intTypePromotion=3

Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng hồng ngoại - Nguyễn Đình Lợi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
200
lượt xem
79
download

Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng hồng ngoại - Nguyễn Đình Lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng hồng ngoại nội dung gồm 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan về điều khiển xa, chương 2: Giới thiệu vi điều khiển PIC16F877A, chương 3: Tính chọn các thiết bị, chương 4: Thiết kế và lắp đặt mô hình, chương 5: Lưu đồ thuật toán và chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bằng sóng hồng ngoại - Nguyễn Đình Lợi

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề Tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG SÓNG HỒNG NGOẠI -----o0o----- GVHD : Th.S Bùi Tấn Lợi SVTH : Nguyễn Đình Lợi LỚP : 06D3 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Tổng quan về điều khiển xa Giới thiệu vi điều khiển PIC16F877A Tính chọn các thiết bị Thiết kế và lắp đặt mô hình Lưu đồ thuật toán và chương trình 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 2
 3. Chương 1: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN XA  GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA Sơ đồ kết cấu của hệ thống điều khiển từ xa Thiết bị phát Đường truyền Thiết bị thu 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 3
 4. Chương 1: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN XA Sơ đồ khối máy phát: Tín hiệu điều khiển Khuyết đại Điều chế phát Tín hiệu sóng mang Sơ đồ khối máy thu: Khuyết đại Giải điều Khuyết đại Chấp hành thu chế 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 4
 5. Chương 1: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN XA  ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG TIA HỒNG NGOẠI 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 5
 6. Chương 2: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC PIC là gì. Tại sao dùng vi điều khiển PIC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 6
 7. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN Sử dụng REMOTE TIVI SONY làm thiết bị phát tín hiệu điều khiển 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 7
 8. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  CHUẨN GIAO TIẾP CỦA REMOTER TV SONY Đặc điểm: * Khung truyền 12bit (5 bit địa chỉ (address) và 7 bit lệnh (command).). * Điều chế độ rộng xung. * Tần số khoảng 36kHZ. * Thời gian truyền 1bit khoảng 1,2ms(bit 1) hoặc 0,6ms(bit 0). 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 8
 9. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN Xung điều khiển của REMOTE phát ra 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 9
 10. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN Bit bắt đầu (START bit), có độ rộng 3T hay 1800µs. 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 10
 11. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN Tiếp theo phần Header gồm 12bit liên tiếp được giải điều chế như sau: 500µs im lặng + 1300µs hồng ngoại = bit “1” 500µs im lặng + 700µs hồng ngoại = bit “o” 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 11
 12. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN Thực tế ta chỉ cần thu và giải mã 7bit Command là đủ, vì 5bit địa chỉ ở đây chỉ có tác dụng phân biệt giữa các loại model remoter sony khác nhau. 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 12
 13. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ THU SÓNG HỒNG NGOẠI Mắt thu hồng ngoại chỉ cho phép tần số sấp sỉ 36KHz đi qua.bình thường đầu ra của mắt thu ở mức cao, * Khi nhận được tìn hiệu hồng ngoại ở tần số ~36KHz truyền tới, đầu ra của mắt thu sẽ lập tức trở về về mức logic thấp(0V). * Khi hết tín hiệu hồng ngoại đầu ra sẽ lập tức trở về mức logic cao( mức 1) 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 13
 14. Chương 3: TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ  THIẾT BỊ THU SÓNG HỒNG NGOẠI Dãy tín hiệu của REMOTE sau khi đi qua mắt thu hồng ngoại. Nhờ vào việc đo thời gian ở mức thấp của đầu ra, chúng ta có thể biết được thời gian phát xung tương đương ở bên phát, từ đó suy ra mã được truyền đi. 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 14
 15. Chương 4: Thiết kế Mạch Điện  MẠCH NGUYÊN LÝ 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 15
 16. Chương 4: Thiết kế Mạch Điện  MẠCH ĐỘNG LỰC Mạch đưa tín hiệu đến điều khiển Relay 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 16
 17. Chương 4: Thiết kế Mạch Điện  MẠCH ĐỘNG LỰC Mạch relay 8 chân 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 17
 18. Chương 4: Thiết kế Mạch Điện  MẠCH IN Mạch in thiết kế bằng orcad 15.7 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 18
 19. Chương 4: Thiết kế Mạch Điện Mô Hình Đã Thi Công 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 19
 20. Chương 5:Thuật Toán-Chương trình 4/1/2014 SV: Nguyễn Đình Lợi 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản