THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC

Chia sẻ: Đinh Bá An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
1.076
lượt xem
81
download

THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về thang điểm kiểm tra y tế học đường trường học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC

  1. LIÊN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TTYT - GD & ĐT QUỲNH LƯU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THANG ĐIỂM KIỂM TRA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRƯỜNG HỌC (ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2009 - 2010) Tên trường:………..……………………………...…………………………Xã………….…..…………Huyện: Quỳnh L ưu Địa chỉ:……………………….…….………………………………………………………………….…………….……….. Đoàn kiểm tra gồm: 1:…………………………………………………………………………………... ………………………………………… 2:……………………………………………………………………...……………………………………………………… 3:……………………………………………………………………………………...……………………………………… 4:…………………………………………………………………...………………………………………………………… 5:…………………………………………………………………………………………………………………...………… Tổng số học sinh:………………..…………………………….Nam:……………..……………..Nữ:…….….…….…. …… Số học sinh bán trú:………….……..………..………..Nam:………..……….…………..Nữ:……………….…….….. …… Tổng số lớp học:…………………..…………...…………….…..Tổng số phòng học:………………...………….….. ……..
  2. Tổng số CB - GV - CNV:…………………………………………………………………..…………………….…….. ……. Tổng số nhân viên bếp ăn:………………...……..…...Bảo mẫu:………………….………Căn tin:…….………. …………. Số cán bộ y tế (ghi rõ họ tên, chuyên môn):……………....………………………………..…………………………... …….
  3. Điểm Điểm Điểm Điểm NỘI DUNG chuẩn đạt thưởng trừ 8 0 0 1. NỘI DUNG 1: CÔNG TÁC TỔ CHỨC 1.1. Nhà trường có Ban bảo vệ sức khỏe: 1 1.1.1. Có Quyết định thành lập 0.25 1.1.2. Có kế hoạch hoạt động (sổ họp, biên bản họp, chữ ký BGH) 0.75 1.2. Cán bộ y tế: 1 - Chuyên trách 1 - Kiêm nhiệm 0.5 1.3. Cơ sở vật chất: 4.5 1.3.1. Phòng y tế: - Phòng y tế đúng qui định 1 - Nếu là góc y tế 0.5 1.3.2. Dụng cụ sơ cấp cứu đầy đủ. 0.5 1.3.3. Giường hoặc bàn khám. 0.5 1.3.4. Sổ theo dõi cấp phát thuốc, khám bệnh, BHYT. 0.5 1.3.5. Sách, tranh ảnh giáo dục sức khỏe 0.5 1.3.6. Sổ kiểm tra vệ sinh lớp học, căn tin, nhà vệ sinh. 0.5 1.3.7. Tủ thuốc thông thường đúng danh mục (kể cả thuốc sơ cứu 1 mắt). 1.4. Báo cáo: 1 1.4.1. Đầy đủ nội dung, số liệu chính xác. 0.5 1.4.2. Đúng thời gian và có lưu hồ sơ. 0.5 1.4.3. Nếu không có báo cáo không chấm điểm chương trình. 1.5. Khi tiếp đoàn kiểm tra Liên ngành quận - huyện, nhà trường phải có đầy đủ thành phần (đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ YTHĐ, 0.5 cán bộ NHĐ (nếu có))
  4. Đánh giá của đoàn kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………... …………. Xếp Loại:…………………………………………………………..………………………………………………… XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG THAY MẶT DOÀN KIỂM TRA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản