intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sở Giáo dục chứng khoán Singapore

Chia sẻ: Mai Thanh Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

346
lượt xem
124
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sở Giáo dục chứng khoán Singapore, cơ cấu tổ chức, dịch vụ thị trường, hoạt động và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sở Giáo dục chứng khoán Singapore

 1. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến I. TỔNG QUAN Sở Giao dịch chứng khoán Singapore được thành lập tại Singapore vào ngày 1 tháng 12 năm 1999, là kết quả sáp nhập của hai tổ chức tài chính-Trung tâm giao dịch chứng khoán Singapore và Trung tâm giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore. Trung tâm giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore là một trung tâm giao dịch kỳ hạn đó đã được thành lập năm 1984. Còn Trung tâm giao dịch chứng khoán Singapore là trung tâm mua bán, trao đổi chứng khoán. Vào năm 1998, Trung tâm giao dịch chứng khoán Singapore đã có một giá trị vốn hóa thị trường là 263 tỷ SGD với 307 công ty niêm yết. Sở Giao dịch chứng khoán Singapore là sở giao dịch tích hợp cả chứng khoán và các công cụ phái sinh được cổ phần hóa đầu tiên của Châu Á. Nó còn là sở giao dịch đại chúng đầu tiên khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ngày 23 tháng 11 năm 2000, Sở Giao dịch chứng khoán Singapore là sở giao dịch đầu tiên được niêm yết thông qua chào giá công khai và phát hành riêng. Các chỉ số được sử dụng trong Sở Giao dịch chứng khoán Singapore:  MSCI Singapore Free Index  Strait Times Index Các sản phẩm được cung cấp bởi Sở Giao dịch chứng khoán Singapore được giao dịch thông qua hệ thống các màn hình điện tử dựa. Các sản phẩm đó bao gồm:  Cổ phiếu thường  Bảo đảm  Trái phiếu, Trái khoán và các chứng khoán nợ  Quỹ thương mại giao dịch  Quỹ ủy thác đầu tư bất động sản  Quỹ ủy thác kinh doanh  Quỹ cơ sở hạ tầng  Lưu ký biên lai Các sản phẩm phái sinh: Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 1
 2. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến  Short term interest rate futures and options on futures  Long term interest rate futures and options on futures  Equity Index futures and options on futures  Single Stock Futures  The Structured Warrants Khách hàng của Sở Giao dịch chứng khoán Singapore cũng được hưởng lợi từ dịch vụ dữ liệu và thông tin và chúng có thể được liệt kê như sau:  Sách về Sở giao dịch chứng khoán Singapore  Báo giá các công cụ phái sinh trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore  Dữ liệu giao dịch và lệnh đặt  Các dịch vụ dữ liệu di động  Dữ liệu của các công ty niêm yết  Dữ liệu lịch sử thị trường  Các ấn phẩm  Tin tức Sở Giao dịch chứng khoán Singapore Các công ty dang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore được phân thành hai phần:  Mainboard: Các công ty được niêm yết trên bộ phận chính này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu về giá trị vốn hóa giá trị thị trường, lợi nhuận trước thuế và lý lịch kinh doanh.  SESDAQ: Đây là bộ phận niêm yết của các công ty mới, những công ty không đáp ứng đầy đử các yêu cầu định lượng. Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 2
 3. II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 4. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến 1. Thị trường Đơn vị này có trách nhiệm dẫn dắt thị trường chứng khoán & sản phẩm phái sinh Singapore, và duy trì quan hệ kinh doanh với những thành viên chủ chốt như kênh trung gian, người sử dụng và người kinh doanh. Hỗ trợ toàn bộ tổ chức với nỗ lực gia tăng giá trị đặt cọc, đơn vị mũi nhọn này gia tăng khả năng tiếp thị của công ty để gia tăng sự phân phối của sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm đẩy mạnh thị trường Singapore như lựa chọn niêm yết, mở rộng hình thức thâm nhập thị trường và cải thiện sự thâm nhập thị trường bán lẻ. Những đơn vị kinh doanh trong tập đoàn:  Kinh doanh thanh toán  Kinh doanh hàng hóa  Niêm yết  Trung gian  Xâm nhập thị trường  Phát triển thị trường  Phát triển chiến lược & kinh doanh  Thể chế  Nhà đầu tư cá nhân  Phát triển sản phẩm  Quản lý sản phẩm 2. Dịch vụ thị trường Đơn vị này có nhiệm vụ kinh doanh bưu chính như SGX Prime, xác định điều kiện làm việc thích hợp. Đơn vị cũng bao gồm giám sát sự phát triển của dịch vụ phụ thuộc gia tăng việc kinh doanh chính và hoạt động thanh toán. Những đơn vị kinh doanh trong tập đoàn là:  Dịch vụ xử lý Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 4
 5. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến  Dịch vụ dữ liệu 3. Hoạt động & công nghệ Đơn vị này có nhiệm vụ trong việc lập và thực hiện kế hoạch cơ sở hạ tầng IT, và phát triển những giải pháp IT cho những thành viên của thị trường. Đơn vị này cũng quản lý việc kinh doanh chứng khoán và sản phẩm phái sinh, hoạt động thanh toán; lưu ký chứng khoán; và chức năng dịch vụ khách hàng Đơn vị kinh doanh trong tập đoàn:  Hoạt động:  Quản lý thị trường và dữ liệu  Thanh toán chứng khoán và sản phẩm phái sinh  Dịch vụ lưu ký  Test người dùng  Dịch vụ hỗ trợ  Công nghệ  Kinh doanh & thanh toán sản phẩm phái sinh  Giải pháp kinh doanh  Lưu ký & thanh toán chứng khoán  Quản lý dịch vụ  Kiến trúc 4. Dịch vụ công ty Đơn vị này có trách nhiệm quản lý tài chính của sở và quan hệ của nhà đầu tư của SGX. Với rủi ro tài chính & Kinh doanh, đơn vị có nhiệm vụ quản lý vốn & ngân khố, quản lý rủi ro kinh doanh, lập kế hoạch và báo cáo tài chính, và quản lý khả năng làm việc thuận tiện. Những đơn vị trong tập đoàn là:  Phát triển công ty Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 5
 6. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến  Rủi ro tài chính & kinh doanh  Quan hệ đầu tư 5. Điều lệ & quản lý rủi ro Đơn vị đẩy mạnh nhiệm vụ, vị trí thị trường một cách thứ tự & minh bạch bằng cách cung cấp khung luật đủ mạnh, giám sát & thi hành thị trường. Đơn vị này hoạt động gần như nột cơ quan tài chính của Singapore trong điều lệ phát triển và luật lệ cho người phát hành và thành viên thị trường. Những đơn vị của công ty gồm:  Điều lệ catalist  Sự ép buộc  Điều lệ phát hành  Giám sát thị trường  Quản lý thành viên  Chính sách điều lệ  Quản lý rủi ro Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 6
 7. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến III. CÁC ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CHÍNH Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 7
 8. Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 3 SVTH: ập Thu nh Nhóm 8 Tích lũy lợi nhuận Tích lũy lợi nhuậGV:N/A n PGS.TS. Bùi Kim Yến trước thuế chắc trước thuế chắc chắn ít nhất 7.5 chắn ít nhất 10 triệu đô la trong ba triệu đô la trong năm qua, với lợi hat năm cuối. nhuận trước thuế ít nhất 1 triệu đô la mỗi năm trong ba năm đó. Giá trị vốn hóa thị N/A N/A Ít nhất 80 triệu đô la trường cho lần phát hành đầu tiên, tùy thuộc vào giá thực hiện và niêm yết vốn cổ phần Phát hành cổ . Thị trường vốn ít hơn 300 triệu đô la: 25 % vốn cổ phần bổ phiếu sung công chúng nắm giữ. . Thị trường vốn từ 300 đến 400 triệu đô la: 20 % vốn cổ phần bổ sung công chúng nắm giữ. . Thị trường vốn từ 400 triệu đô la đến 1 tỷ đô la: 15 % vốn cổ phần bổ sung công chúng nắm giữ. . Thị trường vốn trên 1 tỷ đô la: 12 % vốn cổ phần bổ sung công chúng nắm giữ. Số cổ đông nắm . Ít nhất 1,000 (2,000 cho danh sách lần 2) giữ Ngừng niêm yết . Cho toàn bộ cổ phần của các cổ đông sáng lập trong 6 tháng đầu sau khi chốt danh sách. (Tiêu chuẩn 1 và 2) . Cho toàn bộ cổ phần của các cổ đông sáng lập trong 6 tháng đầu sau khi chốt danh sách và ít hơn 50% cho các cổ phần nguyên thủy trong 6 tháng tiếp theo. (Tiêu chuẩn 3) Vị thế tài chính và . Vị thế tài chính mạnh với dòng tiền hoạt động tốt. Với tất cả Phương tiện thanh các khoản nợ được trả bởi giám đốc, các cổ đông chiến lược toán và công ty được kiểm soát bởi giám đốc và các cổ đông chiến Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 8 lược phải được chấp nhận một cách chắc chắn của những
 9. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến IV. QUY TRÌNH GIAO DỊCH THANH TOÁN TẠI TTCK SINGAPORE (SGX) 1. Tiến hành nghiệp vụ mua vào những chứng khoán chưa được giao vào 15h00 ngày T+3. Thời hạn chuyển chứng khoán sẽ cân đối giao dịch lô lẻ và giao dịch của tổ chức. Thành viên tham gia phải đảm bảo rằng họ có đủ chứng khoán trong tài khoản chứng khoán để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán chứng khoán tính đến 12.00 (12pm) ngày T+3. Tiếp đó, Trung tâm lưu ký (CDP) sẽ nhận dạng những bên bán không có đủ lượng chứng khoán cần thiết. SGX công bố danh sách chứng khoán được yêu cầu tại thị trường mua vào trên trang web của SGX từ 14h30 (2.30pm) và sẽ tiến hành mua vào những chứng khoán chưa được giao này từ 15h00 ngày T+3. Hoạt động mua vào sẽ cho phép công khai các giao dịch đã được nhận dạng lúc 12h00 để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán trước khi giao dịch được cho rằng đã thất bại tại cuối ngày T+3. Việc rút khỏi thị trường buy-in sẽ không được phép vào ngày T+3. Các khoản phạt sẽ không áp dụng với những trường hợp công khai đã được khắc phục bởi hoạt động mua vào ngày T+3. Hoạt động mua vào sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày T+4 và T+5, từ 15h00 đến 17h00 (3pm tới 5pm) đối với những chứng khoán chưa được giao mà vẫn chưa xử lý xong sau khi thực hiện thanh toán trong ngày trước đó. Thời gian mua vào sẽ được thực hiện như quy định hiện tại, theo đó bắt đầu từ 11h30 (11.30am). 2. Qui trình thanh toán tiền cho các nhà môi giới giữa CDP và các thành viên bù trừ CDP sẽ thanh toán tiền cho các nhà môi giới đối với chứng khoán được xác nhận chuyển khoản muộn nhất là tới 12h00 ngày T+3. Tiền sẽ được chuyển từ 15h00 tới 16h00 (3pm tới 4pm) như hiện tại. Đối với chứng khoán còn thiếu xác nhận cho tới 12h00, CDP sẽ giữ lại khoản thanh toán tới khi nào việc chuyển cổ phiếu được hoàn tất. Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 9
 10. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến V. TTCK VIỆT NAM VÀ TTCK SINGAPORE 1. Bảng so sánh điều kiện niêm yết chứng khoán trên TTCK VN và TTCK Singapore: Điều kiện Niêm yết tại thị trường chứng Niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam khoán Singapore Vốn điều Vốn điều lệ đóng góp tại thời Không yêu cầu lệ điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng VN trở lên, tính theo giá trị sổ sách Lợi nhuận Có tình hình tài chính lành mạnh, Không áp dụng nếu vốn cổ phần trong đó không có các khoản nợ theo giá thị trường lớn hơn 80 phải trả quá hạn trong 1 năm; hoàn triệu SGD thành các nghiã vụ tài chính với Nếu vốn thấp hơn 80 triệu SGD, Nhà nước và người lao động trong có 2 lựa chọn : công ty. - Lựa chọn 1 : Lợi nhuận trước Lợi nhuận sau thuế trong 2 năm thuế tích lũy ít nhất là 7,5 triệu liên tục liền trước năm xin phép SGD trong 3 năm tài chính gần niêm yết là số dương, đồng thời nhất, trong đó lợi nhuận trước không có lỗ luỹ kế tính đến thời thuế của từng năm trong 3 năm điểm xin cấp phép niêm yết . này phải ít nhất là 1 triệu SGD. - Lựa chọn 2:Lợi nhuận trước thuế tích lũy trong1-2 năm gần nhất là10 triệu SGD. Tổ chức Việc phát hành cổ phiếu thường Theo thông lệ , thường phải có phát hành qua tổ chức trung gian. một tổ chức trung gian. Tỷ lệ nắm Tối thiểu 20% vốn cổ phần của 25% vốn cổ phần phải do 1.000 giữ cổ công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài người đầu tư nắm giữ ; trong phiếu tổ chức phát hành nắm giữ . Đối trường hợp vốn cổ phần lớn hơn với công ty có vốn cổ phần từ 100 300 triệu SGD thì tỷ lệ này là Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 10
 11. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến tỷ đồng VN trở lên thì tỷ lệ này 12% - 20%. tối thiểu là 15% vốn cổ phần. Thành viên HĐQT , BGĐ , Ban kiểm soátt phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 3 năm kể từ ngày niêm yết. Chuẩn Chuẩn mực kế toán VN , quốc tế. Chuẩn mực kế toán Singapore, mực kế Mỹ, quốc tế. toán Nghĩa vụ Thời hạn hoàn thành báo cáo tài Báo cáo tài chính được kiểm toán báo cáo chính qua chậm nhất ít 20 ngày không hơn quá 9 tháng ; nếu hơn đầu của qua tiếp theo và công bố quá 6 tháng thì phải kèm theo báo thông tin chậm nhất ít 5 ngày kể cáo tài chính qua không trễ quá 3 từ ngày hoàn thành báo cáo qua, 6 tháng. tháng Báo cáo tài chính năm phải được tổ chức kiểm toán chấp thuận. Thời hạn hoàn thành chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và công bố thông tin chậm nhất ít 10 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo năm Thời gian Không áp dụng. Không áp dụng nếu vốn cổ phần hoạt động theo giá thị trường lớn hơn 80 triệu SGD. Nếu vốn thấp hơn 80 triệu SGD, có 2 lựa chọn: - Lựa chọn 1: 3 năm - Lựa chọn 2: 1 hoặc 2 năm Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 11
 12. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến tùy theo trường hợp. Tính liên Không áp dụng. Không áp dụng nếu vốn cổ phần tục của theo giá thị trường lớn hơn 80 Ban giám triệu SGD. đốc Nếu vốn thấp hơn 80 triệu SGD, có 2 lựa chọn: - Lựa chọn 1 : Ban giám đốc phải liên tục trong 3 năm. - Lựa chọn 2 : 1 hoặc 2 năm tùy theo trường hợp. Điều kiện Phải có phương án khả thi về việc Tình hình tài chính tốt , xét đến khác sử dụng vốn thu được từ phát doanh nghiệp có dòng lưu chuyển hành cổ phiếu - là phương án tiền từ hoạt động kinh doanh được đại hội đồng cổ đông thông dương. qua. Giải quyết tất cả khoản nợ đối với công ty của giám đốc, cổ đông chính và các công ty quản lý bởi giam đốc và cổ đông chính. Ủy ban phát hành phải có ít nhất 2 giám đốc không điều hành , độc lập với các hoạt động kinh doanh và mối quan hệ tài chính với nhà phát hành. Nhà phát hành phải giải quyết các mâu thuẩn về lợi ích trước khi niêm yết. Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 12
 13. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến 2. Ưu điểm của thị trường chứng khoán SGX:  SGX có khả năng cung rất nhiều loại sản phẩm đa dạng cho thị trường và khả năng quản lý và giám sát thị trường một cách rất hiệu quả.  SGX áp dụng công nghệ cao, điều này đem lại hiệu quả cao và sự tiện dụng cho việc giao dịch và thanh toán chứng khoán . SGX đã và đang thực hiện mô hình liên kết song phương và đa phương với nhiều TTCK trong khu vực và thế giới nên tạo ra sự thuận tiện trong giao dịch  Hệ thống giao dịch của SGX kết nối trực tiếp với hệ thống của các công ty chứng khoán thành viên để nhận lệnh trực tiếp qua các kênh khác nhau và khớp lệnh liên tục.  Về nhân sự, phần đông nhân sự trong ban lãnh đạo của SGX đều là những người đã từng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các định chế tài chính lớn của thế giới, do đó họ có những kiến thức sâu rộng về thị trường, về nguyện vọng của các thành viên và nhà đầu tư trước khi bước vào vị trí của người quản lý và giám sát thị trường, khả năng quản lý và giám sát thị trường một cách rất hiệu quả. Chính vì vậy, họ có thể giúp cho SGX có những quyết định kịp thời để đáp ứng cho nhu cầu của nhà đầu tư.  SGX áp dụng công nghệ cao, điều này đem lại hiệu quả cao và sự tiện dụng cho việc giao dịch và thanh toán chứng khoán - Chi phí niêm yết thấp so với một số thị trường khác như TTCK Hồng Kông.  SGX là TTCK được quản lý có hiệu quả. Từ đó, tạo được sự tin tưởng của công chúng nhờ vào sự quản lý tốt các doanh nghiệp, tất cả các thông tin về doanh nghiệp được giới thiệu rõ ràng vì thủ tục về niêm yết minh bạch.  SGX đã kết nối với nhiều TTCK trong khu vực, cho nên khi niêm yết trên SGX hình ảnh và thông tin về các công ty niêm yết sẽ được quảng bá rộng rãi trên những phương tiện truyền thông . Điều này Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 13
 14. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến sẽ giúp cho các công ty dễ dàng hơn trong việc thu hút vốn từ nước ngoài và từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. 3. Thực trạng của Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay:  Thực trạng TTCK hiện nay về cơ sở vật chất , về công tác thanh tra giám sát, về đội ngũ chuyên nghiệp của TTCK là các công ty chứng khoán chưa khai thác được hết các nghiệp vụ về dịch vụ về chứng khoán vì nhân sự điều hành, tác nghiệp trên TTCK còn chưa nhiều kinh nghiệm về trình độ nghề nghiệp như các nước trong khu vực.  Qua các năm đầu (2001-2005), các công ty niêm yết lên sàn chứng khoán vẫn còn nhỏ lẻ chập chững, khung pháp lý tạo bản lề cho nó phát triển vẫn còn khô cứng, máy móc.  Từ đầu năm 2006, hành lang pháp lý của UBCK Việt Nam được sửa đổi hợp lý và năng động hơn, người dân được tiếp cận với thông tin về chứng khoán, về các ngôn từ như: OTC, IPO, Stock Exchance... đã trở thành quen thuộc và là câu cửa miệng của nhiều người dân thị thành, nhưng thực chất không hiểu về nó bao nhiêu. Người dân đã vậy, còn xoay quanh thị trường này có thêm tầng lớp cò tin, cò chứng khoán... Đồng thời, các công ty đua nhau niêm yết trên thị trường khóc - cười này. Nhiều công ty mới thành lập, tài sản đăng ký chỉ là trên giấy, kinh doanh thì thua lỗ (có công ty còn trốn thuế) vẫn đua nhau lên sàn.  Chúng ta đã nhận thấy thị trường có nhiều vấn đề: Thiếu minh bạch về khả năng thực tế của các công ty, mập mờ trong tổng vốn đầu tư thực tế và tổng trị giá tài sản vô hình cũng như hữu hình (assets); thông tin thất thiệt về khả năng tài chính cũng như sản xuất có lợi cho công ty niêm yết và nguy hại cho nhà đầu tư; giá chào bán được công bố trước khi niêm yết giá đấu thầu là đi ngược lại nguyên tắc căn bản của chứng khoán thế giới. Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 14
 15. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến  Ở các nước phát triển, hầu như các công ty là công ty cổ phần, nhưng không phải bất cứ công ty nào cũng có thể lên sàn bởi khung pháp lý dành riêng cho nó vô cùng chặt chẽ. Bất cứ công ty nào muốn niêm yết lên sàn giao dịch đều phải chứng tỏ được giá trị thực của họ và quan trọng hơn là kế hoạch thương mại của công ty đó từ 5 năm trở lên. Đánh giá này được công ty kiểm toán độc lập có uy tín thẩm định và phải chịu trách nhiệm về những thẩm định của mình trước pháp luật. Nhưng ở Việt Nam thời gian qua thì hoàn toàn ngược lại. 4. Nhận xét và kiến nghị với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam:  Nâng cao và đổi mới công nghệ: Hiện nay, hệ thống khớp lệnh giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống DC-TERM (Direct Connect Terminal) do Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan cung cấp tài trợ. Hệ thống được đưa vào sử dụng từ năm 2000 và cho đến thời điểm hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu giao dịch của gần 100 thành viên tham gia giao dịch chứng khoán trên Sở. Trong thời gian từ đầu năm 2009, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cấp hệ thống DC-TERM, thực hiện thành công việc giao dịch trực tuyến thông sàn cho phép hệ thống front-office của các công ty chứng khoán thành viên chuyển lệnh và nhận thông tin giao dịch trực tuyến (gateways) với máy chủ của HoSE. Điều này đã giúp giảm áp lực chỗ ngồi do phải tăng thêm số lượng thành viên và nâng cao chất lượng giao dịch do giảm bớt những thao tác nhập lệnh thủ công và giúp việc đặt lệnh vào hệ thống được nhanh chóng chính xác, làm tăng lượng giao dịch thành công cho nhà đầu tư. Có thể nói đây chính là bước đi cần thiết và đáp ứng được đòi hỏi phát triển ngày càng cao của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên nếu chúng ta so sánh với Sở giao dịch chứng khoán Singapore chúng ta sẽ nhận thấy một thực tế rằng số lượng chứng khoán niêm yết của ta chưa nhiều, và chưa phong phú: chúng ta chưa phát triển thị trường chứng khoán phái sinh, không có hoặc ít trái phiếu doanh Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 15
 16. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến nghiệp, chứng chỉ vay nợ, …thời gian giao dịch chỉ bó hẹp trong một buổi sáng và đặc biệt là không mở rộng niêm yết đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Điều này cũng bắt nguồn từ thực tế hệ thống công nghệ thông tin chưa thực sự hiện đại nếu so với các nước tiên tiến như Singapore. Do vậy, trong tương lai khi nền kinh tế phát triển ngày càng mạnh thì những đòi hỏi đổi mới công nghệ thông tin trong ngành chứng khoán là điều tất yếu, Sở giao dịch chứng khoán cần đổi mới và phát triển hệ thống phần mềm hiện đại hơn đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, từng bước triển khai các mô hình giao dịch mới, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu đầu tư của thị trường, đồng thời định hướng cho sự phát triển đồng bộ về công nghệ thông tin cho toàn thị trường.  Đào tạo nguồn nhân sự Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong ngành chứng khoán, đào tạo những kỹ thuật viên giỏi sẽ giúp hạn chế bớt những rủi ro, sự cố xảy ra trong giao dịch, đồng thời học hỏi cách thức tổ chức tiên tiến và quản lý các thị trường của các quốc gia trên thế giới.  Mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế Mở rộng quan hệ hợp tác với các Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới sẽ giúp cho Việt Nam có thêm những thông tin liên quan đến hoạt động, khung pháp lý cách thức tổ chức và quản lý các sản phẩm giao dịch, thị trường phái sinh… của các quốc gia trên thế giới, đồng thời hợp tác quản lý và hỗ trợ các công ty Việt Nam lên niêm yết tại nước ngoài và ngược lại khuyến khích các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường Việt Nam. Vừa qua, trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa đạt được thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Biên bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) đã được ký kết vào ngày 2/4/2009 ở Hà Nội. Bên cạnh đó, chương trình Chuẩn bị Niêm yết Việt NamSingapore cũng đã được khởi động.Theo biên bản ghi nhớ, SGX và HASTC sẽ chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quản lý giám sát th ị trường với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của cả hai thị trường. SGX sẽ hợp tác với HASTC trong việc hỗ trợ đào tạo các doanh nghiệp Việt Nam Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 16
 17. SVTH: Nhóm 8 GV: PGS.TS. Bùi Kim Yến muốn huy động vốn quốc tế và quảng bá thương hiệu thông qua việc niêm yết tại Singapore. Bên cạnh đó, HASTC sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam muốn niêm yết trên SGX và hợp tác với SGX.  Tăng cường hàng hóa trên thị trường Hàng hóa trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chủ yếu là các cổ phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng 78%, còn lại 19% là trái phiếu (trong đó có rất ít trái phiếu doanh nghiệp) và 3% chứng chỉ quỹ. Nhìn chung hàng hóa trên Sở là không phong phú do vậy chúng ta cần khuyến khích tăng cường hàng hóa bằng cách: Khuyến khích các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, do việc phát hành trái phiếu có chi phí rẻ hơn là sử dụng vốn vay ngân hàng và không phải chia sẻ quyền sở hữu như phát hành cổ phiếu. Xây dựng các chế tài cho phép phát triển thị trường chứng khoán phái sinh. Tuy các chứng khoán phái sinh làm tăng thêm rủi ro cho thị trường nhưng nếu được quản lý tốt nó sẽ làm đa dạng hóa cách thức đầu tư và tăng cường tính linh động của các cổ phiếu nhờ sự kết hợp giữa tính chất phòng vệ và đầu cơ của chứng khoán phái sinh. Ngoài sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (chỉ số VN-Index), Sở giao dịch có thể xây dựng thêm các sàn giao dịch chứng khoán khác để tạo cơ hội cho nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau tham gia niêm yết. Ví dụ như Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) cho ra đời sàn giao dịch Catalist, sàn giao dịch mới không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà phục vụ tất cả các công ty, với điều kiện là họ chấp nhận có nhà bảo lãnh là những doanh nghiệp uy tín và hàng đầu trong và ngoài nước. Đồng thời sàn Catalist cũng sẽ phục vụ các nhà đầu tư, nhà môi giới từ tất cả các khu vực trên toàn cầu. Tóm lại trong thời gian tới cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thì Sở giao dịch chứng khoán cần mở rộng hoạt động cả về chiều rộng và chiều sâu. Trong đó quan trọng nhất là luôn luôn nâng cao đổi mới công nghệ thông tin và cung cấp thêm nhiều loại hàng hóa đầu tư cho thị trường chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán Singapore – Singapore Stock Exchange 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2