Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
2
download

Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

  1. Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành có liên quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 1. tỉnh An Giang. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành có liên quan. Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà 2. không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp Giấy chứng 3. nhận đầu tư điều chỉnh.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I- 1. 4; Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá 2. nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc 3. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách 4. nhiệm); Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh 5. doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp; 6. Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập;
  4. Thành phần hồ sơ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo 7. cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, 8. Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Số bộ hồ sơ: 04 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định số 1. không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi 1088/2006/QĐ-BK... nhánh) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, Nghị định số 1. dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận 108/2006/NĐ-CP n... đầu tư. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt 2. Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư Luật Đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: a/ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; b/ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; c/ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; d/ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; 3. Luật Đầu tư đ/ Dịch vụ giải trí; e/ Kinh doanh bất động sản; g/ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái; h/ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; i/ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản