Thiết Kế Web Với Joomla part 18

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
174
lượt xem
131
download

Thiết Kế Web Với Joomla part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chống tấn công SQL Injection trong Joomla Hiện Joomla! ngày càng phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam với số lượng các thành phần mở rộng (extensions) từ các hãng thứ ba cũng tăng không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Rất nhiều thành phần mở rộng (gồm component, module, plugin, template...)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết Kế Web Với Joomla part 18

  1. Part 19 Chống tấn công SQL Injection trong Joomla Hiện Joomla! ngày càng phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam với số lượng các thành phần mở rộng (extensions) từ các hãng thứ ba cũng tăng không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Rất nhiều thành phần mở rộng (gồm component, module, plugin, template...) thực sự tuyệt vời và đáng được cài đặt trên mọi Website. Tuy nhiên, có một thực tế song hành với mặt ưu điểm trên là số lượng các Website bị tấn công thông qua các lỗi lập trình bất cẩn trong các thành phần mở rộng được cài đặt thêm cũng ngày càng tăng cao. Thậm chí số lượng lỗi bị khai thác còn cao hơn cả Microsoft (theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2008 của IBM). Do vậy, ngay từ lúc này, bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ hệ thống của mình để đảm bảo: Chỉ cài đặt các thành phần mở rộng thực sự cần thiết, thực sự uy tín và hãy nhờ một người có kinh nghiệm để kiểm tra các đoạn mã, mà một trong số chúng thường bị hacker khai thác - các lỗi phổ biến về truy vấn SQL (thường gọi là SQL Injection). Đối với người sử dụng cuối (end-user): Không dùng tiền tố mặc định 'jos_' Collection by traibingo 121
  2. Khi cài đặt website, Joomla sử dụng tiền tố mặc định cho các bảng của cơ sở dữ liệu: 'jos_'. Tuy nhiên để tránh sự nhòm ngó của các haker bạn nên đổi tiền tố này. Không dùng tài khoản mặc định 'admin'  Tạo một tài khoản quản trị (Super Administrator) mới thay vì dùng tài khoản mặc định có tên 'admin'  Đổi tên và vô hiệu hóa tài khoản mặc định 'admin' mà Joomla đã tạo ra khi cài đặt bằng cách: Mở bảng _users, tìm bản ghi có id=62, đổi username khác 'admin' và thay block bằng '1') Đối với những người lập trình (developer) thì chú ý những vấn đề sau: Ép kiểu dữ liệu Luôn ép kiểu dữ liệu cho các chuỗi đưa vào câu lệnh truy vấn SQL. Thí dụ: Nếu muốn kiểu dữ liệu là kiểu nguyên (integer) thì sử dụng câu lệnh SQL: Collection by traibingo 122
  3. $sql = 'UPDATE #__mytable SET `id` = ' . (int) $int; Nếu muốn kiểu dữ liệu là kiểu ngày/tháng (date) thì sử dụng câu lệnh SQL: $date = & JFactory::getDate($mydate); $sql = 'UPDATE #__mytable SET `date` = ' . $db->quote( $date- >toMySQL(), false); Luôn gỡ bỏ ý nghĩa của những ký tự đặc biệt Bạn cần gỡ bỏ ý nghĩa của những ký tự đặc biệt (những ký tự có khả năng gây nguy hiểm cho câu lệnh SQL) nằm trong các chuỗi dữ liệu được đưa vào câu lệnh SQL bằng câu lệnh: $sql = 'UPDATE #__mytable SET `string` = ' . $db->quote( $db- >getEscaped( $string ), false ); Chống tấn công DOS Trong các mệnh đề WHERE, nếu bạn có sử dụng lệnh LIKE, hãy đảm bảo rằng bạn đã lọc các ký tự đặc biệt như "%" và "_" thì sử dụng câu lệnh SQL: $sql = 'UPDATE #__mytable SET .... WHERE `string` LIKE '. $db->quote( $db->getEscaped( $string, true ), false ) Chống tấn công XSS Rất nhiều người có thói quen lấy dữ liệu nhập vào từ người dùng bằng câu lệnh JRequest::getVar(). Tuy nhiên đây là một thói quen không tốt. Thay vào đó bạn nên sử dụng các phương thức ép kiểu. Thí dụ: Nếu muốn kiểu số nguyên, dùng câu lệnh: $int = JRequest::getInt( $name, $default ); Nếu muốn kiểu số thực, dùng câu lệnh: $float = JRequest::getFloat( $name, $default ); Nếu muốn kiểu logic (đúng/sai), dùng câu lệnh: Collection by traibingo 123
  4. $bool = JRequest::getBool( $name, $default ); Nếu muốn kiểu từ (word): chỉ có các ký tự chữ cái và ký tự gạch dưới "_", dùng câu lệnh: $word = JRequest::getWord( $name, $default ); Nếu muốn kiểu câu lệnh (command): chỉ có các ký tự chữ cái, ký tự số, ký tự "." và "_", dùng câu lệnh: $cmd = JRequest::getCMD( $name, $default ); Nếu muốn kiểu văn bản không phải HTML (văn bản đã được lọc bỏ các thẻ HTML), dùng câu lệnh: $string = JRequest::getString( $name, $default ); Kiểm tra Website Joomla bằng Joomla! HISA Joomla HISA là một công cụ kiểm tra - bảo mật cho phép:  Kiểm tra một HOSTING có đáp ứng các yêu cầu cần thiết để cài đặt Joomla hay không  Thông báo các thông số của HOST (tên host, địa chỉ IP...); thông số về PHP, MYSQL...  Cảnh báo về các thiết lập không an toàn  Cảnh báo về các thư mục chưa được thiết lập đúng quyền hạn Cũng giống như "Joomla Diagnostics", rất đơn giản bạn chỉ cần tải về công cụ có tên là Joomla! HISA (Joomla! Health, Installation and Security Audit). Sau đó upload 1 file duy nhất (joomla_hisa_en.php) lên Hosting định cài đặt Joomla và xem kết quả. Phiên bản Joomla HISA hiện tại chỉ cho phép kiểm tra dòng Joomla! 1.0.x (từ Joomla 1.0.10 trở đi) Collection by traibingo 124
  5. Quy trình kiểm tra  Download Joomla HISA: >> Joomla HISA
  6. PHP Environment: Thông số về PHP MySQL Environment: Thông số về MySQL Joomla! Environment: Các thông số liên quan cho Joomla Required and Recommended Settings: Các yêu cầu bắt buộc và khuyến cáo Nếu một trong các thiết lập bị cảnh báo bằng màu đỏ thì bạn nên xem bài viết "Xử lý cảnh báo trong quá trình cài đặt và cấu hình Joomla!" để biết cách khắc phục. Collection by traibingo 126
  7. Directory and File Permissions: Quyền hạn đối với các tệp và thư mục Để tránh các HACKER nhòm ngó bạn nên thiết lập các thư mục với CHMOD = 755, các tệp với CHMOD = 644 Chú ý: Thứ nhất, nên đổi tên file joomla_hisa_en.php trước khi upload lên host (Chẳng hạn đổi tên thành yoursite_hisa.php) Thứ hai, sau khi sử dụng hãy xóa ngay file Joomla Hisa nói trên Collection by traibingo 127
Đồng bộ tài khoản