intTypePromotion=1

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2018

Chia sẻ: Mai Hong Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
4
lượt xem
0
download

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2018. Gồm các bài viết: xây dựng cơ sở dữ liệu giúp nhận dạng nguồn gốc dầu trong các sự cố ô nhiễm dầu ở Việt Nam; nghiên cứu mô phỏng động phân xưởng đồng phân hóa naphtha nhẹ; địa tầng trầm tích Đệ Tam bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam... Để nẵm rõ chi tiết nội dung các bài viêt mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí Dầu khí - Số 03/2018

 1. Petro ietnam T¹p chÝ cña tËp ®oµn dÇu khÝ quèc gia viÖt nam - petrovietnam SỐ 3 - 2018 ISSN-0866-854X
 2. Petro ietnam T¹p chÝ cña tËp ®oµn dÇu khÝ quèc gia viÖt nam - petrovietnam SỐ 3 - 2018 ISSN-0866-854X TỔNG BIÊN TẬP TS. Nguyễn Quốc Thập PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TS. Lê Mạnh Hùng TS. Phan Ngọc Trung BAN BIÊN TẬP TS. Hoàng Ngọc Đang TS. Nguyễn Minh Đạo CN. Vũ Khánh Đông TS. Nguyễn Anh Đức ThS. Trần Hưng Hiển ThS. Vũ Văn Nghiêm ThS. Lê Ngọc Sơn KS. Lê Hồng Thái ThS. Nguyễn Văn Tuấn TS. Phan Tiến Viễn TS. Trần Quốc Việt TS. Nguyễn Tiến Vinh TS. Nguyễn Hoàng Yến THƯ KÝ TÒA SOẠN ThS. Lê Văn Khoa ThS. Nguyễn Thị Việt Hà PHỤ TRÁCH MỸ THUẬT Lê Hồng Văn TỔ CHỨC THỰC HIỆN, XUẤT BẢN Viện Dầu khí Việt Nam TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ Tầng M2, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam - 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 024-37727108 | 0982288671 * Fax: 024-37727107 * Email: tapchidk@vpi.pvn.vn Ảnh bìa: Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" nỗ lực vượt khó, đảm bảo sản lượng khai thác. Ảnh: Huy Hùng Giấy phép xuất bản số 100/GP - BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/4/2013
 3. NỘI DUNG TIÊU ĐIỂM TIÊU ĐIỂM HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN, PHẢN BIỆN Hội Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thực địa, đánh giá địa chất tại đảo Phú Quý. Ảnh: Lê Khoa Hội Dầu khí Việt Nam trong nhiệm Tập hợp trí tuệ của đội ngũ khoa học kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí HỘI NGHỊ THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ NĂM 2018: kỳ qua đã tập trung nâng cao chất lượng, Trong nhiệm kỳ II (2014 - 2017), tại Lô Tây Matveev, biển Pechora, tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của đội Liên bang Nga”, “Báo cáo đánh giá ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH GIA TĂNG TRỮ LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC N Hội Dầu khí Việt Nam đã đóng góp trữ lượng và phát triển mỏ Cá Voi ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và công ý kiến phản biện cho: Dự thảo “Quy Xanh”, “Báo cáo đánh giá trữ lượng nghệ dầu khí, nâng cao hiệu quả công hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt và phát triển mỏ Thỏ Trắng”, “Báo Tại Hội nghị triển khai kế hoạch thăm gày 23/3/2018, tại pháp tối ưu hóa về tổ chức, quản tác tư vấn, phản biện đối với các vấn đề Nam đến năm 2025, định hướng cáo kế hoạch đại cương phát triển dò - khai thác dầu khí năm 2018, Tập đoàn Tp. Vũng Tàu, Tập lý, tài chính, kinh tế kỹ thuật… để có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đến năm 2035”; Dự thảo “Quy hoạch mỏ khí Lô 46/13”; “Báo cáo đánh Dầu khí Việt Nam đã nhận diện các thách đoàn Dầu khí Việt nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án ngành Dầu khí Việt Nam. Về nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp khí Nam đã tổ chức Hội thăm dò khai thác. Đồng thời, Tập giá trữ lượng” và “Báo cáo kế hoạch thức đối với sự phát triển lĩnh vực cốt lõi trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Tập Việt Nam đến năm 2025, định hướng nghị triển khai kế đoàn sẽ phân loại các dự án đầu đại cương phát triển mỏ Phong Lan khi giá dầu diễn biến phức tạp, những đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh đến năm 2035”; Dự thảo “Quy hoạch hoạch thăm dò và khai thác dầu khí tư để ưu tiên thực hiện các dự án Dại”; “Báo cáo thẩm định mỏ khí Lô B khu vực dự báo có tiềm năng dầu khí chủ mong muốn Hội Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá có hiệu quả, ít rủi ro; giãn tiến độ & 48/95 và 52/97”… Đồng thời, Hội yếu ở khu vực nước sâu, xa bờ, có điều kiện tư vấn, phản biện “Ngành Dầu khí trong đến năm 2025, định hướng đến năm Dầu khí Việt Nam đã tham gia cùng kết quả thực hiện công tác thăm các dự án chưa thực sự cấp bách; thi công phức tạp, yêu cầu công nghệ cao, thời gian tới đứng ở vị trí nào trong nền 2035”; Dự thảo Nghị định hướng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra dò, khai thác dầu khí năm 2017; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và chi phí rất lớn; rủi ro địa chất, CO2, H2S, áp kinh tế quốc dân, đi theo hướng nào và dẫn thi hành Luật Dầu khí sửa đổi… định kỳ công tác quản lý mỏ và thực phương hướng triển khai nhiệm vụ kiến nghị các giải pháp, cơ chế để suất cao, nhiệt độ cao; các bẫy chứa dạng và các giải pháp thực hiện thành thúc đẩy công tác tìm kiếm, thăm bằng con đường nào”, từ đó đề xuất điều hiện kế hoạch khai thác các mỏ dầu Đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm địa tầng, phi cấu tạo… Hội nghị cũng tập công kế hoạch năm 2018 và giai dò dầu khí. chỉnh các mục tiêu trong Chiến lược phát khí; nghiên cứu, đánh giá hiện trạng dò, khai thác, Hội Dầu khí Việt Nam trung phân tích các khó khăn, thách thức, đoạn tiếp theo. triển, xác định các khu vực cần tập trung khai thác mỏ Thăng Long - Đông Đô Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập đã tham gia phản biện: “Sơ đồ công rút ra các bài học kinh nghiệm và thảo luận thăm dò, khai thác, các xu hướng công nghệ mỏ Bạch Hổ hiệu chỉnh”, “Báo nhằm cải thiện chế độ khai thác khi Phát biểu khai mạc Hội nghị, trung trí tuệ để phân tích các khó các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành nghệ tác động đến nhu cầu năng lượng… cáo đầu tư Lô PM 304 ở Malaysia”, sản lượng đang suy giảm mạnh, có Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí khăn, thách thức, rút ra bài học công kế hoạch gia tăng trữ lượng, sản nguy cơ đóng mỏ... Việt Nam Trần Sỹ Thanh cho biết kinh nghiệm và thảo luận các giải “Báo cáo điều chỉnh tìm kiếm thăm lượng khai thác dầu khí trong năm 2018 và Tập đoàn đã và đang tập trung chỉ pháp cụ thể nhằm thực hiện thành dò ở Peru”, “Báo cáo đầu tư hợp Trong lĩnh vực khâu sau, Hội giai đoạn tiếp theo. đạo các đơn vị triển khai các giải công kế hoạch thăm dò, thẩm tác với Rosneft tham gia Dự án tìm Dầu khí Việt Nam phối hợp cùng 4 8 4 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 8 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ HÓA CHẾ BIẾN DẦU KHÍ KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ 16. Lựa chọn và áp 32. Nghiên cứu mô 38. Các công cụ phái 50. Xây dựng cơ sở dữ dụng choòng khoan phỏng động phân sinh và khả năng áp liệu giúp nhận dạng Kymera để khoan xưởng đồng phân hóa dụng cho các doanh nguồn gốc dầu trong qua tầng Oligocene - naphtha nhẹ nghiệp Việt Nam hoạt các sự cố ô nhiễm dầu ở Eocene cho các giếng động trong lĩnh vực dầu Việt Nam khoan phát triển mỏ khí tại khu vực Tây Bắc bể Cửu Long 20. Nghiên cứu, sản xuất chất phụ gia ức chế sa lắng muối “DPEC Antiscalant-2” trong các giếng khoan khai thác dầu khí 28. Địa tầng trầm tích Đệ Tam bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam
 4. THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ FOCUS LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG CHOÒNG KHOAN KYMERA ĐỂ KHOAN QUA TẦNG OLIGOCENE - EOCENE CHO CÁC GIẾNG KHOAN 2018 Exploration and Production Confernce: Ensuring the Plan for increased reserves and production output .......4 PHÁT TRIỂN MỎ TẠI KHU VỰC TÂY BẮC BỂ CỬU LONG Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Quang Khải Nguyễn Duy Sâm, Trần Duy Khang Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước Email: tuannm@pvep.com.vn Vietnam Petroleum Association: Tóm tắt Trong quá trình khoan thăm dò thẩm lượng mỏ ở khu vực Tây Bắc bể Cửu Long, khi khoan qua các tầng Oligocene - Eocene cho công Improving efficiency of advisory and feedback activities ..................8 đoạn 12¼inch của các giếng khoan phát triển (L-1X, L-2X, L-3X), các choòng khoan kim cương đa tinh thể có lưỡi cắt (PDC) hoặc choòng khoan 3 chóp xoay răng cắm (TCI) được sử dụng với tốc độ khoan trung bình là 0,9 - 3m/giờ, thời gian khoan bị hạn chế bởi tuổi thọ của choòng, năng suất và hiệu quả khoan rất thấp, ảnh hưởng lớn đến thời gian và chi phí giếng khoan. Công nghệ choòng khoan mới sử dụng choòng khoan Kymera (PDC kết hợp với 3 chóp xoay răng cắm) đã được Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC) sử dụng để khoan công đoạn 12¼inch qua các tầng Oligocene - Eocene. Việc áp First quarter 2018: dụng thành công công nghệ khoan định hướng cho công đoạn 12¼inch bằng choòng KM633X (3 cánh, 3 chóp xoay) với kỷ lục về tốc độ khoan trung bình đạt 5,99m/giờ và khoảng khoan dài 516m tại giếng khoan L-4X được các nhà thầu dầu khí đánh giá rất cao. Petrovietnam produces 6.34 million tons of oil equivalent .................12 Nhằm tối ưu hiệu quả khoan cũng như chi phí giếng khoan, PVEP POC sẽ tiếp tục nghiên cứu sử dụng loại choòng khoan này để khoan qua các thành hệ tương tự cho các giếng khoan phát triển mỏ tại khu vực Tây Bắc bể Cửu Long. Từ khóa: Choòng khoan Kymera, tầng Oligocene - Eocene, Tây Bắc bể Cửu Long. 1. Giới thiệu PDC rất kém và có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng bó choòng, giảm hiệu suất khoan. VPI produces and supplies anti-corrosion products Trong giai đoạn khoan thăm dò tại mỏ thuộc khu vực Tây Bắc bể Cửu Long, các Trong khi áp dụng cho choòng khoan 3 chóp xoay răng cắm giếng khoan phải thi công qua các tầng Oli- TCI, với cơ chế khoan đập có hiệu quả rất thấp trong việc khoan qua for petroleum structures .........................................................................14 gocene - Eocene với các lớp cát kết, sét kết, các tầng sét có độ cứng và đàn hồi cao (vừa cứng vừa dẻo). Nếu tiếp bột kết xen kẽ và một ít đá vôi (Hình 1). Đặc tục sử dụng sẽ đạt đến giới hạn tuổi thọ của choòng, số mét khoan biệt là tầng Oligocene với sét có dính, dẻo, không cao, ảnh hưởng đến thời gian thi công khoan. trương nở và đàn hồi cao ở độ sâu khoảng Năng suất thi công các loại choòng khoan PDC và choòng 3 chóp 3.400mTVD. Ngoài ra, tầng Eocene chủ yếu là xoay răng cắm TCI ở giếng L-4X được thể hiện trong Bảng 1. cát kết xen kẹp sét kết với độ cứng, mài mòn SCIENTIFIC RESEARCH Theo Bảng 1, tốc độ và số mét khoan trên một choòng khoan rất cao làm cho công tác khoan gặp nhiều khó thấp, tốn nhiều thời gian kéo thả để thay choòng, phải sử dụng nhiều khăn do tốc độ khoan rất chậm. Đây là công choòng khoan dẫn đến chi phí giá thành cao và ảnh hưởng đến tiến đoạn quan trọng để khoan tới chiều sâu đặt độ thi công của giếng khoan. ống chống trước khi khoan công đoạn tiếp theo vào vỉa sản phẩm. Vì vậy việc lựa chọn Trà Tầng C gồm cát kết, sét kết và bột kết xen kẽ, Tân C 2841/ và ít đá vôi choòng khoan trong công đoạn này đóng trên 2804 vai trò rất quan trọng trong sự thành công Selection and utilisation of Kymera bit for Oligocene-Eocene Muộn Oligocene của giếng khoan. Trà Tân D Tầng D gồm sét kết và bột kết xen kẽ cát kết giữa và ít đá vôi mỏng 2. Thách thức khi thi công công đoạn development wells in the North-West area, Cuu Long basin ............16 3576/ 12¼inch qua các tầng Oligocene - Eocene 3539 Tầng E gồm cát kết xen kẹp sét kết và bột kết Sớm L E 3660/ xen kẹp và lớp ít đá vôi mỏng Tầng Oligocene là tầng chứa vật liệu sét 3620 NE? L1 F Tầng F30 phần lớn là cát kết Arkose, sét kết, dẻo với độ kết dính cao, khả năng ngậm nước 3967/ bột kết và ít đá vôi và trương nở cao làm cho hiệu quả khoan của Hình 1. Đặc tính tầng Oligocene - Eocene của khu vực nghiên cứu Study and manufacturing of scale inhibitor Ngày nhận bài: 12/5/2017. Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 12 - 19/5/2017. Ngày bài báo được duyệt đăng: 13/3/2018. 16 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 16 “DPEC Antiscalant-2” for use in production wells ...............................20 Tertiary sedimentary stratigraphy of Phu Khanh basin on the Vietnam continental shelf ......,..................................................28 Study on dynamic simulation of light naphtha hydroisomerisation process ......................................32 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI Derivative tools and possible application to Vietnamese companies 60. Mối liên hệ giữa quá trình operating in the oil and gas sector ......................................................38 biến đổi vật chất hữu cơ và các hoạt động phun trào núi lửa trẻ ở Building a database to identify oil sources in oil pollution incidents bể Cửu Long in Vietnam ...............................................................................................50 NEWS Vietnam, Laos strengthen energy co-operation ..................................66 Strengthening the State Steering Committee for Key Petroleum Projects .....................................................................67 Vietnam, South Korea boost co-operation in the field of energy ....68 PV GAS and VPI co-operate in scientific and technological research and development ..................................................................................69 PVEP transfers 5% of interest in Block 14-1/05 to Murphy ....................71 Gazprom prepares for commercial production in Kovyktinskoye field ..............................................................................72 Nord Stream 2 completes German permitting ...................................73
 5. TIÊU ĐIỂM HỘI NGHỊ THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ NĂM 2018: ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH GIA TĂNG TRỮ LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG KHAI THÁC N Tại Hội nghị triển khai kế hoạch thăm gày 23/3/2018, tại pháp tối ưu hóa về tổ chức, quản dò - khai thác dầu khí năm 2018, Tập đoàn Tp. Vũng Tàu, Tập lý, tài chính, kinh tế kỹ thuật… để Dầu khí Việt Nam đã nhận diện các thách đoàn Dầu khí Việt nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án Nam đã tổ chức Hội thăm dò khai thác. Đồng thời, Tập thức đối với sự phát triển lĩnh vực cốt lõi nghị triển khai kế đoàn sẽ phân loại các dự án đầu khi giá dầu diễn biến phức tạp, những hoạch thăm dò và khai thác dầu khí tư để ưu tiên thực hiện các dự án khu vực dự báo có tiềm năng dầu khí chủ năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá có hiệu quả, ít rủi ro; giãn tiến độ yếu ở khu vực nước sâu, xa bờ, có điều kiện kết quả thực hiện công tác thăm các dự án chưa thực sự cấp bách; thi công phức tạp, yêu cầu công nghệ cao, dò, khai thác dầu khí năm 2017; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và chi phí rất lớn; rủi ro địa chất, CO2, H2S, áp phương hướng triển khai nhiệm vụ kiến nghị các giải pháp, cơ chế để suất cao, nhiệt độ cao; các bẫy chứa dạng và các giải pháp thực hiện thành thúc đẩy công tác tìm kiếm, thăm địa tầng, phi cấu tạo… Hội nghị cũng tập công kế hoạch năm 2018 và giai dò dầu khí. trung phân tích các khó khăn, thách thức, đoạn tiếp theo. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập rút ra các bài học kinh nghiệm và thảo luận Phát biểu khai mạc Hội nghị, trung trí tuệ để phân tích các khó các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí khăn, thách thức, rút ra bài học công kế hoạch gia tăng trữ lượng, sản Việt Nam Trần Sỹ Thanh cho biết kinh nghiệm và thảo luận các giải lượng khai thác dầu khí trong năm 2018 và Tập đoàn đã và đang tập trung chỉ pháp cụ thể nhằm thực hiện thành giai đoạn tiếp theo. đạo các đơn vị triển khai các giải công kế hoạch thăm dò, thẩm 4 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 6. PETROVIETNAM Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: PVN Trong năm 2017, công tác tìm sớm phát triển khai thác; thăm dò kiếm, thăm dò dầu khí được rà soát, các đối tượng có tiềm năng cao khi tối ưu chi phí và triển khai theo đúng phát triển được sẽ là động lực cho kế hoạch. Sản lượng khai thác dầu công tác thăm dò khai thác ở khu khí vượt kế hoạch năm. Trên cơ sở kế vực khác (khi có điều kiện thuận lợi); hoạch Chính phủ giao năm 2018, Tập đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển dò các bẫy địa tầng, phi cấu tạo, các Mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Huy Hùng khai các giải pháp để đảm bảo hoàn bể trầm tích trước Ceinozoic. Đồng thành mục tiêu gia tăng trữ lượng và thời, Tập đoàn đẩy mạnh nghiên cứu lượng, khai thác, phát triển mỏ trong sản lượng khai thác dầu khí; phấn địa chất - địa vật lý, khoan thăm dò/ năm 2018 và phương hướng trong đấu ký 1 - 2 hợp đồng dầu khí mới thẩm lượng ở các dự án nước sâu, giai đoạn 2019 - 2020. Hội nghị đã ở trong nước; hoàn thành đầu tư và xa bờ; áp dụng các công nghệ thu đánh giá tình hình đầu tư ra nước đưa 3 mỏ/công trình mới ở trong nổ và xử lý địa chấn mới nhằm nâng ngoài trong lĩnh vực thăm dò, khai nước vào khai thác. cao chất lượng và độ phân giải của thác; thảo luận các cơ chế khuyến địa chấn 3D phục vụ công tác tìm Về định hướng công tác tìm khích, thu hút đầu tư thăm dò, khai kiếm thăm dò, phát triển các mỏ kiếm thăm dò dầu khí đến năm 2020, thác tại Việt Nam. nhỏ và các bẫy phi cấu tạo, tận thăm Hội nghị đã nhận diện các thách Hội nghị đã nghe Liên doanh dò khai thác; đẩy mạnh công tác thức khi tiềm năng dầu khí dự báo Việt - Nga “Vietsovpetro” trình bày nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nằm chủ yếu ở khu vực nước sâu, xa kế hoạch thăm dò, khai thác trong tiên tiến phục vụ trực tiếp và định bờ, có điều kiện thi công phức tạp, năm 2018 và định hướng giai đoạn hướng cho công tác tìm kiếm thăm yêu cầu công nghệ cao, chi phí rất 2018 - 2020; Tổng công ty Thăm dò dò, xác định đối tượng tối ưu các lớn; rủi ro địa chất, CO2, H2S, áp suất Khai thác Dầu khí (PVEP) trình bày giếng khoan thăm dò/thẩm lượng. cao, nhiệt độ cao; bẫy chứa dạng địa trữ lượng phát hiện và tiềm năng tầng, phi cấu tạo... Do đó, các đơn vị Trên cơ sở đó, Tập đoàn Dầu khí dầu khí còn lại, kế hoạch triển khai cần tập trung thăm dò, thẩm lượng Việt Nam yêu cầu các đơn vị bám công tác thăm dò, khai thác và phát các cấu tạo/đối tượng ở các khu sát diễn biến giá dầu năm 2018 để triển mỏ; Viện Dầu khí Việt Nam báo vực có xác suất thành công cao, có chỉ đạo và có các giải pháp kịp thời cáo kết quả nghiên cứu định hướng sẵn cơ sở hạ tầng phục vụ công tác ứng phó; rà soát các nhiệm vụ thuộc công tác tìm kiếm, thăm dò bể Cửu phát triển khai thác (các bể trầm tích công tác thăm dò, thẩm lượng, công Long. Cửu Long, Nam Côn Sơn) để có thể tác phát triển mỏ mới, sắp xếp theo DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 5
 7. TIÊU ĐIỂM thứ tự các nhiệm vụ ưu tiên để có giải lượng; quản lý, giám sát chặt chẽ hiệu quả, bảo vệ tài nguyên, đảm bảo pháp tổ chức thực hiện. Áp dụng các các dự án phát triển mỏ nhằm đưa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư. công nghệ thu nổ và xử lý địa chấn các mỏ/công trình mới vào khai thác Theo Tổng giám đốc Tập đoàn mới nhằm nâng cao chất lượng và theo đúng tiến độ; cập nhật kết quả Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường độ phân giải của địa chấn 3D phục giếng khoan để có sự điều chỉnh tối Sơn, sản lượng khai thác tại các mỏ vụ tìm kiếm thăm dò các khu vực có ưu cho kế hoạch tìm kiếm, thăm dò, đang suy giảm khá nhanh, các mỏ cấu trúc địa chất phức tạp, các bẫy đảm bảo gia tăng đủ trữ lượng cho mới phát hiện chủ yếu là các mỏ phi cấu tạo, tận thăm dò - khai thác; các năm tiếp theo. Tập đoàn Dầu khí nhỏ, vì vậy cần tăng cường công tác tranh thủ tối ưu giá dịch vụ dầu khí Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ đang ở mức thấp; đẩy mạnh công tổng thể kế hoạch các lô, các giếng lượng đưa vào phát triển khai thác tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sẽ khoan khai thác, giá thành khai với mục tiêu duy trì sản lượng dầu tiên tiến phục vụ trực tiếp và định thác tại lô/mỏ đang khai thác để có khí trong nước. hướng công tác tìm kiếm thăm dò, kế hoạch khai thác hợp lý đối với đặc biệt là xác định đối tượng, vị từng lô/mỏ theo từng thời điểm biến Đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm trí các giếng khoan thăm dò, thẩm động giá dầu trên nguyên tắc ưu tiên dò, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí 6 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 8. PETROVIETNAM Mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh. Ảnh: Trung Linh Việt Nam kiến nghị các Bộ/Ngành thăm dò, khai thác dầu khí, khuyến tiến độ phát triển và đưa các mỏ xem xét sửa đổi các điều khoản của khích kêu gọi nước ngoài đầu tư vào mới vào khai thác trong năm 2018 hợp đồng dầu khí phù hợp với hiện lĩnh vực thăm dò, khai thác ở Việt đúng kế hoạch; đồng thời, tiếp tục trạng trữ lượng và tiềm năng dầu Nam; có cơ chế giải pháp phù hợp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và khí còn lại; sửa đổi bổ sung Quy chế thúc đẩy phát triển mỏ nhỏ, mỏ cận áp dụng các giải pháp gia tăng hệ số trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tìm biên để đảm bảo duy trì sản lượng thu hồi dầu; tập trung mọi nguồn lực kiếm Thăm dò Dầu khí, cho phép Tập khai thác và hỗ trợ, tăng cường công để đảm bảo các dự án phát triển khai đoàn được trích Quỹ vào chi phí sản thác mỏ trọng điểm và các mỏ/dự tác tìm kiếm, thăm dò. xuất kinh doanh hàng năm; sử dụng án khác vào khai thác đúng tiến độ; Quỹ cho các dự án trong nước của Đối với lĩnh vực phát triển khai nghiên cứu ứng dụng các giải pháp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PVEP; thác, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu công nghệ tối ưu chi phí, đề xuất cơ cho phép triển khai khảo sát địa chấn khí Việt Nam yêu cầu các đơn vị chú chế chính sách để sớm phát triển các đa khách hàng cho các bể trầm tích trọng công tác vận hành, khai thác mỏ nhỏ, cận biên… trên toàn thềm lục địa Việt Nam để và quản lý mỏ, nhằm đảm bảo khai Quang Minh nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, thác hiệu quả, an toàn; kiểm soát DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 7
 9. TIÊU ĐIỂM HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ VẤN, PHẢN BIỆN Hội Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thực địa, đánh giá địa chất tại đảo Phú Quý. Ảnh: Lê Khoa Hội Dầu khí Việt Nam trong nhiệm kỳ Tập hợp trí tuệ của đội ngũ khoa học kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí qua đã tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của tại Lô Tây Matveev, biển Pechora, Trong nhiệm kỳ II (2014 - 2017), Liên bang Nga”, “Báo cáo đánh giá đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và công Hội Dầu khí Việt Nam đã đóng góp trữ lượng và phát triển mỏ Cá Voi nghệ dầu khí, nâng cao hiệu quả công tác ý kiến phản biện cho: Dự thảo “Quy Xanh”, “Báo cáo đánh giá trữ lượng tư vấn, phản biện đối với các vấn đề có ảnh hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt và phát triển mỏ Thỏ Trắng”, “Báo hưởng lớn đến sự phát triển của ngành Nam đến năm 2025, định hướng cáo kế hoạch đại cương phát triển Dầu khí Việt Nam. Về nhiệm vụ trong thời đến năm 2035”; Dự thảo “Quy hoạch mỏ khí Lô 46/13”; “Báo cáo đánh gian tới, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí phát triển ngành công nghiệp khí giá trữ lượng” và “Báo cáo kế hoạch Việt Nam Trần Sỹ Thanh mong muốn Hội Việt Nam đến năm 2025, định hướng đại cương phát triển mỏ Phong Lan Dầu khí Việt Nam tiếp tục tư vấn, phản đến năm 2035”; Dự thảo “Quy hoạch Dại”; “Báo cáo thẩm định mỏ khí Lô B biện để làm rõ “Ngành Dầu khí trong thời phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí & 48/95 và 52/97”… Đồng thời, Hội gian tới đứng ở vị trí nào trong nền kinh đến năm 2025, định hướng đến năm Dầu khí Việt Nam đã tham gia cùng tế quốc dân, đi theo hướng nào và bằng 2035”; Dự thảo Nghị định hướng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra con đường nào”, từ đó đề xuất điều chỉnh dẫn thi hành Luật Dầu khí sửa đổi… định kỳ công tác quản lý mỏ và thực các mục tiêu trong Chiến lược phát triển, hiện kế hoạch khai thác các mỏ dầu Đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm xác định các khu vực cần tập trung thăm khí; nghiên cứu, đánh giá hiện trạng dò, khai thác, Hội Dầu khí Việt Nam dò, khai thác, các xu hướng công nghệ tác khai thác mỏ Thăng Long - Đông Đô đã tham gia phản biện: “Sơ đồ công động đến nhu cầu năng lượng… nghệ mỏ Bạch Hổ hiệu chỉnh”, “Báo nhằm cải thiện chế độ khai thác khi cáo đầu tư Lô PM 304 ở Malaysia”, sản lượng đang suy giảm mạnh, có nguy cơ đóng mỏ... “Báo cáo điều chỉnh tìm kiếm thăm dò ở Peru”, “Báo cáo đầu tư hợp Trong lĩnh vực khâu sau, Hội tác với Rosneft tham gia Dự án tìm Dầu khí Việt Nam phối hợp cùng 8 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 10. PETROVIETNAM Lễ ra mắt Ban chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam khóa III. Ảnh: Hiền Anh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thuật, công nghệ tìm kiếm, thăm dò Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu Hội thảo “Định hướng và giải pháp và khai thác dầu khí vùng nước sâu, khí (PVEP) giai đoạn 2016 - 2025”. tạo sự phát triển bền vững khâu sau xa bờ nhằm thực hiện các mục tiêu Chi hội Tp. Hồ Chí Minh tư vấn Dự của ngành Dầu khí Việt Nam”; tư vấn trong Chiến lược biển Việt Nam”; Hội thảo “Nghị định quản lý kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu thảo “Ngành Dầu khí trong bối cảnh các sản phẩm dầu khí” của Bộ Công Bình Sơn (BSR) về các giải pháp nhằm hội nhập quốc tế”; Hội thảo “Kinh Thương; Chiến lược phát triển khâu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh do- nghiệm, giải pháp tìm kiếm, thăm sau cho BSR, Tổng công ty Phân bón anh trước các khó khăn do giảm thuế dò và phát triển các mỏ dầu khí tầng và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) nhập khẩu xăng dầu với sự tham gia chứa Paleogene ở bể Cửu Long”; Hội và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà của các chuyên gia kinh tế thuộc tổ thảo “Tầng chứa turbidite và tiềm Mau. Chi hội Vũng Tàu phối hợp với tư vấn Chính phủ, tư vấn xây dựng: năng dầu khí ở thềm lục địa Việt Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” “Chiến lược tổ chức và phát triển Nam”; Hội thảo cung cấp khí và phát tổ chức hội thảo công nghệ khoan công tác sửa chữa bảo dưỡng ở BSR”, triển công nghiệp khí ở miền Bắc Việt nhằm giảm chi phí thi công giếng “Nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc Nam. khoan, các giải pháp khoa học công dầu Dung Quất”, “Phương án đa dạng nghệ để phát triển và kết nối các Các chi hội dầu khí địa phương hóa nguồn dầu thô”, “Giải pháp tháo mỏ/khối nhỏ; phản biện cho các báo thuộc Hội Dầu khí Việt Nam cũng đã gỡ khó khăn về cơ chế cho BSR khi cáo khoa học, phương án kỹ thuật tích cực tham gia công tác tư vấn, thực thi các hiệp định thương mại tự và đầu tư theo yêu cầu của Vietsov- phản biện. Chi hội Hà Nội tư vấn “Dự do”… petro… án đầu tư Nhà máy Petroleum Res- Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa ins tại Việt Nam”; “Kế hoạch nghiên Nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện học, Hội Dầu khí Việt Nam đã phối cứu tìm kiếm dầu khí ở vùng trũng hợp tổ chức Hội thảo “Đánh giá tiềm An Châu”; Đề án “Hoàn thiện về cơ Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năng và các giải pháp khoa học, kỹ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của nhiệm kỳ III, Hội Dầu khí Việt Nam cho DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 9
 11. TIÊU ĐIỂM Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ III, Hội Dầu khí Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả tìm kiếm thăm dò và tận thăm dò ở các bể dầu khí truyền thống (hệ số thành công); giảm giá thành phát triển và khai thác, sớm đưa các mỏ nhỏ, mỏ cận biên kinh tế vào khai thác; nghiên cứu các giải pháp tăng cường hệ số thu hồi dầu khí, tận thăm dò và khai thác các mỏ suy giảm; nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên dầu khí. biết sẽ tiếp tục tập hợp ý kiến khách quan của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoàn thành tốt chức năng tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; động viên phong trào lao động sáng tạo khoa học và công nghệ… đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Theo TS. Ngô Thường San - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, mục tiêu quan trọng của Hội là tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện. Hội Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nam tổ chức khảo sát hiện trạng dầu Dung Quất, tái cấu trúc ở các về điều chỉnh các mục tiêu chiến của các đơn vị chủ chốt thuộc lĩnh đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu lược (đến năm 2025, định hướng vực cốt lõi khi thực hiện đề án tái khí Việt Nam... đến năm 2035) trước tình hình mới cấu trúc/giảm biên, đề xuất các giải Từ đó, Hội Dầu khí Việt Nam (giá dầu thấp kéo dài, khó khăn về pháp tháo gỡ khó khăn và kiến nghị biết sẽ kiến nghị Tập đoàn Dầu khí nguồn lực của đất nước, nguồn vốn với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ cho đầu tư phát triển hạn hẹp, khó Việt Nam điều chỉnh các quy chế để Công Thương, Chính phủ nhằm duy khăn phát sinh khi xử lý các vấn trì sự phát triển ổn định. Hội Dầu khí hỗ trợ công tác quản lý kinh tế - kỹ đề liên quan đến tái cấu trúc/giảm Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao hiệu thuật trong hoạt động dầu khí như biên, xử lý tồn đọng, thách thức quả công tác tư vấn, phản biện về các quy chế bổ sung trong tìm kiếm, cạnh tranh hội nhập, nhưng phải các đề án “Đánh giá trữ lượng và thu thăm dò và thẩm lượng, quy chế khai duy trì nhịp độ phát triển ổn định. hồi dầu khí của các mỏ”; các đề án thác và phát triển các mỏ nhỏ, khối Hội Dầu khí Việt Nam cho biết sẽ đầu tư trong và ngoài nước, Dự án sót, các mỏ phi truyền thống, quy phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc chế thiết kế và xây dựng các công 10 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 12. PETROVIETNAM Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR trình dầu khí biển...; tư vấn chiến lược qua đã đóng góp có trách nhiệm, kinh doanh. Về “Chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường, các phương tâm huyết đối với sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam đến năm án sản xuất các sản phẩm có giá trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và khẳng 2025, định hướng đến năm 2035”, Chủ gia tăng cao hơn; phân tích mô hình định “Hội Dầu khí Việt Nam là kho trí tịch HĐTV Tập đoàn mong muốn các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt tuệ, kho kinh nghiệm và là chỗ dựa nhà khoa học tiếp tục tư vấn, phản Nam sau tái cấu trúc, thuận lợi, khó tinh thần của người Dầu khí”. biện để làm rõ “Ngành Dầu khí trong khăn và kiến nghị biện pháp khắc thời gian tới đứng ở vị trí nào trong Trước bối cảnh trong nước, quốc phục, điều chỉnh; giải pháp nâng cao nền kinh tế quốc dân, đi theo hướng tế, đặc biệt là xu hướng công nghệ hiệu quả hoạt động dịch vụ dầu khí, nào và bằng con đường nào”, từ đó có nhiều thay đổi, Chủ tịch HĐTV Tập tăng hàm lượng công nghệ sáng tạo, đề xuất điều chỉnh các mục tiêu trong đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn có khả năng cạnh tranh hội nhập. Chiến lược phát triển, xác định các khu các nhà khoa học của Hội Dầu khí Việt vực cần tập trung thăm dò, khai thác, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Nam tiếp tục tư vấn, phản biện giúp các xu hướng công nghệ tác động đến Việt Nam Trần Sỹ Thanh đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giảm thiểu nhu cầu năng lượng… Hội Dầu khí Việt Nam trong thời gian rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất Việt Hà DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 11
