Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài*

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
5
download

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài*

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài*

  1. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đầu tư nước ngoài Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư ra nước ngoài 2. Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định 4. việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử 2. dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn 3. hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.
  4. Thành phần hồ sơ Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc 4. mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư. Số bộ hồ sơ: 08 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết địnhsố 1. Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư 1175/2007/QĐ- BKH... Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội NGHỊ ĐỊNH CỦA 2. dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy CHÍNH PHỦ SỐ mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng 78... nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư Quyết địnhsố 1175/2007/QĐ- BKH... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định NGHỊ ĐỊNH CỦA 1. Có dự án đầu tư ở nước ngoài CHÍNH PHỦ SỐ 78...
  6. Nội dung Văn bản qui định Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với NGHỊ ĐỊNH CỦA 2. Nhà nước Việt Nam CHÍNH PHỦ SỐ 78... Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các NGHỊ ĐỊNH CỦA 3. trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư CHÍNH PHỦ SỐ 78... trực tiếp ra nước ngoài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản