intTypePromotion=1

Thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
11
download

Thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần

  1. Thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân h àng Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 15 (mư ời lăm) ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ 1. Bước 1 ph ần khi có nhu cầu thay đổi tên lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng); 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định hồ sơ; Trong th ời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản chấp 3. Bước 3 thu ận những thay đổi của Công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không ch ấp thuận, Ngân h àng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản trả lời
  3. Mô tả bước Tên bước nêu rõ lý do; Sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về nh ững thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Bước 4 Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). H ồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị sửa đổi 1. tên của Công ty cho thuê tài chính. Tờ trình phải n êu rõ lý do và sự cần thiết thay đổi tên; Trích biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cho thu ê tài chính về việc 2. thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính;
  4. Thành phần hồ sơ Văn bản chấp thuận của tổ chức tín dụng có Công ty cho thu ê tài chính trực thuộc; của các bên góp vốn trong Công ty cho thuê tài chính liên doanh; của các bên nước 3. n goài trong Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài về việc đổi tên của Công ty cho thuê tài chính; Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2