Ghép cảnh và tạo hiệu ứng với Combustion P4

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
106
lượt xem
17
download

Ghép cảnh và tạo hiệu ứng với Combustion P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GHÉP CẢNH VÀ TẠO HIỆU ỨNG VỚI COMBUSTION 3.0 Bây giờ, nhấp đúp vào mục Particle(5) để mục này trở thành mục hiện hành trong màn hình quan sát. Tiếp theo, nhấp chọn tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 mục hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframes tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ghép cảnh và tạo hiệu ứng với Combustion P4

  1. GHÉP CẢNH VÀ TẠO HIỆU ỨNG VỚI COMBUSTION 3.0 Bây giờ, nhấp đúp vào mục Particle(5) để mục này trở thành mục hiện hành trong màn hình quan sát. Tiếp theo, nhấp chọn tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 mục hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframes tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Khi dùng lệnh Duplicate thì hiệu ứng Particle sẽ được nhân bản và những gì thiết đặt ở Particle này sẽ có trong Particle nhân bản. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 2.
  2. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 4. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(5) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon.
  3. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00. Việc nhập thông số vào mục Zoom sẽ làm cho hiệu ứng pháo bông bung ra có giới hạn. Tùy theo, ngữ cảnh mà điều chỉnh mục Zoom cho hợp với khung hình. Khi ấy, ngữ cảnh sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Các bạn có thể hiệu chỉnh được độ rộng của hiệu ứng này. Bây giờ, nhấp đúp vào mục Particle(4) để mục này trở thành mục hiện hành trong màn hình quan sát. Sau khi chọn mục Particle(4) thì các hiệu chỉnh của mục này hiện ra trong tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframe tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 4.
  4. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 6. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(4) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon.
  5. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00. Bây giờ, nhấp đúp vào Particle(3) để mục này trở thành hiện hành trong màn hình quan sát. Sau khi chọn Particle(3) thì các hiệu chỉnh của mục này hiện ra trong tab Timeline. Trong tab này sẽ có 2 hiệu ứng, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, sau đó nhấn phím Delete để xóa hiệu ứng này. Chúng ta sẽ giữ hiệu ứng Shooting Star Trails lại và di chuyển các keyframes tới một thời điểm khác. Sau khi xóa hiệu ứng Flash Gordon xong, nhấp vào nút tam giác trong mục Shooting Star Trail, một danh sách hiệu chỉnh hiện ra. Lúc này các keyframes cũng xuất hiện trong tab này. Các keyframes này đã được thiết đặt từ trước. Dùng chuột kéo một vùng chọn bao quanh tất cả các keyframes trong tab Timeline.
  6. Sau khi chọn tất cả các keyframes xong, nhấp vào một keyframe ở đầu đoạn keyframe. Sau đó, di chuyển sang phải sao cho keyframe đầu tiên đến vị trí giây thứ 6. Đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 8. Nhấp chọn tab Particle Controls và nhấp tiếp vào nút Library trong mục Library. Tiếp theo, nhấp chọn hiệu ứng Flash Gordon, hiệu ứng này hiện lên trong màn hình kiểm tra của mục Particle. Sau khi nhấp chọn hiệu ứng xong, nhấp chọn tab Toolbar. Trong tab Toolbar nhấp chọn công cụ Point Emitter Tool. Vào thời điểm giây thứ này, đưa trỏ chuột vào màn hình quan sát và nhấp vào vị trí cuối của hiệu ứng Shooting Star Trail để đặt hiệu ứng Flash Gordon. Khi đặt hiệu ứng Flash Gordon xong thì hiệu ứng này sẽ xuất hiện trong Particle(4) ở layer KHAN DAI. Nhấp chọn mục Flash Gordon.
  7. Sau đó nhấp chọn tab Timeline, trong tab này sẽ xuất hiện các mục hiệu chỉnh của hiệu ứng Flash Gordon. Bây giờ, nhập thông số vào mục Zoom trong phần Tint của hiệu ứng Flash Gordon là 15.00.  
Đồng bộ tài khoản