Tạo hiệu ứng pháo bông với Boris Red (P3)

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
176
lượt xem
42
download

Tạo hiệu ứng pháo bông với Boris Red (P3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TẠO HIỆU ỨNG PHÁO BÔNG VỚI BORIS RED Để hiệu ứng pháo bông di chuyển từ vị trí bên dưới của cửa sổ Composite xuất hiện bắn lên vùng giữa cửa sổ sau đó tia sáng phát ra lan rộng hơn và tỏa sáng, cần phải di chuyển vị trí điểm sáng cũng như tia sáng đến vị trí mới bên dưới cửa sổ Composite bằng cách thay đổi lần lượt vị trí Position đồng thời thay đổi kích thước ở mục Scale của các rãnh Diem sang và rãnh Sparks cho hợp lý. Trước tiên, chọn rãnh Diem sang, nhấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo hiệu ứng pháo bông với Boris Red (P3)

  1. TẠO HIỆU ỨNG PHÁO BÔNG VỚI BORIS RED Để hiệu ứng pháo bông di chuyển từ vị trí bên dưới của cửa sổ Composite xuất hiện bắn lên vùng giữa cửa sổ sau đó tia sáng phát ra lan rộng hơn và tỏa sáng, cần phải di chuyển vị trí điểm sáng cũng như tia sáng đến vị trí mới bên dưới cửa sổ Composite bằng cách thay đổi lần lượt vị trí Position đồng thời thay đổi kích thước ở mục Scale của các rãnh Diem sang và rãnh Sparks cho hợp lý. Trước tiên, chọn rãnh Diem sang, nhấp chọn keyframe đầu tiên của rãnh. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Controls : Diem sang, nhấp chọn tab Position tại cửa sổ Controls đang mở. Nhập các giá trị Position X: 400, Position Y: 400, Scale X, Y: 60. Nhập xong nhấn Enter cập nhật các giá trị vừa nhập. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát hình ảnh đốm sáng của rãnh Diem sang di chuyển xuống vị trí bên dưới cửa sổ Composite như hình. Tương tự, nhấp chọn keyframe đầu tiên của rãnh Sparks.
  2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2 mở cửa sổ Controls : Sparks, chọn tab Basic tại cửa sổ Controls. Nhấp chọn Sparks Shape: Pixel Trails, thay đổi giá trị các mục Spark Velocity: 10, Amount: 35, Producer X: 400, Producer Y: 400, Spread: 50, Spread Mode: Spriral, Spread Character: 40, Spread Area: 2, Spread Lifespan. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát hình ảnh đối tượng khi thay đổi giá trị thuộc tính ở tab Basic. Đảm bảo cửa sổ Controls : Sparks đang mở, nhấp chọn tab Color. Tại tab Color đang chọn, nhấp chọn Spark Color: Start. Code Use: Source Update, Custom Start: Vàng với giá trị thuộc tính màu R: 249, G: 253, B: 170, Compositing: Additive, nhấp chọn hộp kiểm Use “ Code Reference” Track. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát hình ảnh tia sáng thay đổi khi thay đổi giá trị ở tab Color.
  3. Chọn tab Options trong cửa sổ Controls : Sparks. Nhập các giá trị Particles Start: -100, Time Scale : 100, Delay: 30, Precision: 10, nhấp vào hộp kiểm Optimize Algorithm. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite nếu cửa sổ này chưa được mở. Quan sát hình ảnh đối tượng khi thay đổi giá trị ở tab Options. Thiết lập thời khoảng Duration 00:00:00:03, nhấn Enter cập nhật thời khoảng.
  4. Tất cả các rãnh keyframe cuối cùng được di chuyển đến vị trí Keyframe: 01, tức thời khoảng của tất cả các rãnh chỉ tồn tại đến vị trí Keyframe 00:01. Nhấp chọn keyframe cuối cùng của rãnh Mau Nen, nhấn giữ chuột di chuyển đến vị trí cuối cùng của cửa sổ Timeline để kéo dài thời khoảng tồn tại của rãnh. Nhấp chọn Keyframe cuối cùng của rãnh Diem sang. Keyframe chọn có màu đỏ. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2 mở cửa sổ Controls : Diem sang, chọn tab Position tại cửa sổ Controls đang mở, thay đổi giá trị các mục Position X: 360, Position Y: 150 thay đổi vị trí hiển thị đốm sáng. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát vị trí đốm sáng thay đổi khi thay đổi giá trị Position. Đốm sáng di chuyển lên phía trên vùng hiển thị so với vị trí ban đầu. Tại vị trí keyframe này tia sáng sẽ tỏa sáng rộng ra, tạo nên đốm sáng lan tỏa rộng ra.
  5. Nhấp chọn keyframe cuối cùng của rãnh Sparks. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2 mở cửa sổ Controls : Sparks. Chọn tab Basic trong cửa sổ Controls đang mở. Thay đổi giá trị các mục Amount: 300, Producer Y: 150, Spread: 700, Spread Character: 100, Spark Size Area: 100. Chọn tab Forces, thay đổi giá trị thuộc tính ở các mục Gravity: 100, Gravity Angle: 1800.
  6. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite nếu cửa sổ này chưa được mở. Nhấn phím Space Bar xem kết quả diễn hoạt hiệu ứng pháo bông. Nhấn Space Bar một lần nữa dừng kết quả diễn hoạt.
  7.  
Đồng bộ tài khoản