Thiết bị lạnh ô tô P12

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
90
lượt xem
45
download

Thiết bị lạnh ô tô P12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P12

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.6. 3.6. THI T B Ư NG N G 3.6.1. ng d n Nh ng thi t b khác nhau trong h th ng i u hòa không khí ôtô ph i ư c n i li n v i nhau thành m ng, môi ch t l nh lưu thông tu n hoàn trong h th ng. C hai lo i ng cao su m m và ng kim lo i c ng ư c s d ng n i các thi t b l i v i nhau. Khi n i h th ng v i máy nén ph i s d ng ng m m, i u này cho phép máy nén và ng cơ có th chuy n ng tương i v i nhau. Các lo i ng m m ư c s d ng trong h th ng i u hòa không khí hi n nay ư c ch t o b ng cao su có thêm m t ho c hai l p không th m bên trong và bên ngoài còn gia c thêm m t l p nilon không th m t o ra m t l p màng ch n không b rò r . Các lo i ng làm b ng kim lo i ư c s d ng nhi u trong h th ng làm l nh, n i nh ng thi t b c nh như t giàn ngưng t n van ti t lưu, t van nb b c hơi…M c dù ng kim lo i không b th m qua nhưng nư c ho c dung d ch accu tràn ra có th ăn mòn và làm th ng ng và gây ra rò r . H.3.17. Các lo i ng m m thư ng dùng ư ng ng d n trong h th ng i u hòa không khí ư c t tên theo công vi c c a chúng ho c theo tr ng thái c a ch t làm l nh ch a bên trong. ư ng ng thoát n i t máy nén n b ngưng t ư c g i là ng ga nóng. ư ng ng d n ch a dung d ch ch t
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô làm l nh n i t b ngưng t n phin s y l c và n thi t b giãn n . ư ng ng hút n i b b c hơi n máy nén thư ng có ư ng kính l n nh t vì nó truy n d n hơi môi ch t áp su t th p. ư ng ng hút thư ng có ư ng kính bên trong (ID) là 1/2 inch ho c l nh 5 /8 inch (12,7mm n 15,9). ư ng ng d n dung d ch làm l nh có ư ng kính nh nh t, thông thư ng ư ng kính trong (ID) c a nó là 5/16 inch (7,9mm). ư ng kính thoát có ư ng kính trong (ID) là 13/32 inch ho c 1/2 inch (10,3mm ho c 12,7mm). 3.6.2. Kính xem gas (sight glass) xem Trên ư ng ng c p d ch c a h th ng l nh có l p t kính xem gas, m c ích là báo hi u lưu lư ng l ng và ch t lư ng c a nó m t cách nh tính. C th như sau: - Báo hi u lư ng gas ch y qua ư ng ng có không. Trong trư ng h p l ng ch y i n y ư ng ng, h u như không nh n th y s chuy n ng c a dòng môi ch t l ng, ngư c l i n u thi u môi ch t, trên m t kính s th y s i b t. Khi thi u gas tr m tr ng trên m t kính s có các v t d u ch y qua hình g n sóng. - Báo hi u m c a môi ch t. Khi trong môi ch t l ng có l n m thì màu s c c a nó b bi n i. Màu xanh: Khô; Màu vàng: Có l t m c n th n tr ng; Màu nâu: L t m nhi u, c n s lý. ti n so sánh, trên vòng tròn chu vi c a m t kính ngư i ta có an s n các màu c trưng có th ki m tra và so sánh. - Ngoài ra khi trong l ng có l n các t p ch t cũng có th nh n bi t qua m t kính. Ví d : Trư ng h p các h t hút m b h ng, x hàn trên ư ng ng. Hình 3.18. C u t o bên ngoài kính xem gas. C u t o c a kính xem gas bao g m ph n thân hình tr tròn, phía trên có l p 1 kính tròn có kh năng ch u áp l c t t và trong su t quan sát l ng. Kính ư c áp ch t lên phía trên nh 1 lò xo t bên trong.
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.6.3. 3.6.3. Van m t chi u * Công d ng và v trí l p t Trong h th ng l nh b o v các máy nén ngư i ta thư ng l p v phía u y c a máy nén các van m t chi u. Van m t chi u có công d ng: - Tránh ng p l ng: Khi h th ng l nh ng ng ho t ng hơi môi ch t còn l i trên ư ng ng y có th ngưng t l i và ch y v phía u y c a máy nén và khi máy nén ho t ng có th gây ng p l ng. - Tránh tác ng c a áp l c cao thư ng xuyên lên Clapae c a máy nén * K t c u c a van m t chi u Hình 3.19. K t c u c a van m t chi u Trên hình 8-25 l c u t o c a van m t chi u. Khi l p van m t chi u ph i chú ý l p úng chi u chuy n ng c a môi ch t. Chi u ã ư c ch r trên thân c a van. iv i ngư i có kinh nghi m nhìn c u t o bên ngoài có th bi t ư c chi u chuy n ng c a môi ch t.
Đồng bộ tài khoản