Thấp khớp trẻ em (Kỳ 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
6
download

Thấp khớp trẻ em (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Điều trị 2.1. Nghỉ ngơi tại giường: - Viêm khớp, không viêm tim tương đối 4 tuần tuyệt đối + 4 tuần 2 tuần tuyệt đối + 2 tuần - Viêm tim, tim không to tương đối - Viêm tim, tim to tương đối 6 tuần tuyệt đối + 6 tuần - Viêm tim, suy tim hết suy nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường tới khi tim + 3 tháng điều trị tại nhà 2.2. Kháng sinh diệt liên cầu khuẩn nhóm A: Tên thuốc Liều lượng và cách dùng gian Thời Benzathin penicillin ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thấp khớp trẻ em (Kỳ 2)

  1. Thấp khớp trẻ em (Kỳ 2) 2. Điều trị 2.1. Nghỉ ngơi tại giường: - Viêm khớp, không viêm tim 2 tuần tuyệt đối + 2 tuần tương đối - Viêm tim, tim không to 4 tuần tuyệt đối + 4 tuần tương đối - Viêm tim, tim to 6 tuần tuyệt đối + 6 tuần tương đối - Viêm tim, suy tim nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường tới khi hết suy tim + 3 tháng điều trị tại nhà 2.2. Kháng sinh diệt liên cầu khuẩn nhóm A:
  2. Tên thuốc Liều lượng và cách dùng Thời gian Benzathin < 27kg: 600.000 đv IM 1 lần penicillin duy nhất ≥ 27kg: 1,2 triệu đv IM Benzathin < 27kg: 600.000 - 10 penicillin hạn chế sử 900.000 đv/ngày TB ngày dụng ≥ 27kg: 1,2 triệu đv/ngày TB Penicillin V < 27kg: 200.000 đv x 10 3/ngày uống ngày ≥ 27kg: 400.000 đv x 3/ngày uống Erythromycin 20 – 40mg/kg/ngày chia 2 10 dành cho bệnh nhân dị – 4 lần uống ngày ứng với Penicillin
  3. 2.3. Kháng viêm Tấn công Duy trì Viêm khớp Aspirin: Aspirin: 100mg/kg/ngày chia 4 lần 75mg/kg/ngày chia 4 lần Viêm tim nhẹ uống x 2 tuần uống x 2 – 6 tuần Viêm tim Prednisone: Prednisone: giảm trung bình, nặng 2mg/kg/ngày chia 2 lần liều 5mg mỗi 3 ngày uống x 2 tuần trong 2 tuần Aspirin: 75mg/kg/ngày chia 4 lần uống cho tới 6 tuần sau khi ngưng Prednisone 2.4. Điều trị suy tim (nếu có)
  4. 2.5. Nếu có múa vờn: thêm - Phenobarbital 5mg/kg/ngày uống. - Haloperidol (Haldol) 0,01 – 0,03mg/kg/ngày uống. 3. Điều trị phòng ngừa: 3.1. Cải thiện môi trường sống – giáo dục y tế 3.2. Phòng tiên phát: - Mục đích: phát hiện và điều trị sớm những trường hợp viêm họng do liên cầu khuẩn. - Nội dung: dùng kháng sinh diệt liên cầu nhóm A như bảng ở trên. 3.3. Phòng thấp thứ phát: - Mục đích: tránh tái nhiễm liên cầu khuẩn cho những bệnh nhân đã từng bị thấp. - Thời gian: bắt đầu ngay từ đợt thấp cuối cùng.
  5. Trường hợp Thời gian phòng Viêm khớp – Viêm tim nhẹ 5 năm + tới 18 tuổi hoặc trung bình suốt đời Viêm tim nặng Nội dung Tên thuốc Cách dùng Benzathin penicillin < 27kg: 600.000 đv TB mỗi 3 – 4 tuần ≥ 27kg: 1,2 triệu đv TB mỗi 3 – 4 tuần Penicillin V < 27kg: 200.000 đv x 2 uống mỗi ngày ≥ 27kg: 400.000 đv x 2
  6. uống mỗi ngày Erythromycin < 27kg: 125mg x 2 uống mỗi ngày ≥ 27kg: 250mg x 2 uống mỗi ngày Sulfadiazine < 27kg: 0,5g uống mỗi ngày ≥ 27kg: 1g uống mỗi ngày Chú ý: - Tốt nhất là dùng Benzathin penicillin. - Hạn chế dùng Penicillin V uống vì: · Bệnh nhân hay quen · Dễ sinh chủng kháng thuốc cho những trường hợp viêm nội tâm mạc trùng.
  7. BS. Vũ Minh Phúc Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Dược TP. HCM
Đồng bộ tài khoản