Thiết bi lạnh ô tô P8

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
100
lượt xem
63
download

Thiết bi lạnh ô tô P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị chống đóng băng bộ bốc hơi dùng bộ điều áp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P8

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.2. 3.2. THI T B CH NG ÓNG BĂNG 3.2 HƠI B B C HƠI DÙNG B I U ÁP 3.2.1. dùng 3.2.1. Lo i dùng cho môi ch t R12 Thi t b i u hòa áp su t lo i này thư ng ư c vi t t t là EPR (Evaporator Pressure Regulator) và ư c s d ng trên h th ng i u hòa không khí ôtô dùng môi ch t l nh R12. h th ng làm vi c n nh và úng theo yêu c u c a ngư i s d ng thì lưu lư ng c a hơi môi ch t l nh ch y t b b c hơi n máy nén ư c quy nh mt m c 1.9 kg/cm2G (0,19 Mpa) mc thích h p. Áp su t trong b luôn ư c gi úng ho c cao hơn tùy theo nhi t c a b b c hơi nhưng không ư c gi m xu ng th p hơn 00C (320F). Van EPR ư c b trí trên ư ng ng n i hơi môi ch t l nh t b b c hơi n máy nén, trư c máy nén sau b b c hơi (hình 3.6), gi cho áp su t trong b b c hơi không gi m xu ng m c quy nh. Ho t ng c a van EPR ư c mô t (hình 3.7) và trình bày như sau: H.3.6. V trí t van EPR H.3.7. Ho t ng c a van EPR Khi máy nén ang ho t ng tc quay cao và nhi t t i c a b b c hơi gi m xu ng (nhi t gi m). Van óng xu ng nh vào áp l c c a lò xo ch n, h n ch lưu lư ng c a dòng hơi môi ch t l nh h i v máy nén. Gi cho áp su t trong b b c hơi m c có áp su t cao hơn 1,9 kg/cm2 (0,19Mpa). t i u ch nh
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Khi máy nén ho t ng tc quay th p và nhi t c a b b c hơi tăng lên. Áp su t trong b b c hơi s cao hơn m c quy nh, lúc ó van m ra cho lưu lư ng dòng ch y h i v máy nén nhi u hơn và ư c i u ch nh m c áp su t phù h p v i ch ti hi n t i, giúp h th ng làm vi c hi u qu hơn. 3.2.2. dùng R- 3.2.2. Lo i dùng cho môi ch t R-134a Trong h th ng i u hòa không khí ôtô dùng môi ch t l nh R-134a, van i u hòa áp su t EPR cũng ư c s d ng nhưng k t c u có khác v i lo i trư c. Thư ng g i là ng màng x p ki u EPR lo i m i, ư c thi t k v i các c trưng riêng dùng cho môi ch t l nh R134a. lo i m i này có m t ng kim lo i màng x p (ki u ng xiphong) và dùng các vòng siêu kín b ng cao su, nhưng trong quá trình s d ng chú ý không các vòng này b phình ra. Van EPR dùng cho môi ch t l nh R134a ho t ng như sau: Ho t ng c a ng x p kim lo i trong van cũng gi ng như van thư ng. ng x p kim lo i ư c s d ng như m t cái lò xo, nghĩa là s d ng l c àn h i c a ng i u khi n ho t ng c a van. Màng x p kim lo i này làm vi c ngư c chi u v i chi u c a áp l c dòng ch y môi ch t l nh thoát ra. Ngư c l i, khi áp su t th p thì l c lò xo óng nh van l i, nh ó mà áp c a b b c hơi luôn gi nh m c.
Đồng bộ tài khoản