Thiết bi lạnh ô tô P6

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
138
lượt xem
80
download

Thiết bi lạnh ô tô P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P6

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 2.2. TH 2.2. NGUYÊN LÝ HO T NG C A H TH NG HKK Không khí ư c l y t bên ngoài vào và i qua giàn l nh (b b c hơi). T i ây không khí b giàn l nh l y i r t nhi u năng lư ng thông qua các lá t n nhi t, do ó nhi t không khí s b gi m xu ng r t nhanh ng th i hơi m trong không khí cũng b ngưng t l i và ưa ra ngoài. T i giàn l nh khi môi ch t th l ng có nhi t , áp su t cao s tr thành môi ch t th hơi có nhi t , áp su t th p. Khi quá trình này x y ra môi ch t c n m t năng lư ng r t nhi u, do v y nó s l y năng lư ng t không khí xung quanh giàn l nh (năng lư ng không m t i mà ch chuy n t d ng này sang d ng khác). Không khí m t năng lư ng nên nhi t b gi m xu ng, t o nên không khí l nh. Trong h th ng, máy nén làm nhi m v làm môi ch t t d ng hơi áp su t, nhi t th p tr thành hơi có áp su t, nhi t cao. Máy nén hút môi ch t d ng hơi áp su t, nhi t th p t giàn l nh v và nén lên t i áp su t yêu c u: 12-20 bar. Môi ch t ra kh i máy nén s d ng hơi có áp su t, nhi t cao i vào giàn nóng (b ngưng t ) H.2.30. Nguyên lý ho t ng c a h th ng i u hòa không khí ô tô
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Khi t i giàn nóng, không khí s l y i m t ph n năng lư ng c a môi ch t thông qua các lá t n nhi t. Khi môi ch t m t năng lư ng, nhi t c a môi ch t s b gi m xu ng cho n khi b ng v i nhi t , áp su t b c hơi thì môi ch t s tr v d ng l ng có áp su t cao. Môi ch t sau khi ra kh i giàn nóng s t i bình l c hút m. Trong bình l c hút m có lư i l c và ch t hút m. Môi ch t sau khi i qua bình l c s tinh khi t và không còn hơi m. ng th i nó cũng ngăn ch n áp su t vư t quá gi i h n. Sau khi qua bình l c hút m, môi ch t t i van ti t lưu. Van ti t lưu quy t nh lư ng môi ch t phun vào giàn l nh, lư ng này ư c i u ch nh b ng 2 cách: b ng áp su t ho c b ng nhi t ngõ ra c a giàn l nh. Vi c i u ch nh r t quan tr ng nó giúp h th ng ho t ng ư c t i ưu.
Đồng bộ tài khoản