Tạm ngừng giao dịch và huỷ niêm yết

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
12
download

Tạm ngừng giao dịch và huỷ niêm yết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để vận hành, quản lý TTCK hiệu quả và bảo vệ lợi ích của NĐT, Sở GDCK/TTGDCK sử dụng các biện pháp như: cảnh báo, đưa chứng khoán (CK) vào diện kiểm soát, ngừng giao dịch hay thậm chí huỷ niêm yết. Xin giới thiệu về trường hợp tạm ngừng giao dịch CK và huỷ niêm yết được lược dẫn từ Nghị định 14/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Tạm ngừng giao dịch CK niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạm ngừng giao dịch và huỷ niêm yết

  1. Tạm ngừng giao dịch và huỷ niêm yết Để vận hành, quản lý TTCK hiệu quả và bảo vệ lợi ích của NĐT, Sở GDCK/TTGDCK sử dụng các biện pháp như: cảnh báo, đưa chứng khoán (CK) vào diện kiểm soát, ngừng giao dịch hay thậm chí huỷ niêm yết. Xin giới thiệu về trường hợp tạm ngừng giao dịch CK và huỷ niêm yết được lược dẫn từ Nghị định 14/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Tạm ngừng giao dịch CK niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp: - Giá, khối lượng giao dịch CK có biến động bất thường. - Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng Quy chế công bố thông tin đã bị đưa vào diện bị kiểm soát trong 1 tháng liên tục mà chưa khắc phục được nguyên nhân hoặc chưa có báo cáo về các biện pháp khắc phục. - Lợi nhuận sau thuế của tổ chức niêm yết là số âm 2 năm liên tiếp. - Cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 120 ngày. - Thực hiện việc tách, gộp cổ phiếu; tách, sáp nhập doanh nghiệp.
  2. - Khi có thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao dịch CK của tổ chức niêm yết cần có sự xác nhận của tổ chức niêm yết. - Theo yêu cầu của tổ chức niêm yết khi có thông tin chưa công bố có thể ảnh hưởng đến giao dịch CK của tổ chức niêm yết. - Trong trường hợp cần thiết, để bảo vệ lợi ích của NĐT hoặc đảm bảo ổn định thị trường. Huỷ niêm yết CK khi xảy ra một trong các trường hợp: - Vốn điều lệ đã góp của tổ chức có cổ phiếu, trái phiếu niêm yết giảm xuống dưới 80 tỷ đồng Việt Nam (CK niêm yết tại Sở GDCK) hoặc dưới 10 tỷ đồng (CK niêm yết tại TTGDCK). - Không có đủ 100 cổ đông nắm giữ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết hay không có đủ 100 người sở hữu trái phiếu của cùng một đợt phát hành trong 12 tháng liên tục (đối với CK niêm yết tại Sở GDCK) hoặc không đủ 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết (đối với CK niêm yết tại TTGDCK).
  3. - Tài sản ròng của quỹ đầu tư giảm xuống dưới 50 tỷ đồng trong 12 tháng liên tục. - Số người nắm giữ cổ phiếu của công ty đầu tư CK hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư giảm xuống dưới 100 người trong 12 tháng liên tục. - Vốn điều lệ đã góp của công ty đầu tư CK giảm xuống dưới 50 tỷ đồng. - Tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh chính từ một năm trở lên. - Tổ chức niêm yết bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành. - Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở GDCK/TTGDCK trong vòng 12 tháng. - Kết quả sản xuất - kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục và tổng số luỹ kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. - Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể hoặc phá sản, quỹ đầu tư CK chấm dứt hoạt động. - Trái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc trái phiếu niêm yết được tổ chức
  4. phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn. - Tổ chức kiểm toán có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức phát hành. - Tổ chức được chấp thuận niêm yết không tiến hành các thủ tục niêm yết tại Sở GDCK/TTGDCK trong thời hạn tối đa 3 tháng kể từ ngày được chấp thuận niêm yết. - Tổ chức niêm yết đề nghị huỷ bỏ niêm yết. Lưu ý: CK bị hủy bỏ niêm yết chỉ được đăng ký niêm yết lại ít nhất 12 tháng sau khi bị hủy bỏ niêm yết nếu đáp ứng các điều kiện niêm yết CK.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản