Ghép cảnh và tạo hiêu ứng với COMBUSTION 3.0 phần 3

Chia sẻ: Lac Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
90
lượt xem
16
download

Ghép cảnh và tạo hiêu ứng với COMBUSTION 3.0 phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc hiệu chỉnh đường di chuyển và áp dụng hiệu ứng của layer MOTO đã hoàn tất trong phần 2. Phần 3 hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh layer KHAN DAI. Nhìn vào màn hình ta thấy, bầu trời trong khung hình quá sáng không thích hợp cho việc áp dụng hiệu ứng pháo bông. Vì thế cần phải hiệu chỉnh lại vùng bầu trời. Như vậy trên layer này chi áp dụng hiệu ứng một phần nên cần phải chọn vùng. Nhấp phải vào layer KHAN DAI, một trình đơn hiện ra, nhấp chọn Operator Selection Draw...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ghép cảnh và tạo hiêu ứng với COMBUSTION 3.0 phần 3

 1. GHÉP CẢNH VÀ TẠO HIỆU ỨNG VỚI COMBUSTION 3.0 (PHẦN 3) Độ khó 4/10 Việc hiệu chỉnh đường di chuyển và áp dụng hiệu ứng của layer MOTO đã hoàn tất trong phần 2. Phần 3 hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh layer KHAN DAI. Nhìn vào màn hình ta thấy, bầu trời trong khung hình quá sáng không thích hợp cho việc áp dụng hiệu ứng pháo bông. Vì thế cần phải hiệu chỉnh lại vùng bầu trời. Như vậy trên layer này chi áp dụng hiệu ứng một phần nên cần phải chọn vùng. Nhấp phải vào layer KHAN DAI, một trình đơn hiện ra, nhấp chọn Operator > Selection > Draw Selection… Khi ấy, mục Draw Selection sẽ hiện lên trong layer KHAN DAI. Lúc này mục Draw Selection sẽ là mục hiện hành trong khung Workspace. Nhấp chọn tab Toolbar. Sau đó nhấp chọn công cụ Polygon/Bezier Selection Tool. Chọn công cụ xong, đưa vào màn hình quan sát và nhấp chọn vùng trời trong khung hình của layer KHAN DAI. Việc tạo ra vùng chọn cũng giống việc tạo ra một đường mask. Sau khi tạo ra một vùng chọn khép kín, vùng chọn sẽ hiện ra với những đoạn thằng đứt quãng.
 2. Lúc này, tab Selection Controls hiện ra, trong tab này nhấp nút Modes. Sau đó nhập thông số vào mục Feather: 7. Sau khi đã tạo ra vùng chọn trong khung hình của layer KHAN DAI, bổ sung hiệu ứng cho vùng chọn này bằng cách nhấp phải vào mục Draw Selection trong khung Workspace, một trình đơn hiện ra, chọn Add Operator > Color Correction > Brightness/Contrast… Lúc này, hiệu ứng Brightness/Contrast được bổ sung vào vùng chọn trên khung hình của layer KHAN DAI. Nhấp chọn hiệu ứng Bright/Contrast, sau đó nhấp vào tab Brightmess/Contrast và nhập thông số vào các mục như sau: Brightness: -67% và Contrast: -51%. Nhập thông số vào mục Brightness và Contrast xong, nhấp đúp vào toán tử Composite để nó trở thành toán tử hiện hành.
 3. Sau đây là hình ban đầu và hình đã áp dụng hiệu ứng Brightness/Contrast cho vùng chọn. Bây giờ bổ sung hiệu ứng pháo bông vào khung hình của layer KHAN DAI. Nhấp phải vào layer KHAN DAI, một trình đơn xuất hiện, nhấp chọn Operator > Particle. Lúc này, hiệu ứng Particle được bổ sung vào khung hình của layer KHAN DAI và hiệu ứng Particle trở thành mục hiện hành. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library. Trong mục Library có một thư mục hiệu ứng của hiệu ứng hạt. Với thư mục hiệu ứng này chúng ta có thể chọn một hiệu ứng để áp dụng cho khung hình của clip Video. Bây giờ nhấp chọn hiệu ứng Shooting Star Trail và nhấp vào nút Enable Preview để xem trước hiệu ứng này trong màn hình kiểm tra của mục Particle.
 4. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Sau khi chọn công cụ xong, đưa vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí khán giả ngồi trên khán đài như hình bên. Chúng ta sẽ thiết đặt cho pháo bông bắn lên bầu trời từ khán đài như một cảnh thật sự. Lúc này trong layer KHAN DAI ở mục Particle sẽ hiện ra mục hiệu ứng Shooting Star Trail. Nhấp chọn mục này. Nhấp chọn tab Timeline, sau đó nhập thông số vào mục Size là 0.00. Nếu không thấy mục Size chỉ cần nhấp vào nút tam giác trong mục Tint, một danh sách hiệu chỉnh sẽ xổ xuống. Nhập thông số xong, nhấp chọn mục Size và nhấp vào nút Add Key để thiết đặt keyframe cho mục này tại thời điểm 0 giây. Nhấp vào nút Animate để bắt đầu thiết đặt keyframe cho hiệu ứng Shooting Star Trail. Tiếp theo đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 2. Vào thời điểm này, kéo rê điểm hiệu ứng này đến một vị trí trên bầu trời. Khi ấy giữa điểm đầu và điểm vừa di chuyển đến sẽ được nối bởi một đường thẳng. Ngoài ra, có thể nhập thông số cho vị trí của điểm hiệu ứng trong các mục hiệu chỉnh của Transform ở tab Timeline. Nhập thông số vào mục X Position: 58.00, Y Position: 34.00 và mục Size là 100.00.
 5. Tiếp theo, đưa tiếp thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 3. Lúc này, nhập thông số vào mục Size là: 0.00. Thời điểm giây thứ 3 này cũng là thời điểm đặt keyframe cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail. Ở đây, chúng ta sẽ tạo một hiệu ứng pháo bông, nhưng có sự kết hợp của hai hiệu ứng. Một hiệu ứng bắn lên và một hiệu ứng bung ra. Đưa thời gian hiện hành về thời điểm giây thứ 2. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool.
 6. Vào thời điểm này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Tức là khi hiệu ứng Shooting Star Trail vừa bắn lên thì hiệu ứng Flash Gordon bung ra như pháo bông. Lúc này trong layer KHAN DAI ở mục Particle sẽ hiện ra mục hiệu ứng Flash Gordon. Nhấp chọn mục này. Bây giờ nhấp chọn tab Timeline, sau đó nhập thông số vào mục Zoom là 15.00. Nếu không thấy mục Size chỉ cần nhấp vào nút tam giác trong mục Tint, một danh sách hiệu chỉnh sẽ xổ xuống trong đó có mục Zoom. Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết đặt cho một loạt pháo bông bắn lên nền trời, nhưng không cần thiết đặt keyframe cho hiệu ứng Shooting Star Trail mà chỉ dùng lệnh Duplicate. Nhấp phải vào hiệu ứng Particle, một trình đơn xuất hiện, nhấp chọn mục Duplicate. Thực hiện lệnh này 4 lần để trong layer KHAN DAI tạo ra thêm 4 mục Particle nữa.
 7. Bây giờ, nhấp đúp vào mục Particle(5) để mục này trở thành mục hiện hành trong màn hình quan sát. Tiếp theo, nhấp chọn tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 mục hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframes tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Khi dùng lệnh Duplicate thì hiệu ứng Particle sẽ được nhân bản và những gì thiết đặt ở Particle này sẽ có trong Particle nhân bản. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 2.
 8. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 4. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(5) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon.
 9. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00. Việc nhập thông số vào mục Zoom sẽ làm cho hiệu ứng pháo bông bung ra có giới hạn. Tùy theo, ngữ cảnh mà điều chỉnh mục Zoom cho hợp với khung hình. Khi ấy, ngữ cảnh sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Các bạn có thể hiệu chỉnh được độ rộng của hiệu ứng này. Bây giờ, nhấp đúp vào mục Particle(4) để mục này trở thành mục hiện hành trong màn hình quan sát. Sau khi chọn mục Particle(4) thì các hiệu chỉnh của mục này hiện ra trong tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframe tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 4.
 10. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 6. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(4) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon.
 11. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00. Bây giờ, nhấp đúp vào Particle(3) để mục này trở thành hiện hành trong màn hình quan sát. Sau khi chọn Particle(3) thì các hiệu chỉnh của mục này hiện ra trong tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframes tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline.
 12. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 6. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 8. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(4) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon.
 13. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00. Bây giờ, nhấp đúp vào mục Particle(2) để mục này trở thành mục hiện hành trong màn hình quan sát. Sau khi mục Particle(2) thì các mục hiệu chỉnh của mục này hiện ra trong tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 mục hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframes tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline.
 14. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 8. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 10. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon.
 15. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(2) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00. Với phần bổ sung hiệu ứng Particle sẽ tạo ra một hiệu ứng pháo bông. Việc thiết đặt 5 đợt pháo bông bắn liên tục, nếu không dùng lệnh Duplicate thì mất rất nhiều thời gian. Chúng ta chỉ cần thiết đặt lại phần hiệu ứng Flash Gordon theo thời gian của hiệu ứng Shooting Star Trail. Việc thiết đặt các mục hiệu ứng Particle cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về việc di chuyển các keyframes trong một clip.  
Đồng bộ tài khoản