intTypePromotion=3

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
361
lượt xem
75
download

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định - Nộp lệ thẩm định dự án. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

  1. 5H. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 12/08/2009 5.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp huyện. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định - Nộp lệ thẩm định dự án. 5.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình - Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở - Các văn bản pháp lý có liên quan b) Số lượng hồ sơ: 3 (bộ) 5.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C 5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách 5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Báo cáo kết quả thẩm định dự án 5.8. Lệ phí (nếu có):
  2. - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 5.9. Tên mẫu, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (đính kèm theo thủ tục) 5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản