Tạo hiệu ứng pháo bông với Boris Red (P5)

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
129
lượt xem
39
download

Tạo hiệu ứng pháo bông với Boris Red (P5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TẠO HIỆU ỨNG PHÁO BÔNG VỚI BORIS RED Chọn rãnh Mau Nen, nhấp chọn Track New Shape 3D Plane hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + K tạo rãnh mới. Rãnh Video 2 được tạo ra ở phía trên rãnh Mau Nen. Nếu trước khi tạo rãnh mới bạn không chọn bất kỳ một rãnh nào trong Timeline thì khi chọn lệnh tạo thêm rãnh mới sẽ tự động tạo ra rãnh mới ở phía trên cùng của tất cả các rãnh trong Timeline. Nếu chọn một rãnh thì khi chọn lệnh tạo rãnh mới rãnh mới được tạo ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo hiệu ứng pháo bông với Boris Red (P5)

  1. TẠO HIỆU ỨNG PHÁO BÔNG VỚI BORIS RED Chọn rãnh Mau Nen, nhấp chọn Track > New Shape > 3D Plane hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + K tạo rãnh mới. Rãnh Video 2 được tạo ra ở phía trên rãnh Mau Nen. Nếu trước khi tạo rãnh mới bạn không chọn bất kỳ một rãnh nào trong Timeline thì khi chọn lệnh tạo thêm rãnh mới sẽ tự động tạo ra rãnh mới ở phía trên cùng của tất cả các rãnh trong Timeline. Nếu chọn một rãnh thì khi chọn lệnh tạo rãnh mới rãnh mới được tạo ra sẽ ở phía trên rãnh vừa chọn. Do đó khi chọn rãnh Mau Nen thì rãnh Video 2 tạo ra ở phía trên rãnh Mau Nen. Nhấp chọn rãnh Video 2, nhấn Enter nhập tên mới để thay đổi tên cho rãnh, nhập xong nhấn Enter một lần nữa cập nhật tên mới vừa nhập. Nhấn giữ chuột chọn keyframe đầu tiên của rãnh Hoc, di chuyển đến vị trí Keyframe: 00: 01. Nhấp vào biểu tượng Sets the Media type for the track ở rãnh Hoc, chọn Text từ danh sách trình đơn xổ xuống thay đổi thuộc tính Media cho rãnh.
  2. Cửa sổ Text Window xuất hiện, tại tab Text type chọn Font: VNI-Times, Size: 50, chọn chữ in đậm Bold. Chuyển sang tab Fill Color, nhấp chọn hộp kiểm Fill On, chọn màu chữ vàng ở mục Style Color, với giá trị thuộc tính màu lần lượt R: 255, G: 255, B: 0. Nhập dòng chữ Học nhanh chóng – dễ dàng vào khung nhập của cửa sổ Text Window. Nhập xong, chọn toàn bộ chữ Học, đổi Size: 60 ở tab Text type để tăng kích thước cho chữ đang chọn. Nhập xong nhấn vào nút Update ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ Text Window cập nhật nội dung vừa nhập cho rãnh đang chọn, nội dung vừa nhập sẽ được cập nhật ở cửa sổ Composite. Nhấp vào biểu tượng con mắt hiển thị Turn the track’s visibility on and off để tắt con mắt hiển thị hình ảnh của rãnh 3D Container 1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát hình ảnh đối tượng của các rãnh còn lại, trừ rãnh 3D Container 1. Chỉ hiển thị rãnh Logo STK và rãnh Hoc, do đó tại vị trí keyframe đầu tiên của Timeline thì chỉ thấy được nội dung của rãnh Hoc, còn rãnh STK bị khuất ở bên trong cửa sổ hiển thị. Nhấp chọn keyframe đầu tiên của rãnh Hoc.
  3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2 mở cửa sổ Controls : Hoc. Chọn tab Position, thay đổi giá trị các mục Position X: 400, Position Y: 400 thay đổi vị trí hiển thị nội dung của rãnh Hoc, Opacity: 0 hiển thị nội dung của rãnh với độ trong suốt, tức khi Opacity tiến gần về giá trị 0 thì hình ảnh đối tượng trở nên trong suốt . Chọn rãnh Hoc, nhấp chọn Track > New Shape > 3D Plane hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + K tạo thêm một rãnh mới. Rãnh Video 2 được tạo ra ở phía trên rãnh Hoc, nhấp chọn rãnh Video 2 nhấn Enter nhập Xem là tên mới của rãnh. Nhập xong nhấn Enter một lần nữa để cập nhật lại tên vừa nhập gán tên mới cho rãnh. Nhấn giữ chuột chọn keyframe đầu tiên của rãnh Xem, di chuyển keyframe đang chọn đến Keyframe: 00: 01: 15.
