Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện đại hóa nông nghiệp

Xem 1-20 trên 1451 kết quả Hiện đại hóa nông nghiệp
 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển du lịch làng nghề tại Làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" là xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân theo định hướng phát triển du lịch - công nghiệp góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn.

  pdf93p bigdargon03 17-11-2022 1 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum – thực trạng và giải pháp đánh giá tổng quát thực trạng, đồng thời dựa trên những nét đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Kon Tum và xu hướng phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, đề xuất giải pháp khả thi để công nghệ sinh học thực sự trở thành công cụ hữu hiệu thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 7 1   Download

 • Đất dốc rất đa dạng từ vùng núi cao, trung bình, cao nguyên và đồi, nguồn nước tụ nhiên dồi dào, vì vậy cây trồng cũng rất đa dạng, có thể phát triển nhiều diện tích cây sản xuất hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao. Diện tích đất đồi núi khá lớn là một thuận lợi cho việc xây dựng các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại. Đất đồi núi dốc là một hạn chế lớn cho sản xuất nông nghiệp: điều kiện sản xuất nghèo nàn, lạc hậu, đất bị thoái hóa do xói mòn rửa trôi, khô hạn, nghèo dinh dưỡng.

  pdf7p phuongduy205 02-11-2022 4 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các phương pháp xây dựng giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của Việt Nam tóm lược các phương pháp xác định giá nước tưới và phân tích sự phù hợp của từng phương pháp để khuyến nghị lựa chọn áp dụng trong bối cảnh hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và thực hiện chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam.

  pdf10p vispyker 14-11-2022 7 1   Download

 • Dựa trên dữ liệu khảo sát 300 hộ dân tại 3 tỉnh (Bắc Giang, Lâm Đồng và Cần Thơ)1 , bài viết tìm hiểu một số giá trị của người dân nông thôn hiện nay. Kết quả cho thấy, qua hơn 30 năm Đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, một số giá trị của người dân nông thôn đã có những chuyển biến quan trọng. Bài viết trình bày một số giá trị của người dân nông thôn hiện nay từ kết quả nghiên cứu.

  pdf14p visaleen 29-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân theo ngành kinh tế ở Việt Nam hiện nay tập trung phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam theo ngành kinh tế, chỉ ra những bất cập của sự biến đổi đó, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất một số giải pháp nhằm hiện đại hóa cơ cấu giai cấp công nhân theo ngành kinh tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình.

  pdf10p visaleen 29-10-2022 2 1   Download

 • Đề tài "Nông nghiệp ở Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa 1997-2010" nghiên cứu với mục đích tìm hiểu tác động của chính sách kinh tế đối với cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Bình Dương từ năm 1997 – 2010. Từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp để nâng cao tác động tích cực cũng như hạn chế những tác động tiêu cực, những mặt yếu, kém còn tồn tại, tạo điều kiện để phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh nhà nói riêng, nước ta nói chung.

  pdf81p dongcoxanh2510 25-10-2022 9 6   Download

 • Cùng tìm hiểu nội dung phần 2 cuốn sách "Khoa học và công nghệ thế giới - Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo" đề cập đến hiện trạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước điển hình trên thế giới, trong đó có những vấn đề “nóng” về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước này, cũng như các chính sách thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong các trường đại học và viện nghiên cứu, chính sách thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ kết quả nghiên cứu, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf135p hoaanhtuc205 15-10-2022 5 1   Download

 • Kỷ yếu hội thảo "Giới thiệu các tiến bộ khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận, thể chế, tiêu chí nông thôn mới; các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, mô hình tổ chức xã hội, tổ chức sản xuất ở nông thôn; các giải pháp khoa học và công nghệ về hạ tầng, xử lý môi trường nông thôn, nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf1318p duonghanthienbang 05-10-2022 6 2   Download

 • Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Phần 1 gồm có những nội dung: Chương 1 – Nông thôn nông nghiệp nước ta và đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương 2 – Khảo sát một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa — xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 3 – Văn hóa làng xã trong việc xây dựng đời sống, kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; Chương 4 – Làng nghề, một yếu tố văn hóa truyền thống trong sự phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf73p runordie8 05-09-2022 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa trong sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long" gồm có những nội dung: Chương 5 – Phát huy vai trò của văn hóa thông qua việc đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn đồng bằng sông Hồng; Chương 6 – Phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng; Chương 7 – Các phương tiện thông tin đại chúng với việc phát huy vai trò của văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồ...

  pdf79p runordie8 05-09-2022 13 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tục ngữ văn hóa Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử nông nghiệp của con người trong xã hội Việt Nam truyền thống; Tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf179p vimelindagates 18-07-2022 10 3   Download

 • Bài viết này chính vì thế giới thiệu một góc nhìn đối với quá trình chuyển đổi của nền nông nghiệp nước Đức giữa thế kỷ XIX như là một bộ phận của quá trình công nghiệp hóa trên con đường tiến lên hiện đại của nước này bằng cách sử dụng các phương pháp lôgic và phương pháp lịch sử trong sự kết hợp với các phương pháp chuyên ngành và liên ngành có liên quan khác.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 20 2   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, con đường cơ bản để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học là phải đổi mới nội dung, phương pháp dạy học,. Nghiên cứu đưa ra một số nội dung về thực trạng và giải pháp nghiên cứu khoa học của khoa Nông Lâm Ngư trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả hơn.

  pdf4p vimarillynhewson 17-05-2022 11 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày đánh giá được thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta qua 30 năm đổi mới; - Đề xuất được phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn nước ta.

  pdf20p vimarillynhewson 17-05-2022 18 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; Đề xuất các cơ chế và giải pháp chính sách nâng cao trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 38 5   Download

 • Bài viết trình bày việc hoàn thiện được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam đến năm 2020 và tiếp đến năm 2030; Đề xuất áp dụng cụ thể 3 mô hình nông thôn mới cho 3 vùng (đồng bằng phía Nam, miền núi phía Bắc, ven biển miền Trung).

  pdf14p vimarillynhewson 17-05-2022 39 8   Download

 • Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật (KHKT) tham gia chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ”; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 43 4   Download

 • Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng thể chế chính trị ở nông thôn Việt Nam hiện nay, đề tài đề xuất những giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện thể chế chính trị ở nông thôn góp phần thực hiện Nghị quyết 26-NQTW và chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

  pdf16p vimarillynhewson 17-05-2022 29 2   Download

 • Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện của đất nước, nông thôn nước ta đã và đang chuyển đổi và phát triển mạnh mẽ và khu vực nông thôn giữ vai trò chiến lược, trước mắt cũng như lâu dài. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học & công nghệ phù hợp nhằm kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng.

  pdf18p viellenkullman 17-05-2022 35 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiện đại hóa nông nghiệp
p_strCode=hiendaihoanongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2