intTypePromotion=3

Tài liệu Mạng máy tính tiếng Việt

Chia sẻ: Nguyen Thanh Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
84
lượt xem
28
download

Tài liệu Mạng máy tính tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Mạng máy tính tiếng Việt" hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các cơ sở của sự trao đổi dữ liệu và mạng máy tính DCN và cũng sẽ đưa bạn qua các khái niệm đa dạng liên quan tới DCN. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Mạng máy tính tiếng Việt

 1. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Mục lục Trao đổi dữ liệu & Mạng máy tính ......................................................................................... 7 Đối với độc giả ...................................................................................................................... 7 Điều kiện tiền đề ................................................................................................................... 7 Tổng quan về Trao đổi dữ liệu và Mạng máy tính ................................................................. 7 Phân loại mạng máy tính .................................................................................................. 8 Liên kết theo khoảng không gian ...................................................................................... 8 Liên kết nội bộ................................................................................................................... 8 Quản lý ............................................................................................................................. 9 Cấu trúc mạng .................................................................................................................. 9 Các ứng dụng mạng......................................................................................................... 9 Các loại mạng máy tính trong DCN ...................................................................................... 9 Mạng khu vực cá nhân (PAN) trong DCN....................................................................... 10 Mạng khu vực nội bộ (LAN) trong DCN .......................................................................... 10 Mạng khu vực trung tâm (MAN) trong DCN.................................................................... 11 Mạng khu vực rộng (WAN) trong DCN ........................................................................... 12 Mạng internet trong DCN ................................................................................................ 13 Các công nghệ mạng LAN trong DCN................................................................................ 14 Công nghệ Ethernet trong DCN...................................................................................... 14 Công nghệ Fast-Ethernet trong DCN.............................................................................. 15 Công nghệ Giga-Ethernet trong DCN ............................................................................. 15 Công nghệ Mạng LAN ảo trong DCN ............................................................................. 15 Không gian mạng trong DCN.............................................................................................. 16 Cấu trúc không gian Point-to-Point trong DCN ................................................................ 17 Cấu trúc không gian bus (Bus Topology) trong DCN....................................................... 17 Cấu trúc ngôi sao (Star Topology) trong DCN ................................................................. 18 Cấu trúc vòng tròn (Ring Topology) trong DCN............................................................... 19 Cấu trúc hỗn độn (Mesh Topology) trong DCN ............................................................... 19 http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 1
 2. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Cấu trúc cây (Tree Topology) trong DCN ........................................................................ 20 Daisy Chain trong DCN .................................................................................................. 21 Cấu trúc lai (Hybrid Topology) trong DCN ....................................................................... 21 Mô hình mạng máy tính trong DCN .................................................................................... 22 Các tác vụ được phân tầng trong DCN........................................................................... 22 Mô hình OSI trong DCN.................................................................................................. 23 Mô hình Internet trong DCN ............................................................................................ 25 Bảo mật mạng máy tính trong DCN.................................................................................... 25 Mật mã hóa khóa Private trong DCN .............................................................................. 27 Mật mã hóa khóa Public trong DCN................................................................................ 27 Tiêu hóa tin (Message Digest) trong DCN....................................................................... 28 Giới thiệu Tầng vật lý trong DCN......................................................................................... 28 Các tín hiệu..................................................................................................................... 28 Suy truyền (transmission impairment) ............................................................................. 29 Phương tiện truyền tải .................................................................................................... 30 Dung lượng kênh............................................................................................................ 30 Kỹ thuật dồn/ghép (multiplexing) ..................................................................................... 31 Sự chuyển mạch ............................................................................................................ 31 Truyền tải kỹ thuật số (digital) trong DCN ................................................................................................. 31 Biến đổi số tới số (digital-to-digital) trong DCN................................................................. 31 Mã hóa dòng dữ liệu trong DCN ..................................................................................... 32 Mã hóa đơn cực uni-polar trong DCN ................................................................. 32 Mã hóa có cực trong DCN ..................................................................................... 33 http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 2
 3. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com  Return to Zero (RZ) ........................................................................................... 34  Manchester ......................................................................................................... 35  Manchester vi sai (differential) ........................................................................ 35 Mã hóa song cực (bipolar encoding) trong DCN ............................................... 35 Mã hóa khối trong DCN .................................................................................................. 36 Sự biến đổi từ dữ liệu tương tự sang Kỹ thuật số trong DCN.......................................... 36 Lấy mẫu .................................................................................................................... 37 Lượng tử hóa trong DCN ...................................................................................... 37 Mã hóa ...................................................................................................................... 38 Các chế độ truyền tải ...................................................................................................... 38 Truyền tải song song .............................................................................................. 38 Truyền tải theo dãy (chuỗi).................................................................................... 39 Truyền tải theo chuỗi không đồng bộ .................................................................. 39 Truyền tải theo chuỗi đồng bộ .............................................................................. 39 Truyền tải tương tự (analog) trong DCN ............................................................................. 39 Sự chuyển đổi từ kỹ thuật số thành tương tự trong DCN ................................................ 40 Sự chuyển đổi từ tương tự sang tương tự trong DCN .................................................... 42 Phương tiện truyền tải trong DCN....................................................................................... 45 Phương tiện từ tính......................................................................................................... 46 Cáp xoắn đôi (twisted pair cable)..................................................................................... 46 Cáp đồng trục ................................................................................................................. 47 Các dây dẫn điện (Power Lines) ..................................................................................... 48 Cáp quang...................................................................................................................... 49 Truyền tải không dây trong DCN......................................................................................... 50 Truyền tải vô tuyến.......................................................................................................... 51 Truyền tải sóng cực ngắn ............................................................................................... 52 Truyền tải của tia hồng ngoại .......................................................................................... 53 Sự truyền ánh sáng ........................................................................................................ 53 Kỹ thuật ghép kênh trong DCN ........................................................................................... 54 http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 3
 4. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Kỹ thuật ghép kênh bằng chia tần số (FDM) trong DCN ................................................. 54 Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM) trong DCN...................................... 55 Ghép kênh phân chia theo biên độ sóng trong DCN ....................................................... 56 Ghép kênh phân chia mã hóa (CDM) trong DCN ........................................................... 56 Sự chuyển mạng trong DCN .............................................................................................. 56 Chuyển mạch (Circuit Switching) .................................................................................... 57 Chuyển mạng tin báo...................................................................................................... 58 Chuyển mạch gói dữ liệu ................................................................................................ 59 DCN - Giới thiệu về Tầng data-link...................................................................................... 59 Chức năng của tầng data-link ......................................................................................... 60 Phát hiện và chỉnh sửa lỗi trong DCN ................................................................................. 61 Các kiểu lỗi ..................................................................................................................... 61 Phát hiện lỗi .................................................................................................................... 62 Kiểm tra chẵn lẻ (Prity Check) .............................................................................. 62 Cyclic Redundancy Check (CRC) ........................................................................ 63 Chỉnh sửa lỗi................................................................................................................... 64 DCN - Giao thức và kiểm soát data-link .............................................................................. 64 Kiểm soát luồng trong tầng data-link ............................................................................... 64 Kiểm soát lỗi trong tầng data-link..................................................................................... 65  Stop and Wait ARQ ........................................................................................... 66  Go-Back-N ARQ ................................................................................................ 67  Selective Repeat ARQ (lặp có lựa chọn) ...................................................... 69 Giới thiệu Tầng mạng trong DCN ....................................................................................... 70 Các chức năng Tầng-3................................................................................................... 70 Các đặc điểm của Tầng mạng........................................................................................ 70 Định vị mạng trong DCN ..................................................................................................... 71 Định tuyến Tầng mạng trong DCN...................................................................................... 73 Định tuyến Unicast.......................................................................................................... 74 Định tuyến Broadcast...................................................................................................... 74 http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 4
 5. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Định tuyến Multicast........................................................................................................ 75 Định tuyến Anycast ......................................................................................................... 76 Các giao thức định tuyến Unicast.................................................................................... 77  Giao thức định tuyến vecto khoảng cách (Distance Vector Routing Protocol) ................................................................................................................... 77  Giao thức định tuyến trạng thái kết nối (Link State) .................................... 77 Các giao thức định tuyến Multicast.................................................................................. 78 Các thuật toán định tuyến ............................................................................................... 78 Flooding .................................................................................................................... 78 Đường truyền ngắn nhất ....................................................................................... 79 Liên mạng trong DCN......................................................................................................... 79 Kỹ thuật Tunneling trong DCN ........................................................................................ 80 Sự phân mảnh gói dữ liệu trong DCN............................................................................. 81 Các giao thức Tầng mạng trong DCN ................................................................................ 82 Giao thức phân giải địa chỉ (ARP) ................................................................................... 82 Giao thức thông báo điều khiển internet (ICMP).............................................................. 84 IP phiên bản 4 (IPv4) ...................................................................................................... 84 IP phiên bản 6 (IPv6) ...................................................................................................... 85 Giới thiệu Tầng truyền tải trong DCN .................................................................................. 85 Các tính năng ................................................................................................................. 86 Giao tiếp end-to-end ....................................................................................................... 86 Giao thức TCP trong DCN.................................................................................................. 87 Các đặc điểm.................................................................................................................. 87 Header............................................................................................................................ 87 Ghi địa chỉ....................................................................................................................... 89 Quản lý kết nối ................................................................................................................ 90 Sự thành lập ............................................................................................................ 90 Sự tháo bỏ ............................................................................................................... 91 Quản lý băng thông ........................................................................................................ 91 http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 5
 6. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Kiểm soát luồng và Kiểm soát lỗi .................................................................................... 91 Sự ghép kênh................................................................................................................. 91 Kiểm soát tắc nghẽn ....................................................................................................... 92 Quản lý đồng hồ bấm giờ ............................................................................................... 92 Đồng hồ bấm giờ thời gian sống (Keep-alive timer ()....................................... 92 Đồng hồ bấm giờ truyền tải lại (retransmission timer) ...................................... 92 Đồng hồ bấm giờ tiếp tục (persist timer) ............................................................. 92 Thời gian đợi (timed-wait) ..................................................................................... 93 Phục hồi lại sự tạm dừng ................................................................................................ 93 Giao thức UDP trong DCN ................................................................................................. 93 Yêu cầu của UDP ........................................................................................................... 94 Các đặc điểm.................................................................................................................. 94 UDP Header................................................................................................................... 94 Ứng dụng UDP............................................................................................................... 95 Giới thiệu Tầng ứng dụng trong DCN ................................................................................. 95 Mô hình Client-Server trong DCN ....................................................................................... 96 Giao tiếp trong DCN........................................................................................................ 98 Thủ tục gọi hàm từ xa trong DCN ........................................................................ 98 Giao thức Tầng ứng dụng trong DCN................................................................................. 99 Hệ thống tên miền (Domain Name System) trong DCN.................................................. 99 Giao thức truyền tải mail đơn giản (Simple Mail Transfer Protocol) trong DCN................ 99 Giao thức truyền tải file (File Transfer Protocol) trong DCN ........................................... 100 Giao thức POP (Post Office Protocol) trong DCN ......................................................... 100 Giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) trong DCN ................................................... 100 Dịch vụ mạng trong DCN.................................................................................................. 101 Các dịch vụ thư mục ..................................................................................................... 101 Các dịch vụ file.............................................................................................................. 102 Các dịch vụ trao đổi thông tin ........................................................................................ 102 Các dịch vụ ứng dụng................................................................................................... 103 http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 6
 7. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Tài liệu tham khảo về DCN ............................................................................................... 104 Các đường link hữu ích về DCN................................................................................... 104 Trao đổi dữ liệu & Mạng máy tính Trao đổi dữ liệu liên quan tới sự truyền của các dữ liệu dạng số giữa hai hoặc nhiều máy tính và một mạng máy tính hoặc một mạng dữ liệu là một mạng truyền thông mà cho phép các máy tính trao đổi dữ liệu với nhau. Sự kết nối vật lý giữa các thiết bị máy tính được kết nối mạng được thiết lập sử dụng phương tiện cáp hoặc phương tiện không dây. Mạng máy tính được biết đến nhiều nhất là mạng internet. Phần hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các cơ sở của sự trao đổi dữ liệu và mạng máy tính DCN và cũng sẽ đưa bạn qua các khái niệm đa dạng liên quan tới DCN (Data Communication and Computer Network). Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint Đối với độc giả Phần hướng dẫn này được chuẩn bị cho những người đam mê về khoa học máy tính để giúp họ hiểu các khái niệm cơ bản liên quan tới DCN. Sau khi hoàn thành phần hướng dẫn này, bạn sẽ thấy chính mình ở một mức độ trung bình trong sự hiểu biết về DCN và từ đó bạn có thể nâng cao trình độ của mình lên. Điều kiện tiền đề Trước khi bắt đầu tiến hành phần hướng dẫn này, chúng tôi giả sử rằng bạn đã có những sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm máy tính như bàn phím, chuột,, màn hình, đầu vào, bộ nhớ sơ cấp, và bộ nhớ thứ cấp… là gì. Tổng quan về Trao đổi dữ liệu và Mạng máy tính Một hệ thống các máy tính được liên kết với nhau và các thiết bị ngoại vi được điện toán hóa như các máy in được gọi là mạng máy tính. Sự liên kết này bên trong các máy tính làm cho thông tin http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 7
 8. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com chia sẻ trong chúng được dễ dàng. Các máy tính có thể kết nối với mỗi máy khác bởi phương tiện kết nối dây dẫn hoặc không dây. Phân loại mạng máy tính Mạng máy tính được phân loại trên cơ sở các yếu tố đa dạng. Chúng bao gồm:  Liên kết theo khoảng không gian (geographical span)  Liên kết nội bộ (inter-connectivity)  Quản lý  Cấu trúc Liên kết theo khoảng không gian Một mạng liên kết theo khoảng không gian có thể là một trong các loại sau:  Nó có thể được kết nối qua bàn của bạn, bên trong các thiết bị Bluetooth. Xếp dãy không dài hơn vài mét.  Nó có thể được kết nối qua một tòa nhà, bao gồm các thiết bị trung gian để kết nối tất cả các tầng.  Nó có thể được kết nối qua một thành phố.  Nó có thể được kết nối qua nhiều thành phố hoặc nhiều tỉnh.  Nó có thể được kết nối qua toàn thế giới. Liên kết nội bộ Các thành phần của một mạng có thể được kết nối với nhau theo cách khác nhau trong một số kiểu. Bởi mối liên hệ, chúng ta có thể chia thành: theo cách logic, theo cách vật lý hoặc theo cả hai cách.  Mỗi thiết bị đơn có thể được kết nối với mỗi thiết bị khác trên mạng, làm cho mạng khớp nhau.  Tất cả các thiết bị có thể được kết nối tới một trung gian đơn nhưng khoảng không gian là không kết nối, tạo cấu trúc bus.  Mỗi thiết bị được kết nối chỉ tới các thiết bị ngang hàng bên phải và trái, tạo cấu trúc tuyến.  Tất cả thiết bị được kết nối với nhau với một thiết bị đơn, tạo cấu trúc hình sao. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 8
 9. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com  Tất cả các thiết bị được kết nối một cách tùy ý sử dụng tất cả các cách trên để kết nối mỗi thiết bị với nhau, kết quả là tạo ra một cấu trúc lai (hỗn hợp). Quản lý Từ quan điểm quản lý, một mạng có thể là mạng tư nhân mà sở hữu bởi một hệ thống tự quản lý đơn và không thể được truy cập từ bên ngoài miền logic và vật lý của nó. Một mạng có thể là mạng công cộng khi nó được truy cập bởi tất cả. Cấu trúc mạng  Các mạng máy tính có thể được phân biệt vào trong các kiểu khác nhau như Client-Server, ngang bằng hoặc lai (hỗn hợp), phụ thuộc vào cấu trúc của nó.  Có thể có một hoặc nhiều hệ thống đóng vai trò như server. Các hệ thống khác là client, đưa các yêu cầu tới server để phục vụ các đề nghị. Server nhận và xử lý các yêu cầu của client.  Hai hệ thống có thể được kết nối ngang bằng theo kiểu Point-to-Point hoặc back-to-back. Chúng cùng một mức độ và được gọi là ngang bằng.  Có thể có một mạng hỗn hợp mà bao gồm cả hai kiểu cấu trúc trên. Các ứng dụng mạng Các hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi được kết nối để tổ chức thành một mạng. Chúng cung cấp các lợi thế sau:  Chia sẻ nguồn tài nguyên như máy in và các thiết bị lưu giữ.  Trao đổi thông tin (email, FTP).  Chia sẻ thông tin bằng việc sử dụng web hoặc internet.  Tương tác với người sử dụng khác sử dụng các trang web động.  Điện thoại IP  Video cuộc họp  Điện toán song song  Thư tín ngay lập tức (instant messaging) Các loại mạng máy tính trong DCN http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 9
 10. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Hiểu theo nghĩa chung, các mạng được phân biệt dựa trên kết nối theo khoảng không gian của chúng. Một mạng có thể có khoảng cách nhỏ bằng với điện thoại của bạn và Bluetooth tai nghe của nó và lớn như mạng internet, trải rộng toàn thế giới. Mạng khu vực cá nhân (PAN) trong DCN Một mạng khu vực cá nhân (PAN) là một mạng nhỏ nhất của cá nhân người sử dụng. Nó có thể bao gồm Bluetooth. PAN có dãy kết nối dài tới 10 mét. PAN có thể bao gồm bàn phím và chuột máy tính không dây, các Bluetooth, máy in không dây và các điều khiển từ xa. Ví dụ, Piconet là một mạng khu vực cá nhân Bluetooth mà có thể chứa tới 8 thiết bị được kết nối với nhau theo loại chính-phụ. Mạng khu vực nội bộ (LAN) trong DCN Một mạng máy tính kết nối bên trong một tòa nhà và quản lý dưới hệ thống quản trị đơn được gọi chung như là một mạng khu vực nội bộ (LAN). Thông thường thì LAN trải rộng các văn phòng của tổ chức, các trường học. Số lượng các hệ thống được kết nối trong LAN có thể đa dạng từ ít nhất 2 cho tới nhiều nhất là 16 triệu. LAN cung cấp một cách hữu ích việc chia sẻ nguồn tài nguyên giữa những người sử dụng. Các nguồn tài nguyên như các máy in, các file trên server, và internet là dễ dàng có thể chia sẻ trong câc máy tính. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 10
 11. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com LAN được tạo thành từ các thiết bị mạng và thiết bị tuyến có giá trị rẻ. Nó có thể bao gồm các server nội bộ phục vụ lưu giữ các file và các ứng dụng được chia sẻ nội bộ khác. Nó hầu như điều hành trên các địa chỉ IP tư nhân và không bao gồm thiết bị tuyến nặng. LAN làm việc dưới miền nội bộ và được kiểm soát bởi trung tâm ở giữa. LAN sử dụng hoặc công nghệ Ethernet hoặc công nghệ Token-ring. Ethernet được sử dụng rộng rãi trong công nghệ LAN và sử dụng cấu trúc ngôi sao, trong khi Token-ring thì hiếm khi được nhìn thấy. LAN có thể được kết nối bằng dây, không dây, hoặc cả hai. Mạng khu vực trung tâm (MAN) trong DCN MAN nói chung mở rộng trải qua một thành phố như mạng cáp TV. Nó có thể trong loại Ethernet, Token-ring hoặc giao diện dữ liệu được phân phối bởi sợi quang (cáp quang) FDDI. Metro Ethernet là một dịch vụ mà được cung cấp bởi ISPs. Dịch vụ này cho những người sử dụng của nó khả năng để mở rộng mạng khu vực nội bộ. Ví dụ, MAN có thể giúp một tổ chức để kết nối tất cả các văn phòng của nó trong một thành phố. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 11
 12. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Xương sống của MAN là các cáp quang công suất và tốc độ cao. MAN làm việc giữa mạng khu vực nội bộ LAN và mạng khu vực rộng WAN. MAN cung cấp đường link cho các mạng LAN tới các mạng WAN hoặc internet. Mạng khu vực rộng (WAN) trong DCN Như tên gọi đã đề cập, WAN bao phủ một khu vực rộng mà có thể kết nối qua các tỉnh và ngay cả một quốc gia. Nói chung, các mạng viễn thông là WAN. Những mạng này cung cấp sự kết nối tới các mạng MAN và LAN. Từ khi chúng được trang bị với đường trục tốc độ cao, các mạng WAN sử dụng các thiết bị mạng rất đắt đỏ. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 12
 13. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com WAN có thể sử dụng các công nghệ tiên tiến như Asynchronous Transfer Mode (ATM), Frame Relay, và mạng quang học đồng bộ (SONET). WAN có thể được quản lý bởi nhiều chính quyền khác nhau. Mạng internet trong DCN Một mạng của các mạng được gọi là internet. Nó là mạng lớn nhất tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Mạng internet này kết nối rộng rãi tất cả các mạng WAN và nó có thể có sự kết nối tới các mạng LAN và mạng Home. Internet sử dụng bộ giao thức TCP/IP và sử dụng IP như giao thức địa chỉ của nó. Ngày nay, internet được thực hiện rộng rãi sử dụng IPv4. Bởi vì sự thiếu các khoảng không gian địa chỉ, nó dần dần chuyển từ IPv4 sang IPv6. Internet cho những người sử dụng khả năng chia sẻ và truy cập tới lượng thông tin khổng lồ trên toàn thế giới. Nó sử dụng WWW, FTP, các dịch vụ thư điện tử, audio và video…. Tại mức độ lớn, internet làm việc trên loại mẫu client-server. Internet sử dụng đường trục tốc độ cao của các sợi cáp quang. Để kết nối các châu lục khác nhau, các sợi được đặt dưới biển mà được biết như cáp thông tin ngầm. Internet được triển khai rộng rãi trên mạng toàn cầu WWW sử dụng các trang được kết nối HTML và có thể truy cập bởi phần mềm khách được biết như các trình duyệt web. Khi một người sử dụng yêu cầu một trang sử dụng một vài trình duyệt đặt trên web server bất cứ đâu trên thế giới, web http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 13
 14. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com server phản hồi các trang HTML chính xác theo yêu cầu. Việc trì hoãn trao đổi thông tin này xảy ra ở mức độ rất thấp. Internet phục vụ nhiều yêu cầu mà liên quan tới các khía cạnh của đời sống. Một trong số chúng là:  Các website  E-mail  Tin nhắn  Blog  Đa phương tiện xã hội  Marketing  Liên kết mạng  Chia sẻ nguồn tài nguyên  Audio and Video Các công nghệ mạng LAN trong DCN Dưới đây chúng tôi đưa ra các miêu tả ngắn gọn về các công nghệ mạng LAN: Công nghệ Ethernet trong DCN Ethernet là công nghệ LAN được triển khai rộng rãi. Công nghệ này được phát minh bởi Bob Metcalfe và D.R.Boggs vào năm 1970. Nó được tiêu chuẩn hóa trong IEEE 802.3 năm 1980. Ethernet chia sẻ phương tiện. Mạng mà sử dụng phương tiện được chia sẻ có xác suất cao sự va chạm dữ liệu. Ethernet sử dụng công nghệ CSMA/CD (Carrier Sense Multi Access/Collision Detection) để phát hiện các sự va chạm. Khi xảy ra sự va chạm trong Ethernet, tất cả các host của nó quay trở lại, chờ đợi trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên, và sau đó truyền tải lại dữ liệu. Bộ liên kết Ethernet là thẻ giao diện mạng được trang bị với địa chỉ 48 bit MAC. Điều này giúp cho các thiết bị Ethernet khác nhận diện và giao tiếp mới các thiết bị điều khiển từ xa trong Ethernet. Ethernet truyền thống sử dụng các chi tiết kỹ thuật 10BASE-T. Số 10 ở đây là chỉ tốc độ 10MBPS, BASE đại diện cho dải gốc, và T đại diện cho Thick Ethernet. 10BASE-T Ethernet cung cấp tốc độ truyền tải lên tới 10MBPS và sử dụng cáp đồng trục hoặc cáp cặp xoắn Cat-5 với bộ liên kết RJ-5. Ethernet theo kiểu cấu trúc ngôi sao với độ dài dải lên tới 100 mét. Tất cả các thiết bị được kết nối tới một trục/nút chuyển đổi trong một kiểu ngôi sao. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 14
 15. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Công nghệ Fast-Ethernet trong DCN Để phục vụ các nhu cầu đang nổi lên nhanh chóng về các công nghệ phần mềm và phần cứng, Ethernet mở rộng chính nó thành Fast-Ethernet. Nó có thể chạy trên UTP, cáp quang, và không dây. Nó có thể cung cấp tốc độ lên tới 100MBPS. Tiêu chuẩn này được đặt tên là 100BASE-T trong IEEE 803.2 sử dụng cáp xoắn đôi Cat-5. Nó sử dụng kỹ thuật CSMA/CD cho phương tiện được liên kết bằng dây để chia sẻ trong các host và công nghệ CSMA/CA (CA là viết tắt của Collision Avoidance-tránh sự va chạm) cho mạng LAN không dây. Fast Ethernet trên cáp được định rõ dưới tiêu chuẩn 100BASE0FX mà cung cấp tốc độ lên tới 100 MBPS trên cáp. Ethernet thông qua cáp có thể được mở rộng tới 100 mét trong chế độ ghép đôi một nửa (half-duplex) và có thể đạt chiều dài lớn nhất lên tới 2000 mét trong chế độ full-duplex thông qua các sợi đã chế độ. Công nghệ Giga-Ethernet trong DCN Sau khi được giới thiệu vào năm 1995, Fast-Ethernet chỉ tồn tại trạng thái tốc độ cao của nó chỉ trong 3 năm tới khi Giga-Ethernet được giới thiệu. Giga-Ethernet cung cấp tốc độ lên tới 1000 mbit mỗi giây. IEEE 802.3ab tiêu chuẩn hóa Giga-Ethernet kết nối qua UTP sử dụng các cáp Cat-5, Cat- 5e và Cat-6. IEEE 802.3ah định nghĩa Giga-Ethernet kết nối qua sợi. Công nghệ Mạng LAN ảo trong DCN LAN sử dụng Ethernet mà làm việc trên phương tiện được chia sẻ. Phương tiện được chia sẻ trong Ethernet tạo một miền Broadcast (phát thanh)đơn và một miền Collision (va chạm) đơn. Sự giới thiệu của các thiết bị chuyển mạch tới Ethernet đã được gỡ bỏ vấn đề miền va chạm đơn và mỗi thiết bị kết nối để chuyển đổi các công việc trong phạm vi miền va chạm đơn riêng biệt của nó. Nhưng ngay cả khi các thiết bị chuyển mạch công thể phân chia một mạng thành các miền Broadcast riêng biệt. Mạng LAN ảo là một giải pháp để phân chia một miền Broadcast đơn thành nhiều miền Broadcast. Host trong một VLAN không thể giao tiếp tới một host khác. Theo mặc định, tất cả các host được đặt trong cùng một VLAN. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 15
 16. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Trong sơ đồ trên, các VLAN khác nhau được phân biệt trong các màu khác nhau. Các host trong một VLAN, ngay cả khi được kết nối trên cùng một Switch cũng không thể tìm thấy hoặc giao tiếp với host khác trong VLAN khác. VLAN là công nghệ tầng-2 (Layer-2) mà làm việc gần gũi trên Ethernet. Để gửi các gói thông tin giữa hai VLAN khác nhau, một thiết bị Layer-3 như Router được yêu cầu. Không gian mạng trong DCN Một Không gian mạng (Network Topology) là sự sắp xếp mà với nó các hệ thống máy tính và các thiết bị mạng được kết nối với nhau. Không gian có thể định rõ cả hai khía cạnh vật lý và logic của mạng. Cả không gian vật lý và logic có thể là cùng hoặc khác nhau trong cùng một mạng. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 16
 17. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Cấu trúc không gian Point-to-Point trong DCN Các mạng ngang hàng Point-to-Point chứa hai host như máy tính, bộ chuyển mạch hoặc các cầu dẫn, các server được kết nối back-to-back sử dụng một phần đơn của cáp. Thường thì, việc tiếp nhận kết thúc của một host được kết nối để gửi sự kết thúc khác và ngược trở lại. Nếu các host được kết nối một cách logic theo kiểu ngang hàng point-to-point, thì khi đó có thể có nhiều thiết bị trung gian. Nhưng các host cuối không nhận biết được các mạng nằm dưới và nhìn thấy nhau khi chúng được kết nỗi một cách trực tiếp. Cấu trúc không gian bus (Bus Topology) trong DCN Trong cấu trúc này, tất cả các thiết bị chia sẻ các đường kết nối hoặc cáp đơn. Cấu trúc không gian bus có vấn đề trong khi nhiều host gửi dữ liệu tại cùng một thời điểm. Vì thế, cấu trúc không gian bus hoặc sử dụng công nghệ CSMA/CD hoặc nhận ra một host như Bus Master để giải quyết vấn đề này. Nó là một mẫu đơn của mạng nơi mà một sự hỏng hóc của một thiết bị không ảnh hưởng tới các thiết bị khác. Nhưng sự hỏng hóc của đường dây thông tin được chia sẻ có thể làm các thiết bị khác dừng hoạt động các chức năng của nó. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 17
 18. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Cả các đầu cuối của băng tần được chia sẻ có các thiết bị terminator đầu dây cuối. Dữ liệu được gửi chỉ theo một hướng và ngay sau khi nó tiến tới cuối, terminator gỡ bỏ dữ liệu khỏi đường dây dẫn. Cấu trúc ngôi sao (Star Topology) trong DCN Tất cả các host trong cấu trúc ngôi sao được kết nối tới một thiết bị trung tâm, được biết như là hub, sử dụng một sự kết nối point-to-point. Có sự tồn tại một sự kết nối point-to-point giữa các host và hub. Thiết bị hub có thể là bất kỳ thiết bị nào sau đây:  Thiết bị Tầng-1 như hub hoặc bộ lặp  Thiết bị Tầng-2 như cổng chuyển mạch hoặc cầu nối  Thiết bị Tầng-3 như các đường dẫn (router) hoặc cổng. Như trong một cấu trúc Bus Topology, hub hoạt động như là một điểm đơn của sự hỏng hóc. Nếu hub lỗi, sự liên kết của tất cả các host tới các host khác sẽ gặp trục trặc. Mỗi sự trao đổi thông tin giữa các host, chỉ diễn ra thông qua hub. Cấu trúc ngôi sao không đắt khi để liên kết thêm một host, chỉ một cáp được yêu cầu và việc định hình là đơn giản. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 18
 19. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Cấu trúc vòng tròn (Ring Topology) trong DCN Trong cấu trúc vòng tròn, mỗi thiết bị host kết nối chính xác với hai thiết bị khác, tạo một cấu trúc hình tròn. Khi một host cố gắng để giao tiếp hoặc gửi thông tin đến một host mà không liền kề với nó, dữ liệu đi qua tất cả các host trung gian. Để kết nối thêm một host trong cấu trúc đã tồn tại, người quản lý có thể chỉ cần thêm một cáp. Việc hỏng hóc của bất kỳ host nào sẽ gây ra việc toàn cấu trúc gặp sự cố. Vì thế, mỗi kết nối trong vòng là một điểm lỗi. Có nhiều phương thức mà dùng các vòng dự phòng. Cấu trúc hỗn độn (Mesh Topology) trong DCN Trong kiểu cấu trúc này, một host được kết nối tới một hoặc nhiều host. Kiểu cấu trúc này có các host liên kết point-to-point với mỗi host khác hoặc có thể cũng có các host mà chỉ kết nối với một vài host theo kiểu point-to-point. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 19
 20. http://vietjack.com/data_communication_computer_network/index.jsp Copyright © vietjack.com Các host trong cấu trúc Mesh cũng làm việc như là rơle cho các host khác mà không có các kết nối trực tiếp point-to-point. Cấu trúc Mesh có hai kiểu sau:  Hỗn độn toàn phần (full mesh): Tất cả các host có kết nối point-to-point tới mỗi host khác trong mạng. Vì thế cho mỗi host mới, n(n-1)/2 kết nối được yêu cầu. Nó cung cấp cấu trúc mạng thích hợp nhất trong tất cả các cấu trúc mạng.  Hỗn độn cục bộ (partially mesh): Không phải tất cả các host có kết nối point-to-point tới mỗi host khác. Các host kết nối với nhau trong một vài kiểu tùy ý. Cấu trúc này tồn tại ở nơi mà chúng ta cần cung cấp sự tin cậy tới một vài host ngoài cấu trúc. Cấu trúc cây (Tree Topology) trong DCN Cũng được biết như là cấu trúc phân thứ bậc, đây là mẫu phổ biến nhất của cấu trúc mạng được sử dụng hiện tại. Cấu trúc này mô phỏng cấu trúc ngôi sao và kế thừa các đặc tính của cấu trúc bus. Cấu trúc này phân chia mạng thành nhiều mức/tầng của mạng. Phần lớn trong các mạng LAN, một mạng được chia thành ba kiểu thiết bị mạng. Mức thấp nhất là tầng truy cập (access-layer) mà máy tính có thể đính kèm. Mức trung được biết như là mức phân phối, mà làm việc như là bộ điều chỉnh mediator giữa mức cao hơn và mức thấp hơn. Mức cao nhất được biết như là tầng lõi, và là điểm trung tâm của mạng, ví dụ: gốc của cây mà từ đó các nhánh rẽ ra. http://vietjack.com/ Trang chia sẻ các bài học online miễn phí Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản