intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7 – 1200

Chia sẻ: Lê Trâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
485
lượt xem
147
download

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7 – 1200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7 – 1200" trình bày về việc ứng dụng PLC trong quá trình sản xuất bê tông tại các trạm trộn bê tông xi măng thực sự đã mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho các quá trình sản xuất nhằm tạo điều kiện tốt nhất để có thể tiếp xúc, làm quen với các thiết bị tự động và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trạm trộn bê tông sử dụng PLC S7 – 1200

Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Hoàng Duy Khang<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> ............................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> Trang 1<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Hoàng Duy Khang<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN<br /> ............................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> .......................................................................................................................................<br /> Trang 2<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Hoàng Duy Khang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................8<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH. .........................................................................................9<br /> Lời mở đầu ................................................................................................................12<br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG. ............................................................13<br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm. ....................................................................................................13<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Khái niệm về mác bê tông. ..........................................................................13<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Phân loại bê tông. .........................................................................................13<br /> <br /> 1.3.1 Theo cường độ. ......................................................................................13<br /> 1.3.2 Theo loại chất kết dính. .........................................................................14<br /> 1.3.3 Theo cốt liệu. .........................................................................................14<br /> 1.3.4 Theo khối lượng thể tích. .......................................................................14<br /> 1.3.5 Theo phạm vi sử dụng............................................................................14<br /> 1.4<br /> <br /> Các thành phần cốt liệu. ...............................................................................15<br /> <br /> 1.4.1 Xi măng. .................................................................................................15<br /> 1.4.2 Cát. ........................................................................................................15<br /> 1.4.3 Đá dăm. .................................................................................................15<br /> 1.4.4 Nước. .....................................................................................................15<br /> 1.4.5 Các chất phụ gia. ...................................................................................15<br /> 1.5<br /> <br /> Tính chất đặc thù của bê tông. .....................................................................15<br /> <br /> 1.5.1 Cường độ của bê tông. ..........................................................................15<br /> 1.5.2 Tính giãn nở...........................................................................................17<br /> 1.5.3 Tính chống thấm. ...................................................................................17<br /> 1.6<br /> <br /> Quá trình đông cứng của bê tông và biện pháp bảo quản. ...........................17<br /> <br /> CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG. ....................................18<br /> 2.1<br /> <br /> Giới thiệu chung. ..........................................................................................18<br /> Trang 3<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> 2.2<br /> <br /> GVHD: Hoàng Duy Khang<br /> <br /> Trạm trộn bê tông xi măng. ..........................................................................19<br /> <br /> 2.2.1 Giới thiệu. ..............................................................................................19<br /> 2.2.2 Phân loại. ..............................................................................................19<br /> 2.2.3 Cấu tạo chung của trạm trộn bê tông xi măng. .....................................19<br /> 2.2.4 Nguyên lý hoạt động. .............................................................................23<br /> CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ PLC. PLC – S7 1200. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC<br /> TIA – PORTAL V13. ................................................................................................24<br /> 3.1<br /> <br /> Khái quát chung về PLC. .............................................................................24<br /> <br /> 3.1.1 Lịch sử hình thành. ................................................................................24<br /> 3.1.2 Các loại PLC thông dụng. .....................................................................24<br /> 3.1.3 Ngôn ngữ lập trình. ...............................................................................25<br /> 3.1.4 Cấu trúc và phương thức thực hiện chương trình PLC. .......................25<br /> 3.1.5 Ứng dụng PLC. ......................................................................................27<br /> 3.2<br /> <br /> PLC – S7 1200. ............................................................................................27<br /> <br /> 3.2.1 Cấu trúc. ................................................................................................27<br /> 3.2.2 Phân vùng bộ nhớ. .................................................................................29<br /> 3.2.3 Tập lệnh S7 – 1200. ...............................................................................30<br /> 3.2.4 Sơ đồ đấu dây. .......................................................................................32<br /> 3.3<br /> <br /> Phần mềm Tia – Portal v13. .........................................................................33<br /> <br /> 3.3.1 Giới thiệu SIMATIC STEP 7 Basic. ......................................................33<br /> 3.3.2 Các bước tạo một project. .....................................................................34<br /> CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ MẠCH LỰC MẠCH ĐIỀU KHIỂN SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY.<br /> ...................................................................................................................................37<br /> 4.1<br /> <br /> Đặt vấn đề. ...................................................................................................37<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Hướng giải quyết. .........................................................................................37<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Tính toán thiết kế mạch lực..........................................................................37<br /> Trang 4<br /> <br /> Đồ án tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Hoàng Duy Khang<br /> <br /> 4.3.1 Mạch lực động cơ dẫn động buồng trộn. ..............................................37<br /> 4.3.2 Mạch lực động cơ kéo băng tải. ............................................................38<br /> 4.3.3 Mạch lực động cơ bơm nước. ................................................................39<br /> 4.3.4 Mạch lực động cơ vít tải xi măng. .........................................................39<br /> 4.3.5 Mạch lực động cơ máy nén khí. .............................................................40<br /> 4.3.6 Tính chọn aptomat tổng. ........................................................................40<br /> 4.3.7 Tính chọn bộ khởi động mềm. ...............................................................41<br /> 4.4<br /> <br /> Tính toán thiết kế mạch điều khiển. .............................................................42<br /> <br /> 4.4.1 Mạch điều khiển động cơ dẫn động buồng trộn. ...................................42<br /> 4.4.2 Mạch điều khiển động cơ kéo băng tải. .................................................42<br /> 4.4.3 Mạch điều khiển động cơ bơm nước. ....................................................42<br /> 4.4.4 Mạch điều khiển động cơ vít tải xi măng. .............................................42<br /> 4.4.5 Mạch điều khiển động cơ máy nén khí. .................................................43<br /> 4.4.6 Tính chọn rơ le trung gian.....................................................................43<br /> 4.5<br /> <br /> Sơ đồ mạch động lực....................................................................................44<br /> <br /> 4.6<br /> <br /> Sơ đồ mạch điều khiển. ................................................................................46<br /> <br /> 4.7<br /> <br /> Sơ đồ đấu dây. ..............................................................................................48<br /> <br /> CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT.<br /> ...................................................................................................................................49<br /> 5.1<br /> <br /> Xây dựng thuật toán điều khiển. ..................................................................51<br /> <br /> 5.1.1 Sơ đồ khối tổng quan hoạt động của hệ thống ở chế độ tự động. .........51<br /> 5.1.2 Sơ đồ khối tổng quan hoạt động của hệ thống ở chế độ bằng tay. .......52<br /> 5.1.3 Sơ đồ khối cân đá. .................................................................................52<br /> 5.1.4 Sơ đồ khối cân cát. ................................................................................53<br /> 5.1.5 Sơ đồ khối cân nước. .............................................................................53<br /> 5.1.6 Sơ đồ khối cân xi măng. ........................................................................54<br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2