  4. Nhấp vào biểu tượng Sets the Media type for the track của rãnh Xem đang chọn, nhấp chọn Text từ danh sách trình đơn xổ xuống để thay đổi thuộc tính Media cho rãnh đang được chọn. Cửa sổ Text Window xuất hiện, chọn tab Text type, chọn Font: VNI-Times, Size: 50, chọn hộp Bold để chọn chữ in đậm. Nhấp chọn tab Fill Color, chọn hộp kiểm Fill On, chọn màu chữ vàng ở mục Color với giá trị thuộc tính màu lần lượt R: 255, G: 255, B: 0. Nhập dòng chữ Xem thao tác bằng hình ảnh vào khung nhập của cửa sổ Text Window. Nhập xong nhấp chọn chữ Xem đổi kích thước Size: 60 tăng kích thước chữ Xem.
  5. Nhập xong nhấn vào nút Update ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ Text Window, cập nhật nội dung vừa nhập vào rãnh đang chọn, nội dung vừa nhập vào sẽ được cập nhật ở cửa sổ hiển thị Composite. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite nếu cửa sổ này chưa được mở. Quan sát hình ảnh đối tượng vừa nhập vào của rãnh Xem. Nhấp chọn Keyframe: 00: 01: 15 của rãnh Xem. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2 mở cửa sổ Controls : Xem. Chọn tab Position tại cửa sổ Controls đang mở, thay đổi gí trị ở các mục Position X: 400, Position Y: 60 thay đổi vị trí hiển thị hình ảnh của rãnh đang chọn, Opactity: 0 chọn độ trong suốt hoàn toàn tại vị trí keyframe này hình ảnh toàn bộ nội dung của rãnh trở nên trong suốt không thể nhìn thấy. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát hình ảnh đối tượng của rãnh Xem trở nên trong suốt như hình.
  6. Nhấp chọn keyframe cuối cùng của rãnh Xem. Keyframe đang chọn có màu đỏ. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2 mở cửa sổ Controls : Xem tại vị trí keyframe đang chọn, nhấp chọn tab Position tại cửa sổ Controls đang mở. Thay đổi giá trị Position Y: 160, di chuyển hình ảnh đối tượng đến vị trí mới. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 3 mở cửa sổ Composite quan sát hình ảnh đối tượng hiển thị. Tại vị trí keyframe đang chọn của rãnh Xem nội dung hiển thị của rãnh xuất hiện rõ ở vị trí Position Y: 160 hiển thị ở phía trên nội dung của rãnh Hoc, được bố trí ở vị trí hiển thị thích hợp như hình.
  7. Chọn rãnh Mau Nen, nhấp chọn Track > New Shape > 3D Plane hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + K tạo rãnh mới đặt phía trên rãnh Mau Nen. Rãnh Video 2 được tạo ra. Chọn rãnh Video 2, nhấn Enter thực hiện đổi tên rãnh Video 2 thành Ung dung. Nhập xong nhấn Enter một lần nữa cập nhật tên mới cho rãnh. Nhấn giữ chuột chọn keyframe đầu tiên của rãnh Ung dung, di chuyển keyframe này đến vị trí Keyframe: 00: 02: 05. Nhấp vào biểu tượng Sets the Media type for the track ở rãnh Ung dung, nhấp chọn Text từ danh sách trình đơn xổ xuống thay đổi thuộc tính Media cho rãnh.
  8. Cửa sổ Text Window xuất hiện, nhấp chọn tab Text type, chọn Font: VNI-Times, Font: 60, kiểu chữ in đậm bằng cách nhấn nút Bold. Tại tab Fill Color, nhấp chọn hộp kiểm Fill On, chọn màu vàng ở mục Style Color với giá trị thuộc tính màu lần lượt R: 255, G: 255, B: 0 ở khung nhập bên cạnh biểu tượng hộp màu của mục Style Color. Nhập dòng chữ Ứng dụng ngay những gì đã học vào khung nhập của cửa sổ Text Window. Nhập xong nhấp chọn chữ ngay những gì đã học đổi kích thước Size: 50, giảm kích thước dòng chữ đang chọn xuống 50. Như vậy dòng chữ Ứng dụng với kích thước lớn hơn Size: 60, dòng chữ ngay những gì đã học kích thước nhỏ hơn Size: 50.  
Đồng bộ tài khoản