co co co 3 3 Ý n Ý n Ý 2 Ý 2 on on co co Ýc Ýc n n 3 3 2
  3. H ng thú!!! Gi i quy t v n ñ Tăng s c m nh Sáng t o sáng t o T ph p Sáng t o & Lưu gi ý tư ng D li u kh ng l kh thi 3
  4. Khi có sơ ñ tư duy H n ch ? S lư ng hay Kh gi y k t n i? Hàng trăm nghìn ý tư ng Chi ti t H th ng ý tư ng BT xem b n ñ Tìm ch ð ng Xuân 4
  5. Chi ti t & T ng th Tăng kh năng Ghi nh Thu n ti n ThÓ thèng nhÊt Nhìn ð c Tèi ®a ho¸ Suy ng m 2 b¸n cÇu n o Ghi nh Ngư i ñi h c Ghi chép Ghi nh Ghi chép Không l thu c vào trình t Vi t lu n Vi t báo cáo Gi m thi u t i ña câu ch Thuy t trình Suy nghĩ Phát huy trí nh th giác T p trung 5
  6. Cá nhân Trong t ch c Lên k ho ch Lên k ho ch T ch c Làm d án T ch c Phân tích v n ñ ðàm phán Gi i quy t v n ñ H ih p Kh i t o ý tư ng ðào t o L p danh sách Ph ng v n ... ðánh giá Miêu t khái quát BT l p k ho ch s d ng công c 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2