SQL Advanced part 14

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
9
download

SQL Advanced part 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có thể xóa những index trong table với biểu thức DROP. Trích: DROP INDEX table_name.index_name Delete tables (khi đócấu trúc ,thuộc tính ,và chỉ mục (indexes) cũng bị xóa bỏ) Trích: DROP TABLE table_name Xóa database : (khi hack được hạn chế xài cái này nhé ) Trích: DROP DATABASE database_name

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 14

  1. Phần 2 SQL Adva anced (bài 9 9) SQL Dr Index, Table and Database rop Bạn có t xóa nhữ index tr thể ững rong table v biểu thứ DROP. với ức Trích: NDEX tabl DROP IN le_name.ind dex_name ables (khi đócấu trúc ,t Delete ta đ thuộc tính , chỉ mục (indexes) c ,và c cũng bị xóa bỏ) a Trích: DROP T TABLE tabl le_name Xóa data abase : (khi hack được hạn chế xà cái này nh i c ài hé ) Trích: DROP D DATABASE database_ E _name Còn khi bạn chỉ mu xóa dữ liệu trong t uốn table và giữ nguyên tab thì có câ lệnh ữ ble âu TRUNC CATE TABL để thực thi điều nà : LE ày Trích: CATE TABL table_na TRUNC LE ame dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản