TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

Chia sẻ: Danglephandanh Danh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
168
lượt xem
55
download

TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch đồng bộ', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

 1. CHƯƠNG 2: CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - Kế hoạch đồng bộ -
 2. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Đồng bộ là sự vận chuyển các bit thông tin đi xa: - Có thể đi trong cùng mạng lưới - Hoặc phải qua các mạng lưới khác nhau - Hoặc qua nhiều quốc gia khác nhau mà không bị mất mát. Các kênh thông tin trước khi gửi đến đối phương được đóng khung. Nếu thu nhanh hơn hoặc chậm hơn thời gian đúng bằng chiều dài một khung thì sinh ra hiện tượng trượt (Slip)
 3. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Ảnh hưởng của Slip đối với các dịch vụ viễn thông Thoại Truyền số liệu Bản số liệu nhận được toàn lỗi. Nghe tiếng lạo xạo, rớt cuộc Nhiều Slip làm cho số liệu không gọi phải gọi đi gọi lại nhiều giải mã, không dãn ra được lần ĐỒNG  BỘ Video dùng kỹ thuật nén Fax Bức fax nhận được có những Hình ảnh chất lượng không đoạn không đọc được do chữ cao, đôi lúc mất đồng bộ, hình dính vào nhau, hàng nọ dồn lên ảnh nhảy lộn xộn hàng kia.
 4. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Cận đồng bộ Đồng bộ Các phương thức đồng bộ
 5. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Cận đồng bộ Các đồng hồ điều khiển các tổng đài làm 01 việc độc lập với nhau Độ chính xác tần số phải giữ trong một 02 giới hạn hẹp nhất định
 6. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Đồng bộ: Các đồng hồ được điều khiển làm việc ở một tốc độ giống hệt nhau một cách lý tưởng hay ở một tốc độ trung bình giống nhau với sự sai pha tương đối hạn chế. • Phương pháp 1 Phương pháp chủ tớ • Phương pháp 2 Có 4 Phương pháp chủ tớ có thứ bậc phương pháp điều • Phương pháp 3 khiển Phương pháp chuẩn bên ngoài • Phương pháp 4 Phương pháp tương hỗ
 7. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Có 1 tổng đài chủ hoạt động như một đồng hồ phát độc lập. Phương pháp Tất cả các đồng hồ khác được khóa chủ tớ pha vào tổng đài chủ. Phương pháp khóa pha dùng để ép buộc sự sai pha giữa đồng hồ chủ và tớ là cố định hay bằng 0
 8. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Phương pháp chủ tớ có thứ bậc Tất cả đồng hồ của tổng đài được sắp xếp theo thứ bậc Mỗi đồng hồ được ấn định một nhãn nhận dạng chỉ định một bậc tùy thuộc vào vị trí của nó trong thứ bậc. Trong trường hợp đồng hồ chủ bị hỏng, một đồng hồ chủ mới có cấp bậc cao nhất được chọn thay thế
 9. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Phương pháp chuẩn bên ngoài Một tần số chuẩn bên ngoài có nhiệm vụ phân phối tần số cho các đồng hồ của tổng đài
 10. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Phương pháp tương hỗ • Title in here Tần số thay đổi do sự Để không còn phụ thay đổi truyền dẫn thuộc vào môi trễ (do sự thay đổi Mỗi đồng hồ tổng đài trường có phương nhiệt độ môi trường). được khóa vào một pháp tương hỗ Phương pháp này gọi mức trung bình của tất cả các trị số là phương pháp điều khiển đầu • Title in here đồng hồ trong mạng tương hỗ điều kép. khiển đầu đơn
 11. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Mạng đồng bộ Việt Nam Mạng đồng bộ Việt Nam được phân thành 4 cấp Cấp 0 Cấp 1 Cấp đồng bộ chủ Cấp 2 Cấp nút quốc tế và nút quốc Cấp 3 gia Cấp nút nội hạt Cấp nội hạt
 12. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Có 2 đồng hồ mẫu có 2 đồng hồ mẫu - Celsium: đồng hồ chính - Celsium: đồng hồ chính Mạng - GPS : đồng hồ dự phòng - GPS : đồng hồ dự phòng đồng bộ Có 2 đồng hồ mẫu - Celsium: đồng hồ chính - GPS : đồng hồ dự phòng
 13. 2.3 KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ Tổng đài quốc tế và Toll Được điều khiển bởi đồng hồ chủ theo Tổng đài Tandem và host phương pháp chủ tớ Hoạt động bám theo các tổng đài Toll theo Các tổng đài huyện (RSS) phương pháp chủ tớ Hoạt động bám theo các Host theo phương pháp đồng bộ chủ tớ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản