intTypePromotion=1

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BỘ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC. (DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN - CHIP AT89C51)

Chia sẻ: Ho Phat Hau | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
369
lượt xem
151
download

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BỘ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC. (DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN - CHIP AT89C51)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương I: Tổng quan về động cơ không đồng bộ(ĐK). Chương II: Giới thiệu chung về bộ biến tần. III: Tổng quan về vi điều khiển. Chương IV: Thiết kế bộ biến tần nguồn án ba. pha điều khiển động cơ không đồng bộ Roto. lồng sóc. Chương V: Thiết kế mạch điều khiển. Chương VI: Mạch bảo vệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BỘ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC. (DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN - CHIP AT89C51)

 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN  ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BỘ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC. (DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN - CHIP AT89C51) GVHD : PGS.TS ĐOÀN QUANG VINH SVTH : TRƯƠNG HẠNH LY NGUYỄN MINH TÂY ÔNG HOÀNG NGỌC HƯNG L ớp : 04ĐLT Ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN Đà Nẵng - Tháng 6 năm 2003
 2. ĐỀ TÀI GỒM CÓ 6 CHƯƠNG :  Chương I: Tổng quan về động cơ không đồng bộ(ĐK)  Chương II: Giới thiệu chung về bộ biến tần  Chương III: Tổng quan về vi điều khiển  Chương IV: Thiết kế bộ biến tần nguồn án ba pha điều khiển động cơ không đồng bộ Roto lồng sóc  Chương V: Thiết kế mạch điều khiển  Chương VI: Mạch bảo vệ
 3.  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ (KĐ) SƠ LƯỢC VỀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐK 1.Phương trình đặt tính cơ ω X1d ω0 ωth Xµ I’2 R’2/s U1f Iµ Rµ 0 Mdm Mt     3U 21f .R'2ε . ∑   1 1 I1= M= + U1f     2 R'2ε   R μ+X μ 2 2 2  R'2ε   + X nm  S.ω 0  R 1 + + X2n    R1 + 2   S  S        R'2 ∑ Sth= 2 R 1 + X 2 nm
 4. 2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐẾN ĐẶT TÍNH CƠ S S ω ω0 ω dm UL2 Udm ωdm ω0 ω1 ω2 ω1 UL1 Sth ω2 Sth R1f , X1f Sth1 U Sth2 Sth , Mth Mth 0 Mc Mth2 Mth1 Mth M Mth2 Mth1 Mth ωdm ωdm ω0 ω0 ω1m Sth ω1 ω2 Sth Sth1 ω2 Sth1 f1 R1f , X1f Sth2 Sth2 Sth , Mth Sth , Mth 0 Mc Mth2 Mth1 Mth Mth M
 5. 3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐK * Điều chỉnh tần số nguồn cung cấp cho động cơ ĐK *Qui luật điều chỉnh điện áp U 2 f2 U 1 f1 BIẾN TẦN ĐK M th 2 2 U1dm U1 λ= = 2+ x = Const 2+ x Mc f1 f1
 6. x=0    x=1 ω2 f12 f12 ω U1/f1 = const U1 ω0 ω2c ω2 = const f1dm ω0 3/2 ωâm f1 ω1 f11 f1dm ω1c ω1 f11 M Mcđm MCđm MCth Mth Mth MC ω x = -1 ω2 x=2 U1 ω2 f12 ω0 = const f12 ω0 1/2 f1 U1 f1dm ω1 f1dm = const ω1 2 f1 f11 f11 M M    
 7.                     CHƯƠNG III GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ BIẾN TẦN I.Giới thiệu chung II.Phân loại các bộ biến tần Xét biến tần gián tiếp gồm: U1~  U2~ f2 Chỉnh Nghịch f1 Lọ c Băm Lưu Lư u 1.Khối chỉnh lưu: v2 id+ 2π π D2 D1 θ A ~v2 Ud B Ud D4 D3 Ud E 2π     a. Chènh læu cáöu 1 pha 0 θ1 θ2 π θ
 8. 2 .Khối lọc: + U C R t ­ Lọc bằng tụ C L + U t - Lọc bằng cuộn dây L L C R     Lọc bằng tụ C và L
 9. 3. Mạch băm UC Tp Id + + + - Ta UC V Τ2 T1 LC DC 0 Τ t - - Hç 4.9. Bäü nh bàm näútiãú ip Ud D + + V Ud V H 0 - - t αΤ Τ Hçnh 4.10. Bäü bàm song song UBE t το C E T + + UBE Ud Ud U U B - t - Hç 4.11. Så âäö nh nguyãn lyïbàm âiãû aï 1 chiãö duì g Transistor np un
 10. IV. Bộ nghịch lưu áp ba pha 3 2 1 1 5 ~220V DC C0 2 6 4 3 4    
 11. GIẢN ĐỒ XUNG THỜI GIAN KHI ĐC CHẠY THUẬN 600 1200 1800 2400 3000 3600 T1 t T2 t T3 t T4 t T5 t T6 t UA t UB t UC t U AB t U BC t U CA t t     T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6
 12. KHI ĐỘNG CƠ CHẠY NGƯỢC T1 t T2 t T3 t T4 t T5 t T6 t UA t UB t UC t U AB t U BC t U CA t t     T5 T2 T1 T5 T2 T1 T6 T4 T3 T6 T4 T3 T5 T4 T3 T2 T1 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T6 T4 T3 T2 T1 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T6 T5
 13. CHƯƠNG V THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 1. Khối tạo xung: Dùng chip : AT89C51 U2 39 21 P0.0/AD0 P2.0/A8 38 22 P0.1/AD1 P2.1/A9 37 23 P0.2/AD2 P2.2/A10 36 24 P0.3/AD3 P2.3/A11 35 25 P0.4/AD4 P2.4/A12 34 26 P0.5/AD5 P2.5/A13 33 27 P0.6/AD6 P2.6/A14 32 28 P0.7/AD7 P2.7/A15 1 10 P1.0 P3.0/RXD 2 11 P1.1 P3.1/TXD 3 12 P1.2 P3.2/INTO 4 13 P1.3 P3.3/INT1 5 14 P1.4 P3.4/TO 6 15 P1.5 P3.5/T1 7 16 P1.6 P3.6/W R 8 17 P1.7 P3.7/RD 19 29 XTAL1 PSEN 18 XTAL2 9 30 RST ALE/PROG 31 EA/VPP     AT89C51
 14. +5V +12V R3 R2 R1 Q g E BỘ TẠO DAO ĐỘNG Q CỦA ON-CHIP Phần tử ghép quang Q PHẦN TỬ KHUẾCH ĐẠI XTAL1 C1 X +5V +5V C2 XTAL2 RESET 100 10uF RST 8.2KOhm    
 15. BU2508 A215 A215 A215 470 470 470 C828 C828 C828 BU2058 BU2058 BU2058 A215 A215 A215 470 470 470 C828 C828 C828 BU2058 BU2058 BU2058 470 A215 C828 T¨ng 10K Gi¶m 10K Tr¸i_Ph¶i 10K   éng _   Khëi ® 10K dõng
 16. MÔ HÌNH LẮP RÁP THỰC TẾ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2