Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm

Chia sẻ: Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

218
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp “Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm” có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày: Tổng quan về dây chuyền đóng gói sản phẩm, thiết kế hệ thống, lập trình điều khiển dây chuyền đếm và đóng gói sản phẩm. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung đồ án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐẾM VÀ ĐIỀU KHIỂN<br /> ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM<br /> <br /> ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐẾM VÀ ĐIỀU KHIỂN<br /> ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM<br /> <br /> Sinh viên: Trần Văn Mạnh<br /> Ngƣời hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Đoàn Phong<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2017<br /> <br /> Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam<br /> Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc<br /> ----------------o0o----------------BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên : Trần Văn Mạnh – MSV : 1312103001<br /> Lớp : ĐC1701- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp<br /> Tên đề tài : Thiết kế hệ thống đếm và điều khiển đóng gói sản phẩm<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI<br /> 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp<br /> (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................<br /> 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp..........................................................................:<br /> <br /> CÁC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:<br /> Họ và tên<br /> :<br /> Học hàm, học vị<br /> :<br /> Cơ quan công tác :<br /> Nội dung hƣớng dẫn :<br /> <br /> Nguyễn Đoàn Phong<br /> Thạc sỹ<br /> Trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng<br /> Toàn bộ đề tài<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:<br /> Họ và tên<br /> :<br /> Học hàm, học vị<br /> :<br /> Cơ quan công tác :<br /> Nội dung hƣớng dẫn :<br /> <br /> Nguyễn Văn Dƣơng<br /> Thạc sỹ<br /> Trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng<br /> Toàn bộ đề tài<br /> <br /> Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2017.<br /> Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày......tháng.......năm 2017<br /> Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N<br /> Cán bộ hƣớng dẫn Đ.T.T.N<br /> <br /> Trần Văn Mạnh<br /> <br /> Th.S Nguyễn Đoàn Phong<br /> <br /> Hải Phòng, ngày........tháng........năm 2017<br /> HIỆU TRƢỞNG<br /> <br /> GS.TS.NGƢT TRẦN HỮU NGHỊ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2