intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

76
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...)

  1. Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn theo quy định.
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Mô tả bước Tên bước Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra 1. Bước 1. hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, 3. Bước 3. chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn.
  3. Mô tả bước Tên bước Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng 4. Bước 4. từ. Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách 5. Bước 5. hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ. Hồ s ơ Thành phần hồ sơ Báo cáo khối lượng công việc hoàn thành (đối với công việc tự thực hiện) - 1. Bản chính; Các căn cứ chứng minh công việc đã được thực hiện như: bảng kê hoá đơn, chứng từ hợp lệ hoặc thông báo trả tiền của cơ quan thu tiền... (đối với các 2. công việc thực hiện theo dự toán hoặc theo tỷ lệ phần trăm theo quy định) - Bản chính; 3. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (mẫu 02/TT-UT) kèm theo chứng từ rút
  4. Thành phần hồ sơ vốn do chủ đầu tư lập - Bản chính. Lưu ý: a) Thu hồi vốn tạm ứng Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: Chủ đầu tư dự án GPMB, tái định cư có trách nhiệm tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán, hoàn ứng tại Chi nhánh NHPT trong thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng b) Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng thì chủ đầu tư có phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư và gửi quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư cho Chi nhánh NHPT. Số bộ hồ sơ: 01 (một) (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn số 05/NHPT- 1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TT-UT) HTUT ngà... Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số Công văn số 05/NHPT- 2. 02/TT-UT) HTUT ngà...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thuộc danh mục kế hoạch vốn đầu tư các dự án Công văn số 05/NHPT- 1. hàng năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông HTUT ngà... báo cho NHPT.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2