intTypePromotion=1
ADSENSE

Thảo luận Môn Đồ họa máy tính

Chia sẻ: Vu Dinh Duong Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

194
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thảo luận môn đồ họa máy tính', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận Môn Đồ họa máy tính

  1. y R 2 x O R 2
  2. Begin P = 5/4 - R x = R / 2 & y =R / 2 P8P(x, y, c) x < round ( R / 2 ) No Yes P
  3. Tương tự thuật toán vẽ đường tròn, sử dụng thuật toán Bresenham để vẽ, ta chỉ cần vẽ 1/4 ellipse, sau đó lấy đối xứng qua các trục tọa độ sẽ vẽ được toàn bộ ellipse. Xét ellipse có tâm O, các bán kính là a và b, phương trình là : x2 y2 + 2 =1 2 a b Chọn tọa độ pixel đầu tiên cần hiển thị là (Xi ,Yi) = (0,b). Cần xác định pixel tiếp theo là (Xi+1, Yi+1). y b x a O
  4. yi d1 d2 yi − 1 xi xi + 1
  5.  x i +1 = x i + 1   yi − 1 Co :  y=  i +1  yi  d1 = (y i ) 2 - y 2 d 2 = y 2 - (y i - 1) 2 Pi = d1 - d 2 = (yi ) 2 - y 2 - y 2 + (y i - 1) 2 2b 2 ⇒ Pi +1 - Pi = 2((yi +1 )2 - (y i )2 ) - 2(y i +1 - y i ) + 2 (2x i + 3) a 2b 2 ⇒ Pi +1 = Pi + 2((yi +1 )2 - (y i )2 ) - 2(yi +1 - y i ) + 2 (2x i + 3) a 2b 2 - Neu Pi < 0 : Ta chon y i +1 = y i . Khi do Pi +1 = Pi + 2 (2x i + 3) a 2b 2 - Neu Pi >= 0 : Ta chon y i +1 = y i - 1. Khi do Pi +1 = Pi + 2 (2x i + 3) + 4(1 - y i ) a 2b 2 - Pi ( x 0 , y 0 ) = (0, b) ⇒ P0 = 2 - 2b + 1 a
  6. Begin P = 2(b*b)/(a*a)-2b+1 C1 = 2[(b*b)/(a*a)](2x+3) C2 = 2[(b*b)/(a*a)](2x+3) + 4(1-y) x=0&y=b P4P(x, y, c) b2 x ×≤ 1 No 2 a y Yes P
  7. P = 2(b*b)/(a*a)-2b+1 C1 = 2[(b*b)/(a*a)](2x+3) C2 = 2[(b*b)/(a*a)](2x+3) + 4(1-y) C3 = 2[(a*a)/(b*b)](2x+3) C4 = 2[(a*a)/(b*b)](2x+3) + 4(1-y) x=a&y=0 x=0&y=b P4P(x, y, c) P4P(x, y, c) b2 x a2 y ×≤ 1 No ×< 1 No 2 a y b2 x Yes Yes P
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2