TÀI LIỆU 8: MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:2

0
597
lượt xem
135
download

TÀI LIỆU 8: MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU 8: MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN ______________ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Ngày __-__-2011) ─────────────────── PHIẾU BIỂU QUYẾT - Tên cổ đông : - Mã số cổ đông (i): ……………. - Số cổ phần phổ thông sở hữu (ii): ……………….. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (iii):………………… 1. Báo cáo tổng kết họat động của Công ty năm 2010. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 2. Bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm tóan. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 3. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 4. Kế họach họat động năm 2011 của Công ty. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 5. Báo cáo họat động năm 2010 và kế họach họat động năm 2011 của HĐQT. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 6. Báo cáo họat động năm 2010 và kế họach họat động năm 2011 của BKS. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 7. Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2010 và kế họach chi phí năm 2011. 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 8. Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm tóan do HĐQT trình 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến 9. Các vấn đề khác (nêu cụ thể) 1 Tán thành 1 Không tán thành 1 Không có ý kiến                                         
  2. Ghi chú: (i): Mã số cổ đông được ghi tại Sổ đăng ký cổ đông và Giấy chứng nhận cổ phần. (ii):Số cổ phần phổ thông sở hữu : Tính đến bgày chốt danh sách cổ đông. (iii): Số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần phổ thông sở hữu (Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công tythì “…nỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản