Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

  1. Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở giáo dục và đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp
  2. Tên bước Mô tả bước - hướng nghiệp, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị sở Nội vụ thẩm định. Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phũng Uỷ 2. Bước 2 ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn của Sở giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập Trung tâm kỹ thuật 1. tổng hợp - hướng nghiệp. Đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp: a) Sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; 2. b) Phương hướng hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; c) Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;
  3. Thành phần hồ sơ d) Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đ) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm. Số bộ hồ sơ: Do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Việc thành lập trung tõm phự hợp với yờu cầu phỏt triển kinh tế xó hội của địa phương; phù hợp Quyết định số 1. với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả 44/2008/QĐ-BGDĐ... thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng. 2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy Quyết định số 2. định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế 44/2008/QĐ-BGDĐ... này.
  4. Nội dung Văn bản qui định 3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị Quyết định số 3. theo quy định tại Điều 35 của Quy chế này. 44/2008/QĐ-BGDĐ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản