SO SÁNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRONG DNTM GIỮA QD 15 VÀ 48

Chia sẻ: Nguyen Hai Ninh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
400
lượt xem
143
download

SO SÁNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRONG DNTM GIỮA QD 15 VÀ 48

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng. QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141. Đây là 1 bước đột phá để hội nhập với thế giới và IAS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SO SÁNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRONG DNTM GIỮA QD 15 VÀ 48

  1. Lớp HK1B Họ và tên: Vũ Thị Kiều Oanh Nhóm 4 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN MÔN KẾ TOÁN DN NHỎ VÀ VỪA SO SÁNH NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRONG DNTM GIỮA QD 15 VÀ 48 I. SỰ KHÁC NHAU GIỮA 2 QĐ: Chỉ tiêu QĐ 15 QĐ 48 Về áp dụng Áp dụng đầy đủ tất cả các Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế Hệ thống Chuẩn mực kế toán toán thông dụng, áp dụng không Chuẩn mực đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và kế toán Việt không áp dụng 7 Chuẩn mực kế Nam toán do không phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với DN nhỏ và vừa. Chứng từ sử Có (giống nhau giữa 2 Chế độ) Có (giống nhau giữa 2 Chế độ) dụng 5 chỉ tiêu 5 chỉ tiêu - Chỉ tiêu lao động tiền lương - Chỉ tiêu lao động tiền lương - Chỉ tiêu hàng tồn kho - Chỉ tiêu hàng tồn kho - Chỉ tiêu bán hàng - Chỉ tiêu bán hàng - Chỉ tiêu tiền tệ - Chỉ tiêu tiền tệ - Chỉ tiêu TSCĐ - Chỉ tiêu TSCĐ Và chứng từ kế toán ban hành Và chứng từ kế toán ban hành theo theo các văn bản pháp luật khác các văn bản pháp luật khác Bắt buộc và hướng dẫn Bắt buộc và hướng dẫn 45 chứng từ 45 chứng từ Thực tế, QĐ48 và 15, không mấy khác nhau lắm, chỉ khác nhau cơ bản về Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính, QĐ 48 thì đòi hỏi làm chi tiết và rõ ràng hơn còn QĐ15 làm gọn hơn Sổ Kế toán DN được áp dụng 1 trong 5 DN được áp dụng 1 trong 4 hình hình thức sổ kế toán sau: thức sổ kế toán (không có nhật ký - Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ) chung; - Hình thức kế toán Nhật ký - Hình thức kế toán Nhật ký - chung; Sổ cái; - Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ
  2. - Hình thức kế toán Chứng từ cái; ghi sổ; - Hình thức kế toán Chứng từ ghi - Hình thức kế toán Nhật ký – sổ; Chứng từ; - Hình thức kế toán trên máy vi - Hình thức kế toán trên máy vi tính. tính. Mẫu biểu sổ kế toán Giống nhau Tài khoản sử Có 86 tài khoản cấp I Có 51 tài khoản cấp I dụng chủ yếu 120 tài khoản cấp II 62 tài khoản cấp II 02 tài khoản cấp III 05 tài khoản cấp III 06 tài khoản ngoài bảng 05 tài khoản ngoài bảng QĐ48 chủ yếu đơn giản hóa các tài khoản, các nghiệp vụ do vậy QĐ48 gôm những tài khoản cái của QĐ15 thành tài khoản chi tiết của mình. Chi phí bán hàng 641, chi phí Chi phí bán hàng là 6421, chi phí quản lý doanh nghiệp là 642 quản lý doanh nghiệp là 6422 Chi phí sản xuất được hạch Tất cả chi phí sản xuất được hạch toán vào các tài khoản 621, 622, toán thẳng vào tài khoản 154, ko 627 rồi mới kết chuyển sang tài có tài khoản 621,622,627(đưa trực khoản 154 tiếp vào 154), rồi các khoản phải thu phải trả nội bộ (136,336)... Tài khoản 211, 212, 213 của QĐ 15 thành tài khoản 2111, 2112, 2113 theo QĐ48 Gôm tất cả các tài khoản dự phòng vào 1 tài khoản 159 Không có tài khoản 151, QD gộp vào TK 152 Không sử dụng hàng hóa kho bảo thuế 158 Trường hợp Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì, dùng TK611 "Mua hàng" và TK631 "Giá thành sản xuất" để hạch toán. Còn nếu Hạch toán hàng tồn kho theo PP kiểm kê thường xuyên thì sẽ dùng 621, 622 và 627 như thông thường vẫn làm. (????)
  3. II. NGUYÊN NHÂN CÓ SỰ KHÁC NHAU: 1. CƠ SỞ: - QĐ48: Dựa trên nền tảng QĐ144, đơn giản hóa, và bổ sung 1 số giống QĐ15 để khi doanh nghiệp có hướng phát triển trong tương lai sẽ chuyển từ QĐ48 thành QĐ15 được dễ dàng. - QĐ 15: Chủ yếu dựa trên các chuẩn mực, và nền tảng của nó là QĐ1141. Đây là 1 bước đột phá để hội nhập với thế giới và IAS. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: a. QĐ 48: Tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần KT (Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, cty tư nhân, HTX cũng được áp dụng) Quyết định 48 không áp dụng cho: Cty mẹ con, công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, CTY CP có niêm yết CK, HTX nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng. Nếu DN có quy mô nhỏ và vừa là cty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của cty mẹ. Nếu Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như : Điện Lực, dầu khí, bảo hiểm, CK... được áp dụng chế đố kế toán đặc thù. b. QĐ 15: QĐ 15 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản