intTypePromotion=1

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ MIỄN PHÍ ĐỂ LẬP TRANG WEB PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA LỚP

Chia sẻ: Phạm Đức Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
155
lượt xem
32
download

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ MIỄN PHÍ ĐỂ LẬP TRANG WEB PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA LỚP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học chế tín chỉ là một học chế có nhiều ưu việt, nhưng cũng nảy sinh một số vấn đề khó khăn trong việc quản lý lớp sinh hoạt, giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên với nhau. Các sinh viên cần khai thác được các công cụ qua Internet mới có thể đáp ứng được tốt yêu cầu của phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ… Trang Web được thiết lập với mục đích và nội dung trong đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ góp phần khắc phục một số khó khăn nói trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ MIỄN PHÍ ĐỂ LẬP TRANG WEB PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA LỚP

  1. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ MIỄN PHÍ ĐỂ LẬP TRANG WEB PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA LỚP SINH VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ RESEARCH INTO THE USING OF FREE TOOLS TO DESIGN WEBSITE FOR STUDYING AND MANAGEMENT OF A CREDIT CLASS AT TECHNOLOGY COLLEGE SVTH: NGUYỄN QUỐC VIỆT Lớp 06XD1, Trường Cao đẳng Công nghệ GVHD: GVC. ThS. NGUYỄN TIẾN DŨNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ TÓM TẮT Học chế tín chỉ là một học chế có nhiều ưu việt, nhưng cũng nảy sin h một số vấn đề khó khăn trong việc quản lý lớp sinh hoạt, giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên với nhau. Các sinh viên cần khai thác được các công cụ qua Internet mới có thể đáp ứng được tốt yêu cầu của phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ… Trang Web được thiết lập với mục đích và nội dung trong đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ góp phần khắc phục một số khó khăn nói trên và góp phần nâng cao hiệu quả học tập của các sinh viên. ABSTRACT Credit education system is a good one, but it also remains some d ifficulties in managing class activities and cummunication among students. The students must exp;oit tools from Internet so that thay safity the requirements of this method. In this paper the wesite is designed with th purposes of overcoming above obstacle s and contribusting a little to the learning efficiency of students 1. Mở đầu: Tại trường Cao đẳng Công nghệ, chúng tôi là những sinh viên đầu tiên được đào tạo theo học chế tín chỉ. Sau một năm học tập, chúng tôi nhận thấy chương trình đào tạo tín chỉ với phương châm lấy người học là trung tâm đã tỏ ra thật sự ưu việt. Người học trở nên chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập của mình để phân bố thời gian học tập và sinh hoạt hợp lý. Nhưng bên cạnh đó, một số khó khăn về quản lý lớp sinh hoạt đã nảy sinh. Việc gặp gỡ tham gia các hoạt động giữa các thành viên trong lớp sinh hoạt bị hạn chế, điều kiện trao đổi, thảo luận, chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm học tập với nhau cũng gặp khó khăn. Trong thực tế, nhiều lớp sinh hoạt đã tồn tại chỉ mang tính chất hình thức để giải quyết một số sự vụ theo yêu cầu của nhà trường. Khi tốt nghiệp ra trường, từ trong ý thức, các sinh viên khó thấy được một chỗ dựa để có một mối liên hệ lâu dài với nhau. Hậu quả là những quan hệ truyền thống trong nhà trường cũng trở nên mờ nhạt. Việc quản lý lớp sinh hoạt của nhà trường cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Ý tưởng xây dựng một diễn đàn qua Internet để tại đó các sinh viên lớp sinh hoạt có thể gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề học tập, đời sống, cũng như cán bộ lớp có thể thông báo các thông tin quan trọng bắt nguồn từ những bất cập kể trên. Qua qu á trình học hỏi để xây dựng diễn đàn trong trang Web lớp, chúng tôi nhận thấy còn có thể phát triển thêm nhiều tiện ích khác. Trang Web lớp còn là nơi lưu trữ và chia sẻ tài liệu dạy học. Dựa vào những tiện ích miễn phí của nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đã xây dựng nên một hệ thống lưu trữ 393
  2. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 cũng như cập nhật thông tin cá nhân của các thành viên trong lớp học xuyên suốt quá trình học tập cũng như công tác về sau. Tại trang Web lớp có các liên kết đến các kho lưu trữ tài liệu tài nguyên được đóng góp bởi các thành viên, các liên kết đến các trang Web của các thành viên. Điều đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh tài chính của sinh viên là các tiện ích khai thác được nêu trên đều hoàn toàn miễn phí, có thể được phát triển cũng như cập nhật bởi từng cá nhân tham gia. Quá tình tạo lập trang Web không đòi hỏi kiến thức nhiều về tin học, hoàn toàn có thể thực hiện được với những người không chuyên tin. 2. Nội dung 2.1. Những công cụ tạo lập trang Web  Trang Web http://freewebs.com: đăng ký để được cung cấp một tên miền, một không gian Web dung lượng 40 MB và một số công cụ hỗ trợ thiết kế tiện dụng.  Trang Web http://dot.tk: đăng ký để nhận một tên miền đơn giản và có ý nghĩa hơn.  Trang Web http://esnips.com và http://4shared.com: hai trang Web được dùng để xây dựng hai kho lưu trữ tài nguyên (xem hình 1).  Một địa chỉ Email của Admin để quản lý và thực hiện đăng ký các tài khoản tại các trang Web nói trên.  Một số phần mềm biên soạn, chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, âm thanh khác.  Máy tính nối mạng, cấu hình ở mức trung bình. Nội dung giới thiệu chi tiết về quá trình tạo lập trang web và hệ thống lưu trữ trực tuyến được trình bày trong phụ lục 1 (lưu trữ trong đĩa CD kèm theo báo cáo này) 2.2- Những tiện ích của trang Web 2.2.1- Tiện ích và tài nguyên trên trang Web Có thể truy cập trang Web lớp theo cả hai địa chỉ: http://06xd1club.webs.com/ và http://e123.tk Trang Web của lớp là nơi đăng tải cập nhập các thông tin thông báo nội bộ của lớp cũng như những ý kiến cá nhân đề xuất đến tập thể… , ngoài ra còn được dùng để lưu trữ và cập nhật các tài nguyên học tập để các sinh viên có thể download sử dụng (xem hình 2). - Tài nguyên học tập nói trên bao gồm giáo trình tài liệu, các phần mềm hỗ trợ. Ngoài tài nguyên của ban điều hành trang Web, các thành viên lớp có thể tham gia đóng góp tài nguyên trực tiếp bằng cách gởi cho ban điều hành để upload lên trang Web, hoặc gián tiếp thông qua các đường dẫn thể hiện trong mục “Diễn đàn” hoặc mục “Góp ý”. HÌNH 1: Kho lưu trữ tài nguyên tại địa chỉ http://4shared.com 394
  3. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 Trang web lớp Chia sẻ Thông tin, http://e123.tk Tài nguyên Thông báo Thông tin Các kho thành viên lưu trữ TV1 TV2 TVn KL2 KL1 KLn T T T (TVi: Thành viên thứ i; KLi: Kho lưu trữ thứ i) HÌNH 2: Sơ đồ tóm lược nội dung trang Web - Tuy nhiên trang Web cho phép bởi nhà cung cấp bị giới hạn dung lượng chỉ có 40 MB nên nguồn tài nguyên chia sẻ trực tiếp trên trang Web lớp được ưu tiên cho những tài liệu giáo trình, phần mềm phổ thông và cần thiết nhất cho lớp. Vấn đề hạn chế trong lưu trữ và chia sẻ này được giải quyết bằng cách sử dung các kho lưu trữ trực tuyến tại các địa chỉ http://esnips.com và http://4shared.com. Trên trang Web lớp có các đường dẫn đến các tài liệu đã được đưa lên các kho lưu trữ này (xem hình 3). Mục “Diễn đàn” trong trang Web được chia thành nhiều chủ đề để các thành viên tham gia chia sẻ, giải quyết nhiều vấn đề về học tập và sinh hoạt. Mục “Góp ý” để thu nhận những ý kiến đóng góp cho trang Web, cho các hoạt động của lớp, ... (xem hình 4). Với phương châm tất cả để sẻ, hiện tại trong quá trình phát triển trang Web, tại cả hai mục nêu trên, chúng tôi vẫn chưa giới hạn việc đăng tải chỉ thực hiện được bởi những ai đã đăng ký là thành viên, tạo điều kiện cho tất cả các sinh viên của lớp 06XD1 hoặc lớp khác hoàn toàn có thể tham gia. Trong cả hai mục này, người dùng vẫn chưa nhập được văn bản tiếng Việt. Những hạn chế này sẽ được chúng tôi tìm cách khắc phục trong quá trình xây dựng và phát triển trang Web sau này. 395
  4. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 HÌNH 3: Giao diện trang chủ của Trang web HÌNH 4: Giao diện mục “Diễn đàn” Trong trang Web còn có những mục: “Kiến thức”, “Giải trí”, “Ảnh đẹp”. Mục “Kiến thức” là nơi để đăng tải những kiến thức tổng quan về chuyên ngành cũng như cuộc sống và xã hội. Mục “Giải trí” và mục “Ảnh đẹp” nhằm làm phong phú thêm nội dung của trang Web. Riêng mục “Ảnh đẹp” cũng là công cụ để chuyển tải sinh động các hoạt động của tập thể lớp và của các sinh viên điển hình trong sinh hoạt và học tập. 2.2.2. Quản lý, chỉnh sửa trang Web và các công cụ hỗ trợ Việc chỉnh sửa cập nhật các tính năng và tiện ích cho trang Web được thực hiện thông qua các công cụ có sẵn của nhà cung cấp. Nhà cung cấp thường gửi thông báo về các tính năng mới đến địa chỉ Email đã được đăng ký khi khởi tạo trang Web. Việc đăng ký và tham gia mục “Diễn đàn” cũng như các ý kiến đóng góp tại mục “Góp ý”đều được nhà cung cấp gởi email thông báo ngay sau khi các thao tác diễn ra. Ngoài ra, ngay tại tài khoản đăng ký, nhà cung cấp còn thể hiện các thông tin về hoạt động diễn ra trên trang web như số lần truy cập, truy cập vào mục nào, thời gian bao lâu, IP của ngưòi truy cập, … Tại trang Web lớp, với những đường dẫn có sẵn, các thành viên có thể download tài nguyên học tập về để sử dụng. Hoạt động khai thác các kho lưu trữ trực tuyến này cũng được ghi nhận tại tài khoản đăng ký. Với việc cập nhật các tính năng mới, cập nhật các kho lưu trữ và chia sẻ thông qua những liên kết với trang Web lớp, chúng ta có thể ngày càng hoàn thiện hơn, nâng cao chất lượng của trang Web lớp. 396
  5. Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 2.3- Khai thác và phát triển mở rộng, ứng dụng Các giáo viên có thể tham gia sử dụng trang Web lớp này để đăng tải thông tin thông báo, chia sẻ tài liệu, giáo trình học tập. Thành viên có thể tham gia phát triển chất lượng trang Web lớp bằng cách phát triển các trang Web cá nhân của mình hoặc phát triển nguồn tài nguyên học tập, sau đó tạo các liên kết đến trang Web cá nhân và các kho lưu trữ tương ứng. Có thể phát triển thêm các tiện ích khi sử dụng thêm các công cụ thiết kế là các ngôn ngữ lập trình. Có thể nhân rộng mô hình và hoạt động của trang Web cho các lớp sinh hoạt khác. 3. Kết luận Trang Web lớp của chúng tôi đã mang lại những hiệu quả nhất định: - Phục vụ tốt cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ nguồn tài liệu học tập của tập thể lớp và các thành viên. - Làm cầu nối đến các trang Web cá nhân của các thành viên. Do đó nếu duy trì tốt thì trang Web là địa chỉ liên lạc đáng tốt không những trong những năm học tại trường mà còn cả trong quá trình công tác sau này. - Các thành viên (có tên liên kết với trang Web) có thể xây dựng trang Web cho riêng mình dựa theo trang Web của lớp. Mô hình và phương thức hoạt động trang Web có thể được nhân rộng. Đặc biệt với những hướng dẫn được trình bày một cách chi tiết trong phụ lục 1 và với các công cụ thiết kế, kho lưu trữ, … có sẵn, lại hoàn toàn miễn phí đã được giới thiệu trên đây, thì mọi tập thể và cá nhân đều có thể tạo lập trang Web cho riêng mình. Góp phần mở rộng và nâng caohiệu quả hoạt động quản lý của nhà trường. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và đóng góp ý kiến xây dựng để trang Web của chúng tôi ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt cho việc học tập và sinh hoạt của lớp. Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://support.freewebs.com/ics/support/default.asp?deptID=5442. Hướng dẫn các bước thiết kế trang Web. 397
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2