 13. TIÊU ĐIỂM QUÝ I/2018: PETROVIETNAM KHAI THÁC 6,34 TRIỆU TẤN DẦU QUY ĐỔI Trong Quý I/2018, các chỉ tiêu sản Khai thác 6,34 triệu tấn dầu quy đổi lượng khai thác, rủi ro địa chất cao… xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đối diện với thách thức, Tập đoàn đã Năm 2018, giá dầu thô tiếp tục bám sát diễn biến của giá dầu thô; đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ diễn biến khó lường đã ảnh hưởng rà soát sản lượng khai thác của từng 2 - 17%, trong đó sản lượng khai thác trực tiếp đến công tác tìm kiếm, mỏ, chi phí sản xuất của từng giếng, dầu khí đạt 6,34 triệu tấn dầu quy thăm dò và khai thác dầu khí. Việc tối ưu chương trình khai thác; đẩy đổi, vượt 4,5% kế hoạch. Tổng doanh triển khai các dự án phát triển mỏ mạnh công tác tái cơ cấu, nâng cao thu toàn Tập đoàn đạt 136,3 nghìn tỷ đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn; điều năng suất và hiệu quả sản xuất kinh đồng, vượt 12% kế hoạch; nộp ngân kiện triển khai các dự án ở khu vực doanh. sách Nhà nước 23,8 nghìn tỷ đồng, nước sâu và xa bờ gặp nhiều khó Tập đoàn đã giữ vững nhịp độ vượt 30% kế hoạch. khăn, các mỏ chủ lực suy giảm sản sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu 12 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 14. PETROVIETNAM hoạch) và 0,98 tỷ m3 khí (vượt 0,4% Trong Quý I/2018, tổng kế hoạch). sản lượng khai thác dầu khí Trong Quý I/2018, Tập đoàn đã của Petrovietnam đạt 6,34 sản xuất 5,72 tỷ kWh điện, vượt 8,1% triệu tấn dầu quy đổi, vượt kế hoạch; 431,2 nghìn tấn urea, vượt 4,5% kế hoạch. Trong đó, 9,3% kế hoạch và 1,69 triệu tấn xăng sản lượng khai thác dầu đạt dầu, vượt 5,7% kế hoạch. Các chỉ tiêu 3,63 triệu tấn (3,17 triệu tấn ở tài chính trong Quý I/2018 đều hoàn trong nước và 0,46 triệu tấn thành vượt mức kế hoạch đề ra và ở nước ngoài), vượt 1,6% kế cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, với hoạch; sản lượng khai thác tổng doanh thu đạt 136,3 nghìn tỷ khí đạt 2,71 tỷ m3, vượt 8,5% đồng, vượt 12% kế hoạch, tăng 15% kế hoạch. so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,8 nghìn tỷ Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục đồng, vượt 30% kế hoạch, tăng 12% bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. để có các giải pháp kịp thời ứng phó Cân đối hợp lý sản lượng khai thác với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2018. Tập Để hoàn thành vượt mức các trung thực hiện các giải pháp khoa nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tạo học công nghệ, ứng dụng công nghệ đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - doanh; tăng cường công tác quản 2020, Chiến lược phát triển ngành trị rủi ro; tiếp tục củng cố và tăng Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 cường công tác dự báo thị trường và định hướng đến năm 2035, Tập để luôn chủ động cân đối hợp lý sản đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu các lượng khai thác của từng mỏ so với đơn vị tập trung mọi nguồn lực để giá thành. Điều phối hợp lý giữa sản đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh lượng khai thác, xuất khẩu và chế doanh, cân đối để sản xuất và khai biến để đảm bảo hiệu quả giữa: chỉ thác có hiệu quả các sản phẩm sản tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP), thu xuất, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh ngân sách Nhà nước của Chính phủ, chủ đạo. đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho nghiệp. biết sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm, sản xuất trong Quý I/2018 đều hoàn thăm dò, thẩm lượng, đảm bảo gia Trên cơ sở kế hoạch ngân sách thành vượt mức từ 2 - 17% so với kế tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 là quốc gia năm 2018 được Quốc hội hoạch đề ra. Tổng sản lượng khai thác 10 - 15 triệu tấn dầu quy đổi; ưu tiên thông qua với phương án giá dầu dầu khí đạt 6,34 triệu tấn dầu quy đổi, tập trung phát triển các dự án trọng 50USD/thùng, Tập đoàn đang nỗ lực vượt 4,5% kế hoạch. Trong đó, sản điểm. Tập đoàn tiếp tục làm việc với phấn đấu thực hiện vượt mức các lượng khai thác dầu đạt 3,63 triệu tấn các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng chỉ tiêu: gia tăng trữ lượng 10 - 15 (3,17 triệu tấn ở trong nước và 0,46 bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành triệu tấn dầu quy đổi, sản lượng khai triệu tấn ở nước ngoài), vượt 1,6% kế kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, thác dầu khí đạt 22,83 triệu tấn dầu hoạch; sản lượng khai thác khí đạt kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển quy đổi (trong đó có 13,23 triệu tấn 2,71 tỷ m3, vượt 8,5% kế hoạch. Tính các mỏ/công trình đưa vào khai thác dầu và 9,6 tỷ m3 khí), sản xuất 20,57 riêng tháng 3/2018, sản lượng khai trong năm 2018 và sản lượng khai tỷ kWh điện, 1,54 triệu tấn đạm và thác dầu khí đạt 2,21 triệu tấn dầu quy thác dầu khí theo đúng kế hoạch đề 11,774 triệu tấn xăng dầu. đổi (vượt 1,1% kế hoạch), trong đó có Ngọc Linh ra; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn 1,23 triệu tấn dầu thô (vượt 1,6% kế định các nhà máy/công trình dầu khí. DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 13
 15. TIÊU ĐIỂM VPI SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM CHỐNG ĂN MÒN CHO CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ A Sản phẩm anode của VPI được tổ chức kiểm định quốc tế Det Norske Veritas (DNV) đánh giá đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế DNV RP B401. Ảnh: VPI Viện Dầu khí Việt Nam node hy sinh hợp kim ưu quy trình công nghệ luyện kim, nấu (VPI) vừa cung cấp 85 tấn nhôm do Viện Dầu khí Việt luyện, ủ nhiệt... để cho ra các sản phẩm anode hy sinh hợp kim nhôm Nam nghiên cứu, chế tạo anode hy sinh có chất lượng cao. Al-Zn-In cho Liên doanh Việt và được sản xuất tại Khu Sản phẩm được tổ chức kiểm định công nghiệp Đông Xuyên, - Nga “Vietsovpetro” để triển quốc tế Det Norske Veritas (DNV) đánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số lượng anode hy khai dự án phát triển mỏ Cá giá đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc sinh VPI cung cấp cho Vietsovpetro đợt Tầm, thuộc Lô 9-3/12, bể Cửu tế DNV RP B401. Dung lượng anode rất này là 212 sản phẩm, khối lượng 410kg/ Long, ngoài khơi thềm lục địa cao (trên 2.600A.h/kg), điện thế làm việc sản phẩm, với kích thước 244 x 25,2 x Việt Nam. âm 1,1V so với điện cực Ag/AgCl, sản 24cm. Sản phẩm anode hy sinh được phẩm anode của Viện Dầu khí Việt Nam Vietsovpetro sử dụng để bảo vệ chống có chất lượng tốt hơn so với sản phẩm ăn mòn cho chân đế giàn CTC1, đảm bảo anode thương mại của một số thương tuổi thọ công trình theo thiết kế và góp hiệu uy tín trên thế giới như: Corrpro, phần đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án Deepwater, Farwest Corrosion của Mỹ, phát triển mỏ Cá Tầm. CPTech của Singapore... Sản phẩm cũng PGS.TS. Nguyễn Thị Lê Hiền - Giám được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo đốc Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao lường Chất lượng Việt Nam (Quatest 1) Công nghệ (CTAT) cho biết từ công nghệ kiểm định, đánh giá đạt các tiêu chuẩn sản xuất anode hy sinh hợp kim nhôm trong nước, quốc tế. chống ăn mòn, Viện Dầu khí Việt Nam Anode hy sinh hợp kim nhôm được đã chuẩn hóa thành phần anode hy sinh sử dụng để bảo vệ chống ăn mòn cho hợp kim nhôm Al-Zn-In và liên tục tối các thiết bị, công trình trong môi trường 14 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 16. PETROVIETNAM VPI bàn giao 85 tấn anode cho Vietsovpetro sử dụng để bảo vệ chống ăn mòn cho chân đế giàn CTC1, mỏ Cá Tầm. Ảnh: CTAT nước biển như: chân đế giàn khoan, để bảo vệ chống ăn mòn cho các Viện Dầu khí Việt Nam đã đường ống thu gom, vận chuyển dầu công trình/dự án dầu khí. Việc VPI chọn ngẫu nhiên 2 mẫu anode khí, tàu thuyền, cầu cảng... Với điện tự sản xuất được sản phẩm anode hy sinh hợp kim nhôm đề nghị thế âm hơn nhiều so với công trình trong nước sẽ tiết kiệm ngoại tệ cho tổ chức kiểm định quốc tế Det thép, anode hy sinh có khả năng hòa đất nước, ước tính gần 4,5 triệu USD/ Norske Veritas (DNV) đánh tan để cung cấp dòng cathode, bảo năm. giá chất lượng theo tiêu chuẩn vệ an toàn cho các công trình biển Viện Dầu khí Việt Nam cho biết quốc tế DNV RP B401. Kết quả không bị ăn mòn. đang tập trung nguồn lực triển khai đánh giá chất lượng của DNV Do cơ chế tự hòa tan, anode hy các chương trình nghiên cứu dài hạn cho thấy 2 mẫu anode do Viện sinh được sử dụng khá lớn để lắp đặt (tăng cường thu hồi dầu; chế biến Dầu khí Việt Nam sản xuất có cho các công trình mới và bổ sung/ sâu khí thiên nhiên có hàm lượng chất lượng tốt, đáp ứng các thay thế cho các anode hy sinh bị CO2 cao; tiết kiệm năng lượng; nâng yêu cầu thực tế về anode hy hòa tan/mất mát trong quá trình cao hiệu quả hoạt động cho các nhà sinh. Dung lượng anode rất sử dụng. Khối lượng anode hy sinh máy lọc dầu, nâng cao hiệu suất của cao trên 2.600A.h/kg), điện thế lắp đặt mới cho cảng xuất sản phẩm các nhà máy đạm…). Đồng thời, làm việc âm 1,1V so với điện (Jetty) của Nhà máy Lọc dầu Dung Viện Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát cực Ag/AgCl, chất lượng tốt Quất đạt gần 400 tấn. Khối lượng triển sản phẩm thương mại như: chế hơn so với sản phẩm anode anode hy sinh thay thế cho mỗi giàn tạo xúc tác cracking công nghiệp, thương mại của một số thương khoan khoảng 40 tấn/năm. phát triển ứng dụng công nghệ/sản hiệu uy tín trên thế giới như: Chỉ tính riêng lĩnh vực dầu khí, phẩm phục vụ quản lý và tối ưu khai Corrpro, Deepwater, Farwest trước đây mỗi năm Việt Nam phải thác, công nghệ sản xuất anode hy Corrosion của Mỹ, CPTech nhập khẩu khoảng 1.000 tấn anode sinh… của Singapore... Ngọc Linh DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 15
 17. THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG CHOÒNG KHOAN KYMERA ĐỂ KHOAN QUA TẦNG OLIGOCENE - EOCENE CHO CÁC GIẾNG KHOAN PHÁT TRIỂN MỎ TẠI KHU VỰC TÂY BẮC BỂ CỬU LONG Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Quang Khải Nguyễn Duy Sâm, Trần Duy Khang Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước Email: tuannm@pvep.com.vn Tóm tắt Trong quá trình khoan thăm dò thẩm lượng mỏ ở khu vực Tây Bắc bể Cửu Long, khi khoan qua các tầng Oligocene - Eocene cho công đoạn 12¼inch của các giếng khoan phát triển (L-1X, L-2X, L-3X), các choòng khoan kim cương đa tinh thể có lưỡi cắt (PDC) hoặc choòng khoan 3 chóp xoay răng cắm (TCI) được sử dụng với tốc độ khoan trung bình là 0,9 - 3m/giờ, thời gian khoan bị hạn chế bởi tuổi thọ của choòng, năng suất và hiệu quả khoan rất thấp, ảnh hưởng lớn đến thời gian và chi phí giếng khoan. Công nghệ choòng khoan mới sử dụng choòng khoan Kymera (PDC kết hợp với 3 chóp xoay răng cắm) đã được Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước (PVEP POC) sử dụng để khoan công đoạn 12¼inch qua các tầng Oligocene - Eocene. Việc áp dụng thành công công nghệ khoan định hướng cho công đoạn 12¼inch bằng choòng KM633X (3 cánh, 3 chóp xoay) với kỷ lục về tốc độ khoan trung bình đạt 5,99m/giờ và khoảng khoan dài 516m tại giếng khoan L-4X được các nhà thầu dầu khí đánh giá rất cao. Nhằm tối ưu hiệu quả khoan cũng như chi phí giếng khoan, PVEP POC sẽ tiếp tục nghiên cứu sử dụng loại choòng khoan này để khoan qua các thành hệ tương tự cho các giếng khoan phát triển mỏ tại khu vực Tây Bắc bể Cửu Long. Từ khóa: Choòng khoan Kymera, tầng Oligocene - Eocene, Tây Bắc bể Cửu Long. 1. Giới thiệu PDC rất kém và có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng bó choòng, giảm hiệu suất khoan. Trong giai đoạn khoan thăm dò tại mỏ thuộc khu vực Tây Bắc bể Cửu Long, các Trong khi áp dụng cho choòng khoan 3 chóp xoay răng cắm giếng khoan phải thi công qua các tầng Oli- TCI, với cơ chế khoan đập có hiệu quả rất thấp trong việc khoan qua gocene - Eocene với các lớp cát kết, sét kết, các tầng sét có độ cứng và đàn hồi cao (vừa cứng vừa dẻo). Nếu tiếp bột kết xen kẽ và một ít đá vôi (Hình 1). Đặc tục sử dụng sẽ đạt đến giới hạn tuổi thọ của choòng, số mét khoan biệt là tầng Oligocene với sét có dính, dẻo, không cao, ảnh hưởng đến thời gian thi công khoan. trương nở và đàn hồi cao ở độ sâu khoảng Năng suất thi công các loại choòng khoan PDC và choòng 3 chóp 3.400mTVD. Ngoài ra, tầng Eocene chủ yếu là xoay răng cắm TCI ở giếng L-4X được thể hiện trong Bảng 1. cát kết xen kẹp sét kết với độ cứng, mài mòn Theo Bảng 1, tốc độ và số mét khoan trên một choòng khoan rất cao làm cho công tác khoan gặp nhiều khó thấp, tốn nhiều thời gian kéo thả để thay choòng, phải sử dụng nhiều khăn do tốc độ khoan rất chậm. Đây là công choòng khoan dẫn đến chi phí giá thành cao và ảnh hưởng đến tiến đoạn quan trọng để khoan tới chiều sâu đặt độ thi công của giếng khoan. ống chống trước khi khoan công đoạn tiếp theo vào vỉa sản phẩm. Vì vậy việc lựa chọn Trà Tầng C gồm cát kết, sét kết và bột kết xen kẽ, Tân C 2841/ và ít đá vôi choòng khoan trong công đoạn này đóng trên 2804 vai trò rất quan trọng trong sự thành công Muộn Oligocene của giếng khoan. Trà Tân D Tầng D gồm sét kết và bột kết xen kẽ cát kết giữa và ít đá vôi mỏng 2. Thách thức khi thi công công đoạn 3576/ 12¼inch qua các tầng Oligocene - Eocene 3539 Tầng E gồm cát kết xen kẹp sét kết và bột kết Sớm L E 3660/ xen kẹp và lớp ít đá vôi mỏng Tầng Oligocene là tầng chứa vật liệu sét 3620 NE? L1 F Tầng F30 phần lớn là cát kết Arkose, sét kết, dẻo với độ kết dính cao, khả năng ngậm nước 3967/ bột kết và ít đá vôi và trương nở cao làm cho hiệu quả khoan của Hình 1. Đặc tính tầng Oligocene - Eocene của khu vực nghiên cứu Ngày nhận bài: 12/5/2017. Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 12 - 19/5/2017. Ngày bài báo được duyệt đăng: 13/3/2018. 16 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 18. PETROVIETNAM Bảng 1. Năng suất thi công các loại choòng khoan kim cương PDC và 3 chóp xoay TCI Tổng chiều Thời gian Tốc độ Tên Kích thước Loại Hãng sản Đối tượng Trạng thái dài khoan khoan khoan giếng (inch) choòng xuất địa chất choòng khoan (m) (giờ) (m/giờ) L-1X 12,25 R30AP Reed Hycalog 60 25,9 2,32 Eocene 2-4-BT-G-E-I-WT-TD GF20BODVCDS Smith 139 47,3 3,0 1-1-WT-A-E-I-NO-BHA L-2X 12,25 Oligocene MXL-1X Baker Hughes 41,5 24,3 1,71 1-1-WT-A-E-I-CT-BHA 12,25 FT616 NOV 36 24 1,5 Oligocene 1-1-WT-A-X-I-NO-PR L-4X 12,25 GF30BODVCPS Smith 13 13,5 0,96 Oligocene 1-1-WT-A-E-I-NO-PR Bảng 2. Các thông số của choòng khoan Kymera Kích Cấu trúc lưỡi Vòi Tải Vòng Áp suất Tốc độ Hãng Tên Cấu trúc Moment thước cắt kim cương phun trọng xoay cần khoan dòng chảy sản xuất choòng chóp xoay (ftlb) (inch) đa tinh thể (in2) (tấn) (rpm) (psi) (gal/min) 3 lưỡi cắt với 3 chóp xoay Baker đường kính hạt răng cắm với 12,25 KM633X 1,371 21 80 - 120 15.000 4.620 - 4.900 950 - 1.000 Hughes cắt là 19mm và vòng bảo vệ 16mm thép Bảng 3. Kết quả thi công của choòng khoan Kymera ở giếng L-4X Tổng chiều Thời gian Tốc độ Kích thước Loại Hãng Đối tượng Trạng thái Tên giếng dài khoan khoan khoan (inch) choòng sản xuất địa chất choòng khoan (m) (giờ) (m/giờ) Baker Oligocene L-4X 12,25 KM633X 516 86,2 5,99 1-1-WT-A-E-I-NO-TD Hughes và Eocene Hình 2. Choòng khoan Kymera trước khi thả Hình 3. Tình trạng choòng khoan Kymera kéo lên sau một hiệp khoan (khoan được 516m) Choòng khoan Kymera với đặc tính kết hợp giữa 3. Đánh giá hiệu suất khoan của choòng khoan Kymera choòng kim cương PDC và 3 chóp xoay răng cắm TCI, Khi khoan công đoạn 12¼inch, choòng khoan Kymera cùng cơ chế khoan kết hợp giữa khoan phá và khoan cắt đã khoan qua tập sét với tốc độ 6,6m/giờ, qua tập cát kết phù hợp để khoan trong tất cả các loại thành hệ xen kẹp với tốc độ 6,8m/giờ, qua tập cát kết với tốc độ 4,6m/giờ và giữa sét dẻo và các lớp đất đá cứng có độ mài mòn cao đã tổng mét khoan là 516m. Kết quả cho thấy sự thành công được đưa vào sử dụng nhằm khắc phục các hạn chế trên. trong việc lựa chọn choòng khoan để khoan trong các địa Choòng khoan Kymera KM633X của Baker Hughes đã tầng phức tạp. được thi công cho giếng L-4X có các đặc tính thông số kỹ Với cơ chế làm nứt vỡ, phá hủy của 3 chóp xoay răng thuật cơ bản như Bảng 2. cắm đã tạo điều kiện cho lưỡi cắt kim cương đa tinh thể Kết quả thi công rất khả quan với tốc độ 5,99m/giờ, số có thể cắt, phá hủy đất đá nhanh và dễ dàng hơn. Đây là mét khoan tới 516m, đạt đến thiết kế ống chống 9⅝inch công nghệ tối ưu cho choòng khoan và đặc biệt phù hợp của giếng. để áp dụng vào công đoạn 12¼inch ở mỏ. DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 17
 19. THĂM DÒ - KHAI THÁC DẦU KHÍ So sánh hiệu suất các loại choòng khoan (Bảng 1 và 3) cho thấy việc giờ và chỉ sử dụng 1 choòng với 86,2 giờ để sử dụng choòng khoan Kymera để khoan qua tập sét D, tập cát kết E khoan qua 516m đến vị trí thiết kế ban đầu và tập cát kết cho hiệu suất cao hơn rất nhiều so với việc dùng các loại của giếng. choòng khoan thông thường (choòng kim cương PDC và choòng 3 chóp Hình 4 cho thấy choòng khoan Kymera xoay TCI). Choòng kim cương PDC tốc độ khoan lớn nhất là 3,5m/giờ và khi khoan qua tập sét D tốn ít năng lượng tốc độ khoan trung bình chỉ đạt 1,5m/giờ. Tốc độ khoan lớn nhất của nhất nhưng đạt được tốc độ khoan cao choòng 3 chóp xoay TCI là 2,2m/giờ và tốc độ khoan trung bình chỉ đạt nhất, trong khi choòng kim cương PDC và 0,96m/giờ với 13m khoan qua tập sét D. Trong khi tốc độ khoan lớn nhất choòng 3 chóp xoay răng cắm TCI tốn rất của choòng Kymera KM633X là 16m/giờ, tốc độ trung bình là 5,99m/ nhiều năng lượng nhưng tốc độ khoan rất chậm. Điều này chứng tỏ choòng Kymera Vùng choòng Kymera đã khoan có Choòng PDC tối ưu hóa được hiệu suất hoạt động của Choòng TCI năng suất cao hơn (tốc độ khoan Choòng Kymera choòng khoan. cao hơn với năng lượng tiêu tốn Tốc độ khoan (m/giờ) bằng nhau) qua các thành hệ khó. Choòng khoan Kymera được đề xuất để khoan trong công đoạn 12¼inch ở mỏ, đặc biệt để khoan trong tầng Oligocene và Eo- cene (Bảng 4 và Hình 5). Vùng có tốc độ khoan cao với choòng 4. Kết luận Kymera Việc nghiên cứu và sử dụng loại choòng Năng lượng tiêu thụ để khoan của choòng (kpsi) khoan phù hợp giúp nâng cao năng suất thi Hình 4. Biểu đồ so sánh năng lượng tiêu tốn và tốc độ khoan của các choòng công và giảm giá thành giếng khoan. Đặc Hình 5. Choòng khoan Kymera 12¼inch KM633X Bảng 4. Choòng khoan Kymera được đề xuất Cấu trúc Tải Tốc độ Kích Vòng Áp suất Hãng Tên lưỡi cắt kim Cấu trúc Vòi phun trọng Moment dòng thước xoay cần khoan sản xuất choòng cương đa chóp xoay (in ) 2 cao nhất (ftlb) chảy (inch) (rpm) (psi) tinh thể (tấn) (gal/min) 3 lưỡi cắt với 3 chóp 3 vòi cố định đường kính xoay răng (0,451) và 3 Baker 12.000 - 800 - 12,25 KM633X hạt cắt là cắm với vòi thay đổi 25 80 - 200 5.000 Hughes 16.000 1.200 19mm và vòng bảo (0,147 - 16mm vệ thép 1,114) 18 DẦU KHÍ - SỐ 3/2018
 20. PETROVIETNAM biệt trong giai đoạn giá dầu giảm sâu, vấn đề tối ưu hóa của choòng khoan Kymera trong quá trình thi công các chi phí khoan là vấn đề rất cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp giếng khoan phát triển. đến hiệu quả kinh tế của dự án. Tài liệu tham khảo Kế thừa kinh nghiệm thi công các giếng khoan trước đây và kết hợp trao đổi thông tin kỹ thuật với nhà sản xuất, 1. Hussain Rabia. Well engineering and construction. PVEP POC đã sử dụng choòng khoan Kymera để khoan 2002. tầng Oligocene và Eocene trong giai đoạn khoan phát 2. PVEP POC Drilling Program, Geological Proposal, triển. Trong quá trình khoan, PVEP POC đã nghiên cứu và EOWR. Daily reports of wells in L-oilfield. triển khai các phương án tối ưu hóa hiệu suất hoạt động SELECTION AND UTILISATION OF KYMERA BIT FOR OLIGOCENE-EOCENE DEVELOPMENT WELLS IN THE NORTH-WEST AREA, CUU LONG BASIN Nguyen Manh Tuan, Tran Quang Khai Nguyen Duy Sam, Tran Duy Khang Petrovietnam Domestic Exploration Production Operating Company Limited Email: tuannm@pvep.com.vn Summary During the oilfield appraisal campaign in the north-west area of the Cuu Long basin, PDC and TCI bits were utilised to drill through Oligocene-Eocene sequences of 12¼inch hole section of the L-1X, L-2X and L-3X wells with average ROP from 0.9 to 3m/hour. This very low ROP resulted in long well operation time and high well cost. A new bit technology utilising Kymera bit (PDC combined with TCI) has been employed by PVEP POC to drill the 12¼inch hole section through Oligocene-Eocene sequences. This application of Kymera bit in the L-4X well had very good results, recording a high average ROP of 5.99m/hour at interval of 516m. Based on the above good result, PVEP POC shall continue to select and use Kymera bit to optimise well time and well cost for upcom- ing drilling campaigns. Key words: Kymera bit, Oligocene-Eocene, north-west area of Cuu Long basin. DẦU KHÍ - SỐ 3/2018 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản