THÁCH THỨC & TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Tài Năng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
80
lượt xem
12
download

THÁCH THỨC & TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa, nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường định hướng Xã hội chử nghĩa, đứng trước vận hội mới, đồng thời cũng có nhiều thách thức mới, bắt buộc các trường Đại học thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để đáp ứng các nhu cầu phát triển của các thành phần kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng như chiến lược...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÁCH THỨC & TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP

 1. THÁCH THỨC & TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP
 2. MỤC TIÊU THAY ĐỔI TRONG SẢN XUẤT An toàn lương thực 50 triệu đồng ha/năm QUAN ĐIỂM XÃ HỘI “Doanh nhân là chiến sỹ tiên phong trong mặt trận kinh tế”
 3. THÁCH THỨC  Toàn cầu hoá - Gia tăng cạnh tranh  Dân số gia tăng – Nhu cầu lương thực tăng  Đất canh tác giảm, tài nguyên thiên nhiên giảm  Ô nhiễm môi trường - phát triển bền vững  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn  Nhu cầu nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn trong thời đại thông tin Thất nghiệp
 4. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐÀO TẠO Yêu cầu của xã hội là gì? Ai tuyển dụng sinh viên ra trường? Người tuyển dụng muốn gì? Làm gì để giúp sinh viên ra trường đáp ứng được những yêu cầu của xã hội? Trường đáp ứng thế nào đối với yêu cầu của sinh viên?
 5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Kiến thức khoa học và kỹ năng thực hành Kiến thức xã hội Có ý thức về môi trường và phát triển bền vững Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề Có khả năng tự học suốt đời [life-long learner] Có kỹ năng giao tiếp Có khả năng làm việc theo nhóm và có năng lực quản lý Có tinh thần và kỹ năng kinh doanh Trình độ ngoại ngữ khá
 6. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP Kỹ năng thực hành yếu, phải đào tạo bổ sung Chưa được cập nhật thông tin về sản phẩm và công nghệ mới Khả năng phân tích, suy luận, giải quyết vấn đề yếu Yếu ngoại ngữ, vi tính, kỹ năng giao tiếp, năng lực quản lý, khả năng làm việc theo nhóm, tính chuyên nghiệp Thiếu kiến thức kinh tế, kinh doanh, tiếp thị
 7. CẦN NHỮNG THAY ĐỔI NÀO? Sinh viên là trung tâm Thầy là trung tâm Thầy là người hướng dẫn học & giúp luyện tư duy sáng tạo Chương trình đào tạo linh hoạt, cập nhật với yêu cầu Chú trọng kỹ năng thực hành & hướng đến sự tự thân phát triển của sinh viên Bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu: giao tiếp, kinh doanh, phát triển bền vững, ngoại ngữ, giải quyết vấn đề, tính chuyên nghiệp…
 8. NGƯỜI THÀNH ĐẠT DỰA TRÊN NỀN TẢNG CHỦ YẾU LÀ NĂNG LỰC TƯ HỌC VÀ Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Những nhà sáng chế nông dân Các doanh nhân [Đặng Lê Nguyên vũ – cà phê Trung Nguyên, Chung Ju Yung - người sáng lập, chủ tịch tập đoàn Hyundai] Những nhà lãnh đạo, những tổng thống không qua đại học
 9. TRỞ NGẠI Tư duy đào tạo cũ –Top down bureaucratic system [ chương trình khung ], sợ thiếu kiến thức Chương trình đào tạo: nặng lý thuyết, theo chuyên môn hẹp, yếu kỹ năng thực hành và giải quyết vấn đề, thiếu kiến thức kinh tế xã hội, yếu ngoại ngữ … Cơ sở vật chất và đội ngũ giảng dạy yếu Thầy chậm đổi mới quan điểm và phương pháp giảng dạy vì nhiều lý do khác nhau
 10. SEMCIT
 11. Case for Change of  Present Model • Exclusive focus on  acquisition of  technical and  scientific knowledge • Disciplinary Focus  While universities focus on  disciplines ­ society is concerned  with  problems that are  multidisciplinary!
 12. Case for Change  of Present Model • Few opportunities for  practical application • Focus on teacher, not student • Teaching less attractive than  research • Needs of discipline frequently  outweigh society’s needs
 13. THÔNG ĐIỆP CỦA UNESCO VỀ GIÁO DỤC TRONG THẾ KỶ XXI HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG
 14. CHANGING THE AGRICULTURAL UNIVERSITY Creation of a New Institution EARTH University
 15. ESSENTIAL PURPOSE The Education of Tomorrow’s Leaders Today
 16. URGENT NEED FOR YOUNG LEADERS An agricultural generalist with core competence and problem solving skills Possess strong social consciousness and environmental responsibility Possess strong entrepreneurial skills and spirit Possess strong leadership, interpersonal and team building skills Are life-long learner capable of taking advantage of relevant information Demonstrate strong communication skills, including effective use of English
 17. GOALS To train students to become entrepreneurs, capable of integrating the economic, social and environmental aspects of the business. To promote the production of food and develop value added services in the agri-food system. To develop leadership skills in the agribusiness sector of the humid tropics.
 18. EDUCATIONAL FOCUS Professional and leadership formation aimed at: Meeting society’s needs Meeting employer needs
 19. EXIT PROFILE Formation of professionals with: Entrepreneurial mentality & business skills Clear commitment to the environment and society
 20. EXIT PROFILE Professionals that get things done Good interpersonal skills & team work Effective communication skills Critical thinking & problem solving skills Competency in English language

